Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

evaluation
*

evaluation /i,vælju"eiʃn/ danh từ sự ước lượng sự định giá
tấn công giáPERT (program evaluation & review technique): kỹ thuật để mắt tới và Review chương thơm trìnhcriterion of unique evaluation: tiêu chuẩn đánh giá hóa học lượngcurve for crude evaluation: con đường cong nhận xét dầu thôdesign evaluation: reviews thiết kếevaluation functional: hàm tử tiến công giáevaluation functor: hàm tử tấn công giáevaluation of discovery: nhận xét về một phân phát hiệnevaluation of kiểm tra results: sự Review kết quả demo nghiệmevaluation of test results: reviews tác dụng thí nghiệmevaluation report: báo cáo tiến công giáevaluation strategy: chiến lược tiến công giáevaluation test: sự test đánh giáinitial evaluation: sự Review ban đầuinitial operational demo & evaluation (IOT&E): bình chọn cùng nhận xét vận động ban đầujob evaluation: đánh giá công việcjob evaluation: sự review công việcloss evaluation: nhận xét mức tổn haonoise evaluation: sự review nấc ồnperformance evaluation: sự Reviews hiệu suấtperformance evaluation: đánh giá hoạt độngprogram evaluation & review technique (PERT): nghệ thuật để ý cùng đánh giá chương trìnhprogram evaluation and reviews technique (PERT): phương thức Reviews cẩn thận theo cmùi hương trìnhproject evaluation: sự review dự ánstaff evaluation: sự Đánh Giá nhân viênsự đánh giáevaluation of kiểm tra results: sự reviews kết quả thử nghiệminitial evaluation: sự đánh giá ban đầujob evaluation: sự đánh giá công việcnoise evaluation: sự đánh giá mức ồnperformance evaluation: sự Reviews hiệu suấtproject evaluation: sự nhận xét dự ánstaff evaluation: sự Reviews nhân viênsự định giáterritory evaluation: sự định vị khu đất (đô thị)sự tínhsự ước lượngapproximate evaluation: sự ước lượng xấp xỉnumerical evaluation: sự khoảng chừng bởi sốwhat-if evaluation: sự ước lượng mang địnhước lượngapproximate evaluation: sự khoảng chừng xấp xỉloss evaluation: ước chừng mức tổn haonumerical evaluation: sự khoảng chừng bởi sốtransition formula evaluation: khoảng chừng chuyến qua công thứcwhat-if evaluation: sự khoảng chừng mang địnhước tínhevaluation value: cực hiếm ước tínhclimatic condition evaluation for town planningtài liệu nhiệt độ để quy hoạch đô thịdefinitive evaluationquý hiếm quyết toáneconomical evaluationluận triệu chứng khiếp tếevaluation mapánh xạ định giáfunction evaluation routinethủ tục tính hàmtấn công giáactuarial evaluation: Đánh Giá thống kê lại bảo hiểmbuilt-in system evaluation: biện pháp Review trường đoản cú bên trongbuilt-in system evaluation: sự Đánh Giá có tính hệ thốngbuilt-in system evaluation: cách tiến hành Đánh Giá nội tạicriteria of evaluation: tiêu chuẩn tấn công giádecision evaluation: đánh giá quyết địnhevaluation of employee: sự reviews công nhân viên cấp dưới chứcevaluation of fixed assets: đánh giá gia sản nuốm địnhevaluation test: sự đánh giá chất lượngholistic evaluation: sự review cục bộ (một truyền bá tốt chiến dịch tiếp thị)holistic evaluation: sự Review toàn bộjob evaluation: sự đánh giá công việcjob evaluation: Review công táclaboratory evaluation: sự đánh giá vào chống thí nghiệporganoleptic evaluation: sự đánh giá cảm quanperformance evaluation: sự tấn công giá cả tíchperformance evaluation: sự đánh giá thành quảperformance evaluation: sự review hiệu suấtperformance evaluation: đánh giá sự thực hiệnperformance evaluation report: báo cáo nhận xét thể hiện công tácperformance evaluation report: báo cáo đánh giá tình trạng chấp hànhsản phẩm evaluation: đánh giá sản phẩmproject evaluation: nhận xét dự ánproject financial evaluation: review tài chính dự ánsensory evaluation: sự review cảm quanservice evaluation report: báo cáo nhận xét công tácstaff evaluation: sự reviews (hóa học lượng) nhân viênstaff evaluation: sự nhận xét chất lượng nhân viêntechnique for project evaluation: kỹ thuật đánh giá dự ánthử nghiệm và evaluation: thí điểm cùng tấn công giávariable evaluation: sự review rất có thể vươn lên là đổivariable evaluation: sự đánh giá khả biếnveterinary-sanitary evaluation: sự nhận xét gần kề trùng thú ysự đánh giábuilt-in system evaluation: sự Reviews bao gồm tính hệ thốngevaluation of employee: sự Đánh Giá công nhân viên chứcevaluation test: sự nhận xét hóa học lượngholistic evaluation: sự Đánh Giá tổng thể (một lăng xê hay chiến dịch tiếp thị)holistic evaluation: sự đánh giá toàn bộjob evaluation: sự Reviews công việclaboratory evaluation: sự review vào chống thí nghiệporganoleptic evaluation: sự reviews cảm quanperformance evaluation: sự tiến công giá thành tíchperformance evaluation: sự tấn công Ngân sách quảperformance evaluation: sự review hiệu suấtsensory evaluation: sự nhận xét cảm quanstaff evaluation: sự Review (chất lượng) nhân viênstaff evaluation: sự Reviews chất lượng nhân viênvariable evaluation: sự đánh giá hoàn toàn có thể thay đổi đổivariable evaluation: sự nhận xét khả biếnveterinary-sanitary evaluation: sự Đánh Giá ngay cạnh trùng thú ysự định giásự ước lượngbudgetary evaluation: sự khoảng chừng ngân sáchước lượng. budgetary evaluation: sự khoảng chừng ngân sáchevaluation of balance sheet itemssự so với bảng tổng kết tài sảnperformance evaluation reportthể hiện thái độ nghề nghiệpproject evaluationthẩm định dự án o sự đánh giá, sự ước tính § job evaluation : sự đánh giá chỉ công việc, sự phân loại công việc § evaluation of discovery : sự đánh giá về một phát hiện § evaluation of performance : sự đánh giá về một tính năng; sự đánh giá bán về sự thực hiện

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): valuables, value, values, valuer, valuation, evaluation, devalue, evaluate, valuable, invaluable, undervalued, valueless