*

Câu 1:Cho thông tin vào đầu kỳ của Doanh Nghiệp Hùng Vương nlỗi sau: (đơn vị chức năng tính: 1.000 đ)

Tiền mặt500.000Nguyên đồ vật liệu310.000

Tiền gửi ngân hàng8trăng tròn.000Phải trả fan bán190.000

Phải thu khách hàng hàng270.000LN chưa phân phối260.000

Nhận kỹ quỹ nhiều năm hạn410.000Thành Phẩm240.000

Khách sản phẩm ứng trước150.000Vốn chi tiêu CSHX

Ứng trước người bán270.000Ký quỹ nđính hạn2đôi mươi.000

TSCĐ HH2.550.000Hao mòn TSCĐ HH4đôi mươi.000

Yêu cầu:1. Tính X2. Lập bảng phẳng phiu kế tân oán đầu kỳ của Doanh Nghiệp Hùng VươngGiải:BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNĐầu kỳĐơn vị tính: 1.000đ

Tài sảnThành chi phí Nguồn vốnThành chi phí

Tiền mặt500.000Phải trả tín đồ bán190.000

Tiền gửi ngân hàng8đôi mươi.000Khách sản phẩm ứng trước150.000

Phải thu khách hàng270.000Nhận kỹ quỹ nhiều năm hạn410.000

Ứng trước fan bán270.000Vốn chi tiêu CSH3.750.000 (x)

Thành Phẩm240.000LN Chưa phân phối260.000

Ký quỹ nđính thêm hạn2trăng tròn.000

Nguyên ổn Vật Liệu310.000

TSCĐ HH2.550.000

Hao mòn TSCĐ HH(420.000)

Tổng TS4.760.000 Tổng NV4.760.000


Bạn đang xem: Giải bài tập lập báo cáo kết quả kinh doanh

Bạn đã đọc: Những bài tập lập report tác dụng marketing gồm lời giải


Xem thêm: Latina Là Gì - Nghĩa Của Từ Prensa Latina Trong Tiếng Việt

Từ Pmùi hương trình tổng tài sản = tổng nguồn vốnTa có: 4.760.000 (tổng ts) = X + 1.010.000 (tổng mối cung cấp vốn). Nên suy ra, X = 3.750.000Câu 2:

*

Giải:BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNĐầu kỳĐơn vị tính: 1.000đ

Tài sảnThành chi phí Nguồn vốnThành chi phí

Tiền mặt500.000Phải trả bạn bán190.000

Tiền gửi ngân hàng620.000Khách hàng ứng trước150.000

Phải thu khách hàng hàng170.000Vay nlắp hạn210.000

Ứng trước người bán270.000Vốn chi tiêu CSH3.350.000 (x)

Thành Phẩm240.000LN Chưa phân phối260.000

Hàng gửi bán120.000

Nguyên Vật Liệu310.000

TSCĐ HH2.350.000

Hao mòn TSCĐ HH(4trăng tròn.000)

Tổng TS4.160.000 Tổng NV4.160.000

Từ Phương trình tổng gia sản = tổng nguồn vốnTa có: 4.160.000 (tổng ts) = X + 810.000 (tổng mối cung cấp vốn). Nên suy ra, X = 3.350.000

Câu 3: Cho giá trị đầu kỳ các khoản mục của bạn Hùng Vương nhỏng sau L: (ĐVT:1.000đ)

Tiền mặt600.000Công cụ dụng cụ310.000

Tiền gửi ngân hàng7trăng tròn.000Phải trả bạn bán190.000

Phải thu khách hàng hàng370.000LN chưa phân phối260.000

Nhận ký quỹ ngắn thêm hạn310.000Nguyên ổn vật dụng liệu240.000

Khách mặt hàng ứng trước150.000Vốn đầu tư CSHX

Ứng trước bạn bán270.000Cho vay dài hạn2đôi mươi.000

TSCĐHH2.550.000HM TSCĐHH4trăng tròn.000

Yêu cầu:1. Xác định X;2. Lập bảng phẳng phiu kế toán thù thời điểm đầu kỳ của chúng ta Hùng VươngGiải:Yêu cầu 1: Ta tất cả Tổng Tài sản = Tổng Nguồn vốn600.000 + 720.000 + 370.000 + 270.000 + 310.000 + 240.000 + 2.550.000 420.000 = 310.000 + 150.000 + 190.000 + 2đôi mươi.000 + 260.000 + XX = 3.510.000Yêu cầu 2:Bảng cân đối kế toán đầu kỳ của người sử dụng Hùng VươngĐvt: 1.000đ

Tài sảnSố tiềnNguồn vốnSố tiền

I. TSNH1. Tiền mặt2. Tiền gửi ngân hàng3. Phải thu khách hàng hàng4. Ứng trước bạn bán5. Công ráng dụng cụ6. Ngulặng thứ liệu

II. TSDH1. TSCĐHH2. HM TSCĐHH2.130.0002.550.000(4trăng tròn.000)II. Vốn đầu tư của CSH1. Lợi nhuận không phân phối2. Vốn đầu tư chi tiêu CSH3.770.000260.0003.510.000

Tổng Tài sản4.640.000Tổng Nguồn vốn4.640.000

Câu 4:Cho thông tin thời điểm đầu kỳ của DN Hùng Vương nhỏng sau: (đơn vị tính: 1.000 đ)

Tiền mặt500.000Nguyên vật liệu310.000

Tiền gửi ngân hàng8trăng tròn.000Phải trả fan bán190.000

Phải thu khách hàng270.000LN không phân phối260.000

Nhận kỹ quỹ nhiều năm hạn410.000Thành Phẩm240.000

Khách mặt hàng ứng trước150.000Vốn đầu tư chi tiêu CSHX

Ứng trước fan bán270.000Ký quỹ ngắn thêm hạn2đôi mươi.000

TSCĐ HH2.550.000Hao mòn TSCĐ HH420.000

Yêu cầu:1. Tính X 2. Lập bảng bằng vận kế toán thù đầu kỳ của DN Hùng VươngGiải:BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNĐầu kỳĐơn vị tính: 1.000đ

Tài sảnThành tiền Nguồn vốnThành chi phí

Tiền mặt500.000Phải trả bạn bán190.000

Tiền gửi ngân hàng8đôi mươi.000Khách hàng ứng trước150.000

Phải thu khách hàng hàng270.000Nhận kỹ quỹ lâu năm hạn410.000

Ứng trước người bán270.000Vốn chi tiêu CSH3.750.000 (x)

Thành Phẩm240.000LN Chưa phân phối260.000

Ký quỹ nthêm hạn2đôi mươi.000

Nguyên Vật Liệu310.000

TSCĐ HH2.550.000

Hao mòn TSCĐ HH(4đôi mươi.000)

Tổng TS4.760.000 Tổng NV4.760.000


Từ Phương trình tổng gia sản = tổng mối cung cấp vốnTa có: 4.760.000 (tổng ts) = X + 1.010.000 (tổng nguồn vốn). Nên suy ra, X = 3.750.000

Câu 5:

*

Giải:Phần 1a. Phân loại tài khoản trực thuộc Bảng bằng vận kế toán thù với Báo cáo công dụng khiếp doanh:

Bảng cân đối kế toánBáo cáo tác dụng khiếp doanh

Tiền mặtTiền gửi ngân hàngPhải thu khách hàng hàngNguyên trang bị liệuTSCĐ-hữu hìnhHao mòn TSCĐPhải trả fan bánPhải trả tín đồ lao độngDoanh thu chưa thực hiệnVay nợ đề xuất trảVốn đầu tư của chủ sở hữuLợi nhuận chưa phân phốiChiết khấu thương thơm mạiGiá vốn hàng bánChi tiêu buôn bán hàngChi phí QLDNNgân sách tài chínhDoanh thu buôn bán hàngDoanh thu tài chính

Chỉ tiêuSố tiền

1. Doanh thu cung cấp hàng284.450

2. Các khoản bớt trừ10.450

3. Doanh thu thuần từ bán hàng274.000

4. Giá vốn sản phẩm bán154.450

5. Lợi nhuận gộp119.550

6. Doanh thu tài chính6.500

7. túi tiền tài chính6.090

8. Chi tiêu buôn bán hàng28.620

9. Ngân sách chi tiêu QLDN58.590

10. Lợi nhuận tự hoạt động kinh doanh32.750

11. Thu nhập khác0

12. Ngân sách khác0

13. Lợi nhuận khác0

14. Lợi nhuận kế toán thù trước thuế32.750

Tiền mặt8.300HMTSCĐ134.080

Tiền gửi ngân hàng24.900Phải trả NB34.000

Phải thu khách hàng hàng40.000Phải trả NLĐ67.000

Nguyên ổn Vật Liệu15.600Nợ vay mượn ngắn hạn60.000

TSCD – HH910.000Nợ vay dài hạn445.800

TSCD VH260.900Nguồn Vốn Kinch Doanh450.000

Giá vốn hàng bán308.300LNCPP0

giá thành cung cấp hàng56.700Doanh thu phân phối hàng568.900

giá thành QLDN116.000Doanh thu tài chính13.000

giá cả tài chính32.080

Tổng PS Nợ1.772.780Tổng PS Có1.772.780

Giải:Bút tân oán kết gửi doanh thu Nợ TK Doanh thu bán hàng: 568.900 Nợ TK Doanh thu tài chính: 13.000 Có TK Xác định tác dụng ghê doanh: 581.900

Bút toán thù kết đưa đưa ra phí Nợ TK Xác định công dụng khiếp doanh: 513.080 Có TK Giá vốn hàng bán: 308.300 Có TK Ngân sách buôn bán hàng: 56.700 Có TK Chi tiêu QLDN: 116.000 Có TK giá cả tài chính: 32.080

Bút toán kết gửi lãi lỗ Nợ TK Xác định công dụng tởm doanh: 68.8trăng tròn Có TK LNCPP: 68.820

Tiền mặt8.300Phải trả NB34.000

Tiền gửi ngân hàng24.900Phải trả NLĐ67.000

Phải thu khách hàng hàng40.000Nợ vay mượn ngắn thêm hạn60.000

Nguyên ổn Vật Liệu15.600Nợ vay lâu năm hạn445.800

TSCD – HH910.000Nguồn Vốn Kinh Doanh450.000

TSCD VH260.900LNCPP68.820

HMTSCĐ(134.080)

TỔNG TÀI SẢN 1.125.620 TỔNG NGUỒN VỐN1.125.6trăng tròn


Câu 7:

*

Giải:Bút ít toán kết đưa doanh thu Nợ TK Doanh thu cung cấp hàng: 341.340 Nợ TK Doanh thu tài chính: 7.800 Có TK Xác định tác dụng ghê doanh: 349.140

Bút ít tân oán kết đưa đưa ra phí Nợ TK Xác định công dụng gớm doanh: 307.848 Có TK Giá vốn sản phẩm bán: 184.980 Có TK Ngân sách cung cấp hàng: 34.020 Có TK Ngân sách QLDN: 69.600 Có TK giá thành tài chính: 19.248

Bút tân oán kết đưa lãi: Nợ TK Xác định kết quả tởm doanh: 349.140 – 307.848 = 41.292 Có TK LNCPP: 41.292