Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Enter là gì

*
*
*

enter
*

enter /"entə/ nội hễ từ đi vào (sảnh khấu) ra tuim bố tham dự (cuộc thi) ngoại động từ lấn sân vào (một nơi nào...); đâm (vào giết mổ...) tham gia (quân nhóm...) ban đầu luyện (chó ngựa) ghi (tên vào sổ, cuộc thi...) hấp thu, lấy vàoto lớn enter into lấn sân vào (nơi nào) tiến hành (cuộc thì thầm, cuộc điều tra); thiết lập (quan hệ nam nữ...); cam kết kết (hiệp nghị...) thông cảm cùng với (ý suy nghĩ, tình yêu của ai) trường đoản cú ràng buộc bản thân vào, tham gia (thích hợp đồng, hiệp ước...) nằm trong (kế hoạch, sự tính toán)khổng lồ enter on (upon) bước đầu (một quy trình gì...); bước đầu bàn về (một vấn đề...) (pháp lý) đón nhận, tiếp thụ (tài sản)to lớn enter an appearance gồm ý mang đến dự (cuộc họp...); cố định có mặt (làm việc cuộc mít tinc...)to lớn enter a protest phản bội kháng; kiến nghị ghi lời phản bội phòng của mình (vào văn uống phiên bản...)lớn enter up account books kết toán sổ sách
đưa vàoghigia nhậpnhậpenter action: ảnh hưởng nhậpenter data: nhập dữ liệuenter inhibit: cnóng nhậpenter mark: tín hiệu nhậpenter mode: chế độ nhậptruy nã nhậpvàoenter a channel: vào lạch (đạo hàng)enter a channel: vào luồngenter data: vào dữ liệuenter buttonphím enterenter markvệt xướcđi vàodựghi vào (sổ)gia nhậpkhai thương chính (tàu, hàng hóa)nhập (tài liệu...)tmê man giathông quanenter a ship (inwards) (khổng lồ...): thông quan vào cảngtiến nhậpenter a ship (inwards) (lớn...)khai vào cảng một loại tàuenter an sản phẩm in the trương mục (khổng lồ...)ghi một khoản mục vào sổ kế toánenter an cửa nhà in the ledger (to...)ghi một mục vào sổ cáienter into lớn (lớn...)cam kết kết (hòa hợp đồng)enter into a contract with (to lớn...)cam kết phối kết hợp đồng với...enter into a partnership with (to...)hùn hạp cùng với (fan nào)enter inlớn a partnership with (khổng lồ...)quan hệ giới tính hợp tác ký kết vớienter inkhổng lồ an agreement (lớn...)ký kết kết một hiệp địnhenter into force (lớn...)bắt đầu gồm hiệu lựcenter keyphím nhập

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): entrance, entrant, entry, enter


*

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Spectacular Là Gì, Nghĩa Của Từ Spectacular, (Từ Điển Anh

*

*

enter

Từ điển Collocation

enter verb

1 come/go into lớn a place

ADV. illegally people who enter the country illegally

VERB + ENTER allow sb/sth khổng lồ, permit sb/sth khổng lồ He stood baông chồng to lớn allow us lớn enter. | forbid sb lớn

PREP. by/through We entered through a large iron gate.

2 add information to lớn sth

ADV. manually You may need to lớn enter this information manually.

PREP.. in Your details have sầu been entered in our database. | into, on Please enter all your personal details on the size provided. | onlớn Enter the data onlớn the computer.

Từ điển WordNet


English Synonym & Antonym Dictionary

enters|entered|enteringsyn.: go inlớn join set foot inant.: exeunt exit go