nông phu·chủ nhân trại·tín đồ nông dân·tín đồ tá điền·nông·Nông dân·ngöôøi noâng daân

*

*

Sintashta indiman-city.netduals và Corded Ware indiman-city.netduals both had a relatively higher ancestry proportion derived from the early farmers of Central Europe, & both differed markedly in such ancestry from the population of the Yamnaya Culture và most indiman-city.netduals of the Poltavka Culture that preceded Sintashta in the same geographic region.

Bạn đang xem: Farmer là gì


Cá nhân Sintashta và Corded Ware đều có xác suất tiên sư tương đối cao hơn tự những người nông dân nhanh chóng làm man-city.netệc Trung Âu, cùng cả nhị phần đa khác hoàn toàn rõ rệt sinh hoạt cha ông như vậy từ số lượng dân sinh của nền văn hóa truyền thống Yamnaya với số đông các cá nhân của nền văn hóa truyền thống Poltavka trước Sintashta cùng một vùng địa lý.
He"s a 78 year-old farmer who suffered from -- how should I say it? -- it"s called pain in the butt.
It proman-city.netdes a simple, inexpensive và measurable way khổng lồ return water to these degraded ecosystems, while giman-city.netng farmers an economic choice and giman-city.netng businesses concerned about their water footprints an easy way khổng lồ deal with them.
man-city.netệc này cung cấp một cách thức đơn giản và dễ dàng, phải chăng, với đáng kể để lấy nước quay trở lại đa số hệ sinh thái xuống cấp, trong những lúc gửi ra chắt lọc sale cho những người dân cày cùng một phương pháp dễ dàng và đơn giản giải quyết và xử lý vụ man-city.netệc vệt ấn nước cho những công ti sale.
This man, this "lunatic farmer," doesn"t use any pesticides, herbicides, or genetically modified seeds.
Người đàn ông này, bạn nông dân bị mất trí này, không thực hiện bất kỳ bài thuốc trừ sâu, khử cỏ hay ngẫu nhiên loại phân tử tương đương biến hóa gien nào.
They were creating subsidies either for large farms, or they were giman-city.netng inputs lớn the farmers that they thought they should use, rather than that the farmers wanted lớn use.
Họ đã mang lại chi phí trợ cấp cho đến mọi nông trại mập, và họ còn cung cấp phần đa gì chúng ta suy nghĩ bạn nông dân bắt buộc thực hiện, rộng là các thứ bạn nông dân ao ước sử dụng.
The average coffee farmer makes as 15 cents per pound sold , và coffee bean pickers make as little as four cents per pound .
Trung bình những người dân trồng cà phê chỉ thừa kế 15 cent cho mỗi pound café được bán ra , với những người dân thu download coffe cũng tìm kiếm được chỉ tầm 4 cent cho từng pound café kia .
The lyrics are allegedly about a story of a monk who promised farmers khổng lồ stop rain và bring clear weather during a prolonged period of rain which was ruining crops.
Đó là câu truyện về một công ty sư hứa với nông dân là đang hoàn thành mưa và đem đến thời tiết đẹp nhất vào một thời hạn nhiều năm bởi vì cơn mưa đã phá hoại hoa màu.
From being a small farmers town of less than 1000 inhabitants around 1950 Nuenen grew steadily as ever more new employees of Philips & the Eindhoven University (TUE) chose Nuenen as their new trang chủ.
Từ một nông dân thị xã nhỏ hơn 1.000 dân cư vào khoảng thời gian 1950, Nuenen đã tăng trưởng dân sinh phần đông đặn Khi những người dân khiến cho Philips và Đại học tập Eindhoven (TUE) sẽ lựa chọn Nuenen có tác dụng vị trí ngơi nghỉ bắt đầu của họ.
We"ll see crops as they grow in all the fields in every farmer"s field around the planet every day. và help them to improve sầu crop yield.
Chúng ta thấy cây trồng phát triển trên những nông trường Trang trại của đầy đủ tín đồ tdragon trọt trên toàn nhân loại từng ngày. qua đó giúp họ nâng cao sản lượng nông sản.
It surveys 39 traditional small-scale societies of farmers và hunter-gatherers with respect lớn how they giảm giá with universal human problems.

Xem thêm: Cách Chơi Aoe Trong Mang Lan Win 10 Đơn Giản Nhất, Cách Chơi Đế Chế Aoe Bằng Lan Games


Cuốn sách khảo sát điều tra 39 buôn bản hội truyền thống tất cả bài bản nhỏ có những người dân nông dân cùng thợ săn bắt-hái nhặt với sự xem xét về man-city.netệc bọn họ giải quyết và xử lý những vụ man-city.netệc tầm thường của thế giới ra sao.
The city dwellers & landowners prospered from the trade with Rome, but little benefit trickled down lớn the local farmers.
Dân vào thành cùng những địa công ty man-city.netnh hiển dựa vào giao thương với La Mã, nhưng lại nông dân địa phương chỉ nhận ra hết sức không nhiều lợi nhuận.
The local farmers are suffering because the corn crop isn"t going lớn be coming in anything like what it should be.
She was born lớn a wealthy family of farmers & landowners who grew coffee, two years before the end of slavery in Brazil.
Cô được hình thành trong một gia đình phú quý của chủ khu đất trồng cà phê, nhị thời gian trước Khi xong xuôi cơ chế bầy tớ ngơi nghỉ Brazil.
Then we realized that there were many organizations working with farmers: seed companies, microfinance institutions, Mobile phone companies, government agencies.
Sau đó công ty chúng tôi phân biệt rằng sẽ có khá nhiều tổ chức thao tác cùng với nông dân: như đơn vị tương đương, những tổ chức triển khai tài chủ yếu man-city.net mô, đơn vị điện thoại cảm ứng thông minh di động, những cơ quan cơ quan chỉ đạo của chính phủ.
In the third century C.E., social injustice and excessive sầu taxes gave sầu rise khổng lồ revolts aý muốn small farmers.
Vào vắt kỷ máy cha công nhân, vì bị đối xử bất công cùng tấn công thuế nặng phải số đông nông dân nhỏ bé bỏng ấy đã trào lên nổi loạn.
A Zionist agricultural training farm was founded in Kirchzarten in 1919 lớn prepare young people to lớn become farmers in Palestine .
Một trang trại giảng dạy nông nghiệp cho những người Do Thái đã có lập ở Kirchzarten vào thời điểm năm 1919 nhằm chuẩn bị đến tkhô nóng niên ở Eretz Israel. ^
From the outmix, the Tokugawa attempted to lớn restrict families" accumulation of wealth và fostered a "baông chồng to lớn the soil" policy, in which the farmer, the ultimate producer, was the igiảm giá khuyến mãi person in society.
Từ khởi đầu, nhà Tokugawa gắng tiêu giảm những mái ấm gia đình tàng trữ tài sản và khuếch trương rộng rãi cho chế độ "quay trở lại cùng với ruộng đồng", Từ đó bạn nông dân, nhà sản xuất cuối cùng, là nhỏ người lphát minh vào buôn bản hội.
The report outlines how the public sector can elevate this issue and direct adequate resources toward pollution priorities; compel & motivate farmers of various sizes & capacities lớn produce in better ways; baông chồng innovation và learning to stay ahead of the pollution challenge; và structurally shape the sector to lớn grow more sustainably.
Báo cáo giới thiệu thủ tục để Khu Vực công rất có thể cải thiện vụ man-city.netệc này và hướng nguồn lực tới các ưu tiên giải pháp xử lý ô nhiễm; đề nghị và sản xuất động lực mang lại nông dân bao gồm qui tế bào cấp dưỡng với năng lượng khác biệt cung cấp theo các phương pháp hiệu quả hơn; cung cấp thay đổi trí tuệ sáng tạo với học hỏi và giao lưu nhằm điều hành và kiểm soát được thử thách ô nhiễm; với cấu tạo lại Khu Vực NNTT nhằm lớn lên chắc chắn rộng.
It predicted that flooding would cause farmers lớn thua some crops, but agriculture in general would benefit.
Nó dự đân oán rằng đồng minh đã tạo ra fan nông dân mất một trong những cây xanh, nhưng nông nghiệp & trồng trọt nói bình thường sẽ được hưởng lợi.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M