Công bọn chúng (giờ Anh: General public) của truyền bá là các đội người, bao gồm cả nội cỗ cùng bên ngoài mà một đội nhóm chức bao gồm liên hệ.

Bạn đang xem: General public là gìCông chúng

Khái niệm

Công chúng vào giờ đồng hồ Anh được hotline làGeneral public.

Công chúng là một hoặc nhiều nhỏ người tự nhiên hoặc pháp lí, trong mối quan liêu hệ với luật pháp hoặc trong thực tiễn quốc gia, hiệp hội, tổ chức hoặc nhóm của họ.

Công chúng của quảng bá là các nhóm người, kể cả nội bộ và bên ngoài mà một tổ chức có liên hệ.

Đối với lăng xê chuyên nghiệp, công chúng là một nhóm người được xác định là có mối quan lại hệ với bạn của mình. Đó có thể là bạn hoặc người tiêu dùng tiềm năng, nhân viên, cổ đông, những quan lại chức trong lĩnh vực hoạt động của người dùng, quan lại chức chính phủ và báo chí.

Xem thêm: Sau 5 Năm Chung Sống Với Con Trai Chế Phong Bao Nhiêu Tuổi, Ca Sĩ Chế Phong

Một số quảng bá chuyên nghiệp cho rằng hoạt động quan tiền hệ công chúng không gắn liền với công chúng nói chung vì khái niệm đó quá rộng để lập kế hoạch cũng như thực thi các kế hoạch lăng xê hiệu quả.

G. Harvey Gail, Chủ tịch Tập đoàn VanNatta Public Relations, Mỹ, đến rằng:

"Người bình thường khi nghe đến từ công chúng sẽ nghĩ tới con người nói thông thường. Tuy nhiên, những nhà hoạt động quảng cáo nhận thấy rằng thế giới là tập hợp của vô vàn những nhóm công chúng riêng biệt, vào đó một số nhóm công chúng có tác động đáng kể tới khả năng tổ chức đạt được mục tiêu vào hoạt động, một số nhóm khác thì không".

Chính sự sàng lọc nhóm công chúng của truyền bá đã từng cho hoạt động truyền thông phải nỗ lực đổi các phương pháp đến phù hợp với từng nhóm. Vậy, những nhóm công chúng nào là đối tượng mục tiêu của PR? Ví dụ sau đây là danh sách các nhóm công chúng của một công ty qui mô trung bình tại Mỹ:

- Những người lãnh đạo, định hướng dư luận, những người đặc biệt quan trọng vào cộng đồng;

- Gia đình của người chủ sở hữu công ty, chủ và nhân viên của công ty;

- Báo chí địa phương, bao gồm: báo in, phát tkhô hanh, truyền hình, các trang web, các tạp chí thương mại;

- Thị trường lao động, các công ty tư vấn tuyển dụng lao động tại địa phương;

- Những nhà lãnh đạo cộng đồng, lãnh đạo thành phố và một số quan chức dân cử (uỷ viên hội đồng thành phố, thị trưởng);

- Lãnh đạo và thành viên các hiệp hội thương mại;

- Phòng thương mại và các hiệp hội, tổ chức phát lên khiếp tế của địa phương;

- Những nhà bán sỉ, nhà cung cấp hàng hóa;

- Những người điều hành luật pháp, bao hàm cả những cơ quan liên quan tiền đến đất đai và môi trường;

- Người có cổ phần và cộng đồng đầu tư thông qua nhà môi giới, ngân hàng và người mang lại vay;

- Những đối thủ cạnh tranh;

- Các nhóm hoạt động xã hội.

Danh sách các nhóm công chúng trên đây là dành đến một công ty qui mô trung bình, nó rất khác so với danh sách các nhóm công chúng của một tổ chức phi chính phủ hoặc một cơ quan lại của chính phủ.

Đồng thời, thứ tự mức độ quan trọng của từng nhóm công chúng sẽ phụ thuộc vào mục tiêu của từng tổ chức. Vì vậy, không thể có một danh sách các nhóm công chúng phổ biến mang đến mọi cơ quan liêu, tổ chức.

(Tài liệu tsi khảo: PR– Lí luận và ứng dụng, Đinh Thị Thuý Hằng, NXB Lao Động - Xã Hội)