man-city.net - Điện Biên là một tỉnh miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo cao. Năm 2014 Điện Biên là tỉnh thứ 22 trong cả nước được Bộ GD&ĐT công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non (GDMN) cho trẻ em 5 tuổi, về đích trước 01 năm so với kế hoạch UBND tỉnh giao. Đến nay, tỉnh luôn duy trì đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi ở 100% số đơn vị cấp xã, cấp huyện với quyết tâm chính trị cao và thực hiện quyết liệt một số giải pháp trọng tâm như:

Bạn đang xem: Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non

Công tác quản lý, chỉ đạo sát saoNgành Giáo dục quán triệt thực hiện đầy đủ, kịp thời đồng thời tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi (PCGDMNTNT) phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương các văn bản chỉ đạo của các cấp quản lý liên quan đến việc thực hiện PCGDMNTNT. Đồng thời chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm, định kỳ tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện mục tiêu phát triển GDMN nói chung và nhiệm vụ PCGDMNTNT nói riêng. Tập trung các nguồn lực đảm bảo các điều kiện thực hiện PCGD-XMC nói chung và thực hiện PCGDMNTNT nói riêng.Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hồ sơ phổ cập và chuyển giao phần mềm PCGDMNTNT cho các đơn vị; hướng dẫn kỹ thuật về công tác PCGDMNTNT thông qua các kỳ bồi dưỡng hè, thông qua tư vấn giúp đỡ của cán bộ kỹ thuật phụ trách công tác phổ cập.Hằng năm, chỉ đạo các cơ sở GDMN tổ chức điều tra, cập nhật kịp thời các thông tin biến động về trẻ trong độ tuổi trên địa bàn. Việc tổ chức điều tra, lập phiếu điều tra có sự tham gia đồng thời của 3 cấp học: Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn; số liệu đảm bảo tính thống nhất, liên thông giữa các cấp học.Đẩy mạnh truyền thôngChỉ đạo các cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng về chủ trương phát triển GDMN, tạo sự quan tâm, đồng thuận trong tổ chức triển khai thực hiện Đề án PCGDMNTNT bằng nhiều hình thức như: qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua Website của ngành, xây dựng góc tuyên truyền ở các trường mầm non, thông qua các cuộc họp tổ dân phố, thôn, bản, họp phụ huynh… để cộng đồng hiểu rõ và có trách nhiệm tham gia công tác PCGDMNTNT.Huy động tối đa trẻ mầm non đến trườngChỉ đạo các cơ sở GDMN tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục đảm bảo duy trì và phát triển số lượng trường, lớp, trẻ trong độ tuổi ra lớp theo giai đoạn và từng năm học cụ thể;Thực hiện mở các lớp mầm non đến từng bản, cụm bản, ghép lớp phù hợp.Chỉ đạo quyết liệt việc huy động tối đa trẻ mẫu giáo ra lớp, trong đó ưu tiên việc huy động trẻ 5 tuổi và duy trì tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần.Sở phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, cùng với chính quyền các xã, phường, thị trấn chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, trưởng các thôn bản thực sự vào cuộc trong việc vận động cha mẹ trẻ cho con ra lớp và đi học chuyên cần. Đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, quan tâm chăm lo đến trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, huy động trẻ khuyết tật học hòa nhập.Đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơiTăng cường đầu tư kinh phí từ nguồn ngân sách của chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục, chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và các nguồn vốn đầu tư khác để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo hướng đạt chuẩn và đồng bộ.Chỉ đạo việc tăng cường quản lý, khai thác sử dụng tiết kiệm, hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi hiện có. Đồng thời rà soát, bổ sung đảm bảo đủ yêu cầu tối thiểu để thực hiện chương trình GDMN.Đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư thực hiện PCDMNTNT để: xây dựng phòng học, bổ sung đồ chơi ngoài trời, xây dựng môi trường giáo dục, bổ sung thiết bị và tổ chức ăn bán trú cho trẻ không thuộc đối tượng được nhà nước hỗ trợ ăn trưa… đối với các trường, điểm trường vùng đặc biệt khó khăn, biên giới. Năm học 2018-2019, cha mẹ trẻ em đóng góp: 3.786 triệu đồng; các tổ chức từ thiện trong và ngoài nước hỗ trợ 21.619 triệu đồng làm lớp học, công trình vệ sinh, nhà bếp, nhà công vụ, hỗ trợ bữa ăn trưa cho trẻ nhà trẻ, bổ sung thiết bị phục vụ bán trú,...

Xem thêm:

*
Các bé mẫu giáo trường MN xã Thanh Luông huyện Điện Biên tập làm bánh
Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
Các phòng GD&ĐT tham mưu xây dựng và bảo vệ biên chế hằng năm; ưu tiên sắp xếp, bố trí đủ giáo viên cho các lớp mẫu giáo 5 tuổi.Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tạo điều kiện cho giáo viên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp theo chuẩn nghề nghiệp. Sắp xếp hợp lý, ưu tiên giáo viên có trình độ trên chuẩn dạy các lớp mẫu giáo 5 tuổi.Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác bồi dưỡng thường xuyên hằng năm nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN.Đổi mới công tác quản lý, chăm sóc giáo dục trẻ ở các cơ sở GDMNChỉ đạo các cơ sở GDMN thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; phối hợp với các ban ngành liên quan xây dựng, triển khai các kế hoạch liên ngành về nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền vận động cha mẹ trẻ kết hợp với các nhà trường sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ để tổ chức ăn bán trú cho trẻ bằng nhiều hình thức (nhà trường tổ chức nấu ăn, cha mẹ trẻ thay phiên cùng giáo viên nấu ăn cho trẻ ở điểm trường, trẻ mang cơm đến lớp,…) và mua sắm, tự làm thêm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ, đặc biệt là ở các điểm trường lẻ, các xã đặc biệt khó khăn. Huy động cộng đồng tham gia giám sát việc tổ chức thực hiện việc chăm sóc, giáo dục trẻ ở các cơ sở GDMN.Chỉ đạo tốt việc thực hiện Chương trình GDMN học 2 buổi/ngày ở 100% các nhóm/lớp, đặc biệt là ở các lớp mẫu giáo ghép. Chú trọng việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ là người dân tộc thiểu số.Kết quả đạt đượcVới một số giải pháp như trên, kết quả PCGDMNTNT của Điện Biên từ năm 2014 đến nay luôn được duy trì vững chắc, số trẻ trong độ tuổi được huy động ra lớp năm sau luôn cao hơn năm trước, cùng với đó, các điều kiện để đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục ngày càng được tăng cường.Tính đến đầu năm học 2019-2020, Điện Biên có 174 trường mầm non đang hoạt động giáo dục với 2.394 nhóm/lớp và trên 58.000 trẻ mầm non được đi học. Tỷ lệ trẻ được chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở GDMN đạt: 39,7% đối với trẻ nhà trẻ và 99,0% đối với trẻ mẫu giáo. Riêng trẻ 5 tuổi đạt 99,9%. 105/174 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, chiếm 60,3%.So với năm 2014, toàn tỉnh tăng 10 trường mầm non, 587 nhóm/lớp, gần 16.000 trẻ mầm non; tỷ lệ trẻ nhà trẻ ra lớp tăng 27,4%, tỷ lệ trẻ mẫu giáo tăng 5,7%, tính riêng trẻ 5 tuổi ra lớp tăng 0,6%. Tỷ lệ phòng học kiên cố dành cho các lớp 5 tuổi tăng 13%. Số trường chuẩn quốc gia tăng 32,3%. 100% trẻ mầm non người dân tộc thiểu số ra lớp được tăng cường tiếng Việt. 174/174 trường mầm non tổ chức cho trẻ học 2 buổi/ngày theo chương trình GDMN. Tỷ lệ trẻ mầm non được ăn bán trú tại trường đạt 97,9%.Việc duy trì và nâng cao chất lượng PCGDMNTNT của tỉnh đã góp phần quan trọng vào hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nói chung và chuẩn bị tốt cho trẻ vào lớp 1 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở cấp học tiểu học nói riêng./.