After one brother lost his wife in death và he faced other painful circumstances, he said: “I learned that we cannot choose our tests, neither their time nor their frequency.

Bạn đang xem: Facing là gì


Sau Lúc bà xã của một anh tạ thế và anh đương đầu với hầu hết hoàn cảnh gian khổ khác, anh nói: “Tôi học tập được rằng bọn họ cấp thiết chọn lọc loại thách thức làm sao mình cần chịu, cũng như thời gian hoặc chu kỳ xảy cho.
The show sold out in 15 minutes, prompting tickets khổng lồ be re-sold on eBay well over the tickets" face value.
Vé của show diễn được phân phối không còn chỉ trong khoảng 15 phút, để cho giá của rất nhiều dòng vé được phân phối lại bên trên eBay cao bất tỉnh nhân sự ngưởng.
It was more like this: "Manal al-Sharif faces charges of disturbing public order and inciting women lớn drive sầu."
Nlỗi cố này: “Manal al-Sharif đối mặt với các cáo buộc phạm luật an toàn chỗ đông người với xúi giục thanh nữ tài xế."
(1 Thessalonians 5:14) Perhaps those “depressed souls” find that their courage is giving out và that they cannot surmount the obstacles facing them without a helping hvà.
(1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:14) Có lẽ những người “ngã lòng” thấy rằng bản thân thiếu dũng cảm với họ cấp thiết thừa qua rất nhiều trnghỉ ngơi trinh nữ trước mặt nhưng mà không có fan góp.
It was big enough to lớn be transparent khổng lồ light, & that"s what we see in the cosmic microwave background that George Smoot described as looking at the face of God.
Vũ trụ đủ Khủng để trsống yêu cầu trong suốt khi ánh nắng trải qua, cùng kia là các thứ bọn họ thấy vào sóng hiển vi nền vũ trụ cơ mà George Smoot đang thể hiện nlỗi đang nhìn vào mặt của Chúa.
I anticipated possible opposition, so I prayed to God lớn give me wisdom & courage lớn face whatever occurred.
Tôi đân oán trước là có thể gặp sự phòng đối, cho nên tôi nguyện cầu Đức Chúa Ttránh ban mang đến tôi sự thận trọng với lòng kiêu dũng để đối phó với bất kể điều gì xảy ra.
Zappos became a new prize for the series, & the winner was chosen for a US$100,000 contract lớn become the face of the Zappos Couture"s 2016 re-launch.
Zappos đang trở thành một giải thưởng new vào chương trình, Quán quân vẫn được trao một thích hợp đồng biến đổi gương mặt đại diện cho lần tái xuất của Zappos Couture"s 2016 trị giá bán $100,000.
The answer to lớn that question requires a knowledge of the conditions faced by Christians in that ancient đô thị.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Among Us Giúp Bạn Toàn Thắng Mọi Ván Đấu


Để vấn đáp, chúng ta nên hiểu tình nỗ lực cơ mà hầu hết tín thứ Đấng Christ ngơi nghỉ tỉnh thành xưa này đề nghị đương đầu.
If they all produce a very similar-looking face, then we can start to lớn become confident that they"re not imposing their own cultural biases on the drawings.
Nếu họ vẽ ra và một khuôn mặt tương đương nhau, chúng ta cũng có thể từ tin rằng chúng ta không áp đặt số đông thiên hướng văn hóa riêng biệt của bản thân lên bức hình.
Not even Arnold Schwarzenegger, who faced off against Stallone in the first one, could have sầu rescued this from abject boredom."
Kể cả Arnold Schwarzenegger, tín đồ đóng cặp với Stallone vào phần phyên đầu, cũng chẳng thể cứu vớt tập phim này khỏi sự nhạt nhẽo của nó."
The Welsh Mountain sheep is usually white with a Trắng face with no wool on forehead or cheeks and trắng legs with no wool below the joint.
Những bé rán núi Wales hay là có bản thiết kế có màu trắng với cùng 1 khuôn mặt white color không tồn tại lông trên trán hoặc má và chân white color không có lông dưới.
Ngay Lúc nhận ra tin tức về tử vong của đàn ông bản thân, Gallienus ban đầu triệu tập lực lượng nhằm ứng phó với Postumus.
That evening Bragg realized that he was facing Buell"s entire army and ordered a retreat to Harrodsburg, where he was joined by Kirby Smith"s Army of Kentucky on October 10.
Tối hôm ấy Bragg nhận ra rằng bản thân đang buộc phải đối mặt với toàn cục lực lượng của Buell và chỉ định rút lui về Harrodsburg, trên kia ông hội quân với Binch đoàn Kentucky của Kirby Smith ngày 10 tháng 10.
calm in the face of a public attaông xã leveled by someone in authority” (“What Youth Need,” Church News, Mar. 6, 2010, 16).
trầm tĩnh trước sự công kích công khai của người có quyền hạn” (“What Youth Need,” Church News, ngày 6 tháng Ba năm 2010).
“Developing countries were an engine of global growth following the financial crisis, but now they face a more difficult economic environment,” said World Bank Group President Jyên Yong Kyên ổn.
“Các nước đang phát triển từng là bộ máy cửa hàng lớn lên trái đất sau thời kỳ khủng hoảng, tuy thế ni vẫn yêu cầu đương đầu với một môi trường xung quanh kinh tế trở ngại hơn”, ông Jyên Yong Kyên, chủ tịch Ngân hàng Thế giới nói.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M