an area of sea around a country where only that country has the right lớn take something valuable such as fish or oil:

Bạn đang xem: Eez là gì

Coastal nations are granted sovereignty over 12 nautical miles from their shores, creating a 200-mile exclusive economic zone.
 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú man-city.net.Học các từ bỏ bạn phải tiếp xúc một bí quyết lạc quan.


*

*

*

*

Xem thêm: Cách Chơi Bóng Đá - Cách Để Chơi Bóng Đá Giỏi

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập man-city.net English man-city.net University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tứ Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語