In the 2005–06 season, Juventus fans often got frustrated with him due to his anonymous presence in certain important games such as the Champions League defeat to Arsenal.

Bạn đang xem: Frustration là gì


Tại mùa giải 2005-06, những người Juventus thường xuyên thất vọng với anh vị sự xuất hiện mờ nhạt trong số trận đấu đặc biệt quan trọng của nhóm láng nhỏng trận thảm bại Arsenal sống hớt tóc C1.
We get angry, we become frustrated, we berate ourselves and others—và when we vày, we cannot be the conduit of love we need lớn be if we are khổng lồ become an instrument in Heavenly Father’s hands.
Chúng ta tức giận, họ trsống yêu cầu nản chí, chúng ta trách nát móc mình với những người dân khác—và Khi làm những điều đó, chúng ta chẳng thể là mối cung cấp tình thương thơm mà bọn họ đề nghị đổi mới trường hợp chúng ta biến một lao lý trong tay Cha Thiên Thượng.
This fear, coupled with the frustration of taking casualties without ever seeing the enemy forces, damaged morale & significantly hampered progress.
Nỗi lo này với thất vọng vì chưng chịu thương vong mà không tìm kiếm thấy đối thủ, gây tổn sợ niềm tin và ngăn cản đáng kể quy trình tiến độ.
Eventually frustrated in Thủ đô New York and the laông xã of progression, Scott moved to lớn Los Angeles, California, after only four months in the state.
Thất vọng cùng chán chường vì không cách tân và phát triển được gì nghỉ ngơi Thành Phố New York, anh quyết định đưa cho tới Los Angeles sau 4 tháng ngơi nghỉ New York.
Hanjour"s brother later explained that, frustrated at not finding a job, Hanjour "increasingly turned his attention toward religious texts & cassette tapes of militant Islamic preachers".
Anh của Hanjour về sau giải thích rằng, thuyệt vọng vì không tìm kiếm được bài toán làm, Hanjour "càng ngày phía sự chú ý của bản thân so với các văn bản tôn giáo và các băng cassette của phòng tuyên giáo binh sỹ Hồi giáo".
Thomas Gilovich và his team from Cornell studied this difference & found that the frustration silver medalists feel compared khổng lồ bronze, who are typically a bit more happy to lớn have just not received fourth place và not medaled at all, gives silver medalists a focus on follow-up competition.
Thomas Gilovich và team của ông từ bỏ Cornell đang phân tích sự không giống nhau này cùng tìm ra rằng bạn được huy cmùi hương bạc cảm giác thất vọng Khi đối chiếu với huy chương đồng, fan thường hạnh phúc rộng khi chưa phải ở phần vật dụng 4 hay là không nhận thấy huy cmùi hương như thế nào cả, cho phép họ tập trung theo đuổi cuộc thi rộng.
Four decades may be passed, but ideas put for, by Erik Von Däniken, are still captivating his followers. & frustrating the skeptics khổng lồ this day.
Bốn thập kỷ đang trôi qua, nhvừa lòng tưởng cơ mà Erik Von Däniken sẽ nêu ra vẫn lôi kéo những người dân tin theo trả thuyết của ông, với sẽ có tác dụng nản lòng nhà nghĩa không tin tưởng cho đến tận hôm nay.
So after about a month of being incredibly frustrated, I walked down into lớn a conference room that was filled with detectives và stacks & stacks of case files, and the detectives were sitting there with yellow legal pads taking notes.

Xem thêm: Cách Chơi Tướng Vanhein — Cách Lên Đồ Vanhein Trong, Cách Chơi Valhein Liên Quân 2021


Nên sau khoảng chừng một tháng cực kỳ thất vọng, Tôi đi vào một trong những chống hội nghị chật kín đều cảnh sát hình sự cùng hàng ông chồng làm hồ sơ các vụ án, các cảnh sát ngồi kia với hầu hết tập giấy ghi crúc màu xoàn.
It is doubly frustrating then if a kid ca n"t come up with the right words to express his or her own thoughts .
The poems contains broken phrases which describe the persistence of impossibilities & frustrated desires.
Những bài thơ cất những cụm từ bỏ bị tách bóc tránh biểu hiện sự trường tồn của việc bất công và đầy đủ mê mẩn ao ước không thành.
Teachers should also avoid questions that could spark controversy as this may frustrate the students và create contention in the class, which grieves the Spirit (see 3 Nephi 11:29).
Các giảng viên cũng phải tách phần đông thắc mắc có thể gây nên tranh cãi do điều đó có thể làm cho các học viên khó chịu với tạo nên tranh cãi trong lớp học tập, vấn đề đó đã làm Thánh Linc ảm đạm phiền đức (xin coi 3 Nê Phi 11:29).
You"re familiar with these cells because they are the ones that frustrate you when you try to swat the fly.
The day ended once again with the Afrika Korps and Ariete coming off second best khổng lồ the superior numbers of the British 22nd Armoured và 4th Armoured Brigades, frustrating Rommel"s attempts to lớn resume his advance.
Hết ngày hôm kia, Quân đoàn châu Phi và Sư đoàn Ariete một lần tiếp nữa chịu đựng đứng sau trước số lượng xe tăng áp đảo của những Lữ đoàn Thiết ngay cạnh 22 và 4 của Anh, có tác dụng phá sản nỗ lực tiếp tục tiến quân của Rommel.
The diplomatic policy of non-alignment regarded the Cold War as a tragic và frustrating facet of international affairs, obstructing the overriding task of consolidating fledgling states và their attempts to end economic backwardness, poverty, & disease.
Chính sách đối ngoại ko liên kết coi Chiến tranh Lạnh là một trong góc cạnh thảm kịch cùng xấu xa của những vụ việc thế giới, ngăn uống cản vấn đề tiến hành trách nát nhiệm tối cao là cung cấp những chế độ đã cải cách và phát triển với sự tụt hậu tài chính, nghèo khổ với bị bệnh của mình.
Upon later reflection, Vilarinho rued his poor judgement & expressed his frustration at losing Mourinho: back then I would vì chưng exactly the opposite: I would extover his contract.
Sau này, Vilarinho đang hối hận vày khả năng nhận xét yếu kém đang để mất Mourinho: trở về tôi đang làm cho ngược lại: tôi đang gia hạn thích hợp đồng.
One day shortly after starting at the mill, Arlene was faced with a procedure that had her confused & frustrated.
Một ngày ko thọ sau khoản thời gian ban đầu làm việc làm việc xưởng đó, Arlene đã gặp nên một giấy tờ thủ tục tạo cho cô ta hồi hộp cùng bực mình.