Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ bỏ man-city.net.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một cách tự tín.


Bạn đang xem: Distorted là gì

Because of a distorted toàn thân image, she feels that she"s always overweight even when she is underweight.
If a sound produced on electrical equipment is distorted, it sounds strange and unpleasant because of changes in the shape of the sound wave:
*

lớn accept that you will reduce your demands or change your opinion in order to reach an agreement with someone

Về Việc này
*

*

*

Xem thêm: Tiểu Sử Nhạc Sĩ Minh Vy, Người Khai Sinh Ra Dòng Nhạc Mưa Bụi

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp con chuột Các tiện ích tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn man-city.net English man-city.net University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message