Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (37.42 KB, 2 trang )


Bạn đang xem: Giáo án dạy học theo định hướng phát triển năng lực môn ngữ văn

MẪU GIÁO ÁN DẠY HỌCTHEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH(Tham khảo)--------------------TÊN BÀI/CHỦ ĐỀ: .............................................Ngày soạn: ..........................................Tiết: từ tiết ......... đến tiết ..............Ngày dạy: từ ngày ..... đến ngày .......Số tiết: .............................................Lớp dạy: .............................................I. MỤC TIÊU1. Kiến thức2. Kỹ năngLưu ý: Đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng theo chương trình hiện hành trênquan điểm phát triển năng lực học sinh.3. Năng lực cần phát triểnLưu ý:- Bao gồm những năng lực chuyên biệt ở từng bộ môn cần phát triển cho họcsinh khi học xong bài học hay chủ đề.- Trong số các năng lực cần phát triển đó, GV sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từtrên xuống dưới.II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRÊN LỚPNêu các phương pháp dạy học được áp dụng như thuyết trình, giải quyết vấnđề,…III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ1. Chuẩn bị của giáo viên2. Chuẩn bị của học sinhIV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP1. Khởi động (5-7 phút)- Câu hỏi, bài tập- Kể chuyện, quan sát tranh, nghe nhạc, xem phim,…- Trò chơi,…
2. Hình thành kiến thứcTLHOẠT ĐỘNG CỦA GVHOẠT ĐỘNG CỦA HSNỘI DUNGHoạt động 1: Nội dung 1…………………………I.Nộidung………………….1:Hoạt động 2: Nội dung 2…………………………II.Nộidung………………….2:Hoạt động 3: Nội dung 3
…………………………III. Nội dung………………….3:3. Luyện tập- Tập trung hình thành kĩ năng- Thực hành theo tình huống giả địnhLưu ý:+ Căn cứ vào bảng mô tả ở trên, giáo viên tiến hành xây dựng các câu hỏi vàbài tập tương ứng.+ Câu hỏi/bài tập đưa ra nhằm kiểm tra, đánh giá việc tiếp thu kiến thức, kỹnăng trong đó chú ý đến các năng lực cần phát triển sau khi học sinh học xong bàihọc hay chủ đề (Tương tự như câu hỏi/bài tập mà giáo viên dùng để củng cố bài trongcác tiết dạy hiện nay).4. Vận dụng, tìm tòi, mở rộng- Nhận biết, giải quyết tình huống, vấn đề mang tính thực tiễn.- Triển khai ở lớp, ở nhà, cộng đồng.- Đối với câu hỏi/bài tập liên quan đến phát triển năng lực học sinh yêu cầu câuhỏi/bài tập đưa ra phải đánh giá được 4 mức độ như trong bảng mô tả (nhận biết,thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) trong đó ưu tiên những câu hỏi/bài tập gắn liềnvới thực tiễn đòi hỏi học sinh vận dụng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm… của bảnthân để giải quyết các tình huống thực tiễn đó.- Tìm đọc trên sách, báo, mạng- Tham quan thực tế- Trao đổi với người thân,…

*
HƯỚNG DẪN DẠY HỌC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỤC MÔN SINH HỌC THPT 232 921 5

Xem thêm: Tuyển Tập 80+ Đề Thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia Tiếng Anh Thpt Quốc Gia 2022

*
GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5 THEO DỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC KÌ I 148 3 3
*
Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh (Luận án tiến sĩ) 260 714 10
*
Sáng kiến kinh nghiệm:Dạy học các văn bản truyện ngữ văn lớp 6 theo định hướng phát triển năng lực học sinh 23 696 3
*
*
Kỷ yếu HỘI THẢO KHOA HỌC DẠY TOÁN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG THCS 185 411 0
*