Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú man-city.net.Học các từ bạn phải giao tiếp một cách đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Digger là gì

The use of steam diggers has been sanctioned at three points, where the depth of cutting is very considerable.
There is no doubt that illegal badger diggers would be more likely to be convicted under these proposals.
Legislation should be directed at badger diggers and badger baiters, who cause appalling cruelty to lớn badgers.
Therefore, we must find a means of distinguishing between legitimate terrier men và badger diggers.
I am also in some trepidation at the thought of motor mowers or other gardening and agricultural equipment, small diggers và tractors, being demonstrated!
Các ý kiến của các ví dụ ko biểu lộ ý kiến của những chỉnh sửa viên man-city.net man-city.net hoặc của man-city.net University Press tốt của các đơn vị trao giấy phép.
*

*

Xem thêm: Ý Lan Bao Nhiêu Tuổi - Ý Lan: 'Tôi Yêu Chồng Vì Sự Tử Tế'

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn man-city.net English man-city.net University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語