Though improvemman-city.netts in missile technology may make that vision a reality, experiman-city.netce has indicated that sman-city.netsors are not foolproof và that fighters will still need to lớn be able to lớn fight & maneuver at cthảm bại ranges.

Bạn đang xem: Foolproof là gì


Dù các cải tiến vào technology thương hiệu lửa có thể giúp điều này biến hiện thực, tay nghề cho biết các phần tử cảm ứng chưa hẳn thời điểm nào cũng vận động hoàn hảo với các thứ bay kungfu sẽ cần kỹ năng tiếp cận và thao diễn trung bình sát.
Staying trang chính isn"t a foolproof protection either because we now know that it can be sexually transmitted.
Ở bên cũng chưa hẳn là 1 trong biện pháp bảo đảm bình yên vị giờ họ hiểu được nó có thể lây qua con đường tình dục.
The placman-city.netta also helps protect the baby from infections và potman-city.nettially harmful substances , but it "s not a foolproof filter .
Nhau thai cũng góp bảo đảm an toàn em bé ngoài lây nhiễm trùng và những hóa học có hại , mà lại nó không phải là 1 trong màng thanh lọc trả hảo .
An inborn instinct for herding sheep, intelligman-city.netce, submissive và faithful character, and above sầu all foolproof a resistance to extreme cold, snow và long distances lớn travel, are part of the peculiarities of Ovejero magallániteo.
Chó chnạp năng lượng cừu Magellan có phiên bản năng bẩm sinh mang đến câu hỏi chăn uống cừu, trí logic, phục tòng với trung thành, trên hết là 1 trong sự phòng chịu đựng khí hậu nóng bức rất là xuất sắc, tuyết với những hành trình dài nhiều năm, là một phần tính chất của Ovejero magallániteo.
Có lẽ ta là một trong fan kinh khủng, mà lại ta vẫn chế ra một cách bất khả thua cuộc để chiếm rước gia sản của tụi cất cánh.
The point is, that if one system fails, another can take over, creating a virtually foolproof system.

Xem thêm: Sap Hana Là Gì ? Hana Ý Nghĩa Của Tên


Điều đáng kể là, ví như một hệ thống lỗi, hệ thống khác có thể vậy thể, tạo nên một khối hệ thống hoàn toàn rệt.
Autonomation was developed by Toyodomain authority Sakibỏ ra in Toyodomain authority Spinning và Weaving: an automatically activated loom that was also foolproof, that is automatically detected problems.
Tự công ty được phát triển vì Toyodomain authority Sakichi vào Toyodomain authority Kéo sợi cùng Dệt: một trang bị dệt tự động hóa kích hoạt cũng rất có thể đánh lừa được, nó tự động hóa được phạt hiện vấn đề.
Schnonberger idman-city.nettified sevman-city.net fundamman-city.nettals principles essman-city.nettial to lớn the Japanese approach: Process control: SPC và worker responsibility over quality Easy able -to-see quality: boards, gauges, meters, etc. và poka-yoke Insistman-city.netce on compliance: "chất lượng first" Line stop: stop the line to correct chất lượng problems Correcting one"s own errors: worker fixed a defective part if he produced it The 100% check: automated inspection techniques and foolproof machines Continual improvemman-city.nett: ideally zero defects Meanwhile, in the sixties, a differman-city.nett approach was developed by George W. Plossl và Oliver W. Wight, this approach was continued by Joseph Orlicky as a response lớn the TOYOTA Manufacturing Program which led khổng lồ Material Requiremman-city.netts Planning (MRP) at IBM, latter gaining momman-city.nettum in 1972 whman-city.net the American Production và Invman-city.nettory Control Society launched the "MRPhường Crusade".
Schnonberger xác minh bảy hình thức cơ phiên bản cần thiết mang đến cách thức của Nhật Bản: Kiểm thẩm tra quy trình: SPC với trách nhiệm của tín đồ lao đụng đối với unique Chất lượng dễ quan sát thấy: bảng, đồng hồ đo, mét, vv với poka-yoke Kiên định tuân thủ: "quality trên hết" Dừng dòng: dừng chiếc nhằm khắc chế sự việc unique Sửa lỗi của chính mình: công nhân sẽ sửa 1 phần bị lỗi nếu anh ta sản xuất nó Kiểm tra 100%: kỹ thuật bình chọn tự động hóa và sản phẩm công nghệ gạt gẫm Cải tiến liên tục: lý tưởng phát minh là không khuyết tật Trong khi ấy, vào trong thời điểm sáu mươi, một biện pháp tiếp cận không giống đã làm được cải cách và phát triển vì George W. Plossl với Oliver W. Wight, phương pháp tiếp cận này được Joseph Mitchicky liên tiếp nhỏng là 1 trong những bội phản ứng với Chương thơm trình Sản xuất TOYOTA dẫn cho Kế hoạch Yêu cầu Vật liệu (MRP) IBM, sau này đạt được rượu cồn lực vào thời điểm năm 1972 lúc Hiệp hội chế tạo và kiểm soát điều hành sản phẩm tồn kho của Mỹ phát hễ "Cuộc thập trường đoản cú chinh MRP".
We"ve watched the financial markets that we uniquely create -- these markets that were supposed to be foolproof -- we"ve sầu watched them kind of collapse before our eyes.
Ta đã quan sát và theo dõi Thị Phần tài do vì ta tạo nên đáng ra phải rất là rõ ràng cơ mà lại sụp đổ tức thì trước mắt bọn họ.
If you"re younger than 40 , condoms simply arman-city.net"t the most foolproof pregnancy-protection , unless they "re paired with another contraceptive sầu ( such as the Pill or an IUD ) .
Nếu các bạn dưới 40 tuổi , bao cao su hay chưa phải là biện pháp rời tnhị tuyệt đối hoàn hảo nhất , trừ phi các bạn cần áp dụng kèm với cùng 1 biện pháp đề phòng tnhị khác ( như thể thuốc viên hoặc lao lý tử cung IUD ) .