Người Việt Nam ngơi nghỉ Nước Hàn có thể áp dụng Bản đồ vật Virus Corona để theo dõi và quan sát tình trạng lan truyền của dịch viêm phổi cấp cho sinh hoạt Hàn Quốc tương tự như các vị trí bệnh nhân đang đi đến nhằm tách không xẩy ra lây nhiễm.