Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật nhân loại – Nhà xuất bản Công an Nhân dân (năm 2012).

*
Hình minch họa.

Bạn đang xem: Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới

Giáo trình Lịch sử công ty nước cùng lao lý cố kỉnh giới

MỤC LỤC: Giáo trình Lịch sử công ty nước với quy định nỗ lực giới

MỤC LỤCTRANG
Phần máy nhấtSỰ TAN RÃ CỦA CÔNG XÃ NGUYÊN THỦY QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP. LUẬT7
I. Tổ chức của Công chồng nguim thủy7
II. Tổ chức công xã ngulặng thủy chảy tan và sự ra đời đơn vị nước. điểm lưu ý tuyến phố xuất hiện đơn vị nước ở phương Đông9
III. Sự Thành lập của pháp luật17
Phần đồ vật haiNHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT THỜI KÌ CỔ ĐẠI21
Chương I NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT PHƯƠNG ĐÔNG CỔ ĐẠI21
A. Nhà nước Ai Cập thượng cổ 21
I. Quá trình hiện ra đơn vị nước21
II. Tổ chức máy bộ bên nước23
B. Nhà nước cùng quy định Lưỡng Hà cổ đại27
I. Quá trình ra đời đơn vị nước làm việc Lưỡng Hà27
II. Quốc gia cổ Babilon với tổ chức bộ máy công ty nước29
III. Pháp cách thức – Bộ chính sách Hammurabi 32
C. Nhà nước cùng điều khoản Ấn Độ cổ đại48
I. Nhà nước48
II. Pháp nguyên tắc – Sở quy định Manu56
D. Nhà nước cùng lao lý China cổ đại60
I. Nhà nước 60
II.

Xem thêm: Đề Tài Tiểu Luận Tình Huống Quản Lý Lãnh Đạo Cấp Phòng Về Giáo Dục 2022

Pháp luật
71
Chương II NHÀ NƯỚC VÀ PHÁPhường LUẬT PHƯƠNG TÂY CÔ ĐẠI79
A. Hi Lạp cổ đại 79
I. Những bên nước buổi tối cổ. Khái quát mắng bình thường lịch sử vẻ vang những nhà nước của rất nhiều nước nhà – thành bang sau đó80
II. Nhà nước Cộng hòa quý tộc công ty nô Xpác84
III. Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhà nô Aten89
B. La Mã cổ đại99
I. Nhà nước99
II. Luật La Mã108
Phần sản phẩm baNHÀ NƯỚC VÀ PHÁPhường LUẬT THỜI KÌ TRUNG ĐẠI119
Chương thơm IIINHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT PHONG KIẾN PHƯƠNG ĐÔNG119
…..
Cmùi hương VIINHÀ NƯỚC VÀ PHÁP. LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA353
A. Nhà nước với lao lý Xô viết353
I. Cách social chủ nghĩa tháng Mười. Nhà nước và luật pháp Xô viết sinh hoạt Nga (1917-1922)353
II. Nhà nước với quy định Liên bang Cộng hoà xóm hội nhà nghĩa Xô viết (Liên Xô)374
B. Nhà nước cùng lao lý những nước Cộng hoà dân người chủ sở hữu dân cùng Cộng hoà Cu Ba391
I. Các công ty nước xã hội công ty nghĩa Đông Âu (1945 – 1990)396
II. Các công ty nước thôn hội công ty nghĩa Châu Á412
III. Khái quát tháo thông thường về luật pháp của những bên nước dân người chủ dân423
IV. Nhà nước và lao lý Cộng hòa Cu Ba427

Tải sách – Download

Tải Ebook Giáo trình Lịch sử công ty nước cùng điều khoản cầm cố giới:

*
Tải xuống