Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Dry humor là gì

*

*

*

Xem thêm: ' In Due Time Là Gì ? Nghĩa Của Từ In Due Course Trong Tiếng Việt

*

humour /”hju:mə/ danh từ bỏ ((trường đoản cú Mỹ,nghĩa Mỹ) (cũng) humor) sự vui nhộn, sự hóm hỉnha story full of humour: một mẩu chuyện siêu hài hước, một câu chuyện vô cùng hóm hỉnh kỹ năng dấn thức được dòng hài hước; tài năng dấn thức được loại hóm hỉnh, sự biết hài hước, sự biết đùalớn have sầu no sense of humour: băn khoăn hài hước, lần khần đùa tính khí, trung ương trạngkhổng lồ be in good humour: trung khu trạng vui vẻto lớn be in bad humour: trung ương trạng không được vui, bực bội; cáu gắtkhổng lồ be out of humour: tức giận, bực bội, gắt gỏng ý yêu thích, ý thiên vềnot to be in the humour for joking: ko đam mê đùa dịch, thể dịch (trong cơ thể)vitreous humour: dịch thuỷ tinc (vào cầu mắt) ngoại hễ từ chiều lòng, làm cho vừa lòng, chiều theo (ý say mê, tính khí của ai)Lĩnh vực: y họcdịch, thể dịchaqueous humourtbỏ dịchvitreous humourtrộn lê dịch


*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

humour

Từ điển Collocation

humour noun

1 amusing quality/ability khổng lồ find things funny

ADJ. wry With wry humour, they laugh at their misfortunes. | irreverent | caustic, sardonic | black, dark, gallows, grim | self-deprecating | gentle | tongue-in-cheek | slapstichồng, visual | unconscious, unintentional | deadpan, dry | schoolboy His colleagues soon got fed up with his schoolboy humour. | lavatorial

QUANT. touch Her speech was serious, but not without the occasional touch of humour.

VERB + HUMOUR be full of, contain The stories are full of humour. | appreciate, see The man who lost his shoes failed lớn see the humour of the situation.

PHRASES a brand of humour a television sitcom with its own peculiar brvà of humour | sense of humour khổng lồ have sầu a dry/good/great/warped/weird/wicked sense of humour

2 mood

ADJ. good Her good humour was restored by the excellent meal.

PHRASES in (a) good humour The remarks were made in good humour. He was obviously in a good humour this evening.

Từ điển WordNet

n.

v.

English Synonym and Antonym Dictionary

syn.: bodily fluid body toàn thân fluid humor liquid body toàn thân substance mood sense of humor sense of humour temper wit witticism wittiness