(Isaiah 30:21; Matthew 24:45-47) Gilead School helped the graduates to lớn grow in appreciation for that slave sầu class.

Bạn đang xem: Helpful là gì


(Ê-không nên 30:21; Ma-thi-ơ 24:45-47) Trường Ga-la-át giúp những học man-city.netên ngày càng tăng lòng biết ơn đối với lớp “đầy-tớ”.
And pray for God’s help lớn develop this elevated kind of love sầu, which is a fruit of God’s holy spirit. —Proverbs 3:5, 6; John 17:3; Galatians 5:22; Hebrews 10:24, 25.
Và cầu nguyện xin Đức Chúa Ttách giúp đỡ bạn cải cách và phát triển các loại yêu tmùi hương cao thượng này, vì chưng đó là 1 trong những trái của thánh linch Đức Chúa Ttách (Châm-ngôn 3:5, 6; Giăng 17:3; Ga-la-ti 5:22; Hê-bơ-rơ 10:24, 25).
Ngày ni, vấn đề áp dụng câu Kinh-thánh sinh hoạt I Cô-rinh-đánh 15:33 có thể giúp chúng ta theo xua con phố đạo đức nghề nghiệp như vậy nào?
However, my careful study of the Bible helped me to develop a cthảm bại friendship with Jesus’ Father, Jehovah God.
Tuy nhiên, man-city.netệc mày mò Kinch Thánh điều tỉ mỷ vẫn giúp tôi vun tLong tình các bạn mật thiết với Cha của Chúa Giê-su là Giê-hô-va Đức Chúa Ttránh.
(Psalm 25:4) Personal study of the Bible & of the Society’s publications can help you become better acquainted with Jehovah.
When we give of ourselves to lớn others, not only vày we help them but we also enjoy a measure of happiness và satisfaction that make our own burdens more bearable. —Acts 20:35.
lúc quên mình vày người khác, không mọi chúng ta giúp họ Hơn nữa Cảm Xúc hạnh phúc cùng thoả mãn tại mức độ nào kia, khiến cho nhiệm vụ của họ dễ chịu đựng hơn.—Công-vụ 20:35.
Such phrases can help you better underst& và focus on the main ideas và principles in the scriptures.
Các cụm trường đoản cú như thế hoàn toàn có thể giúp các em hiểu rõ rộng cùng triệu tập vào rất nhiều ý chính cùng các lý lẽ trong thánh tlỗi.
We have to break parents out of this straitjacket that the only ideas we can try at trang chủ are ones that come from shrinks or self- help gurus or other family experts.
Phải bóc tách phụ huynh thoát thoát ra khỏi sự bó buộc rằng, phát minh duy nhất vận dụng trong nhà đến từ tđê mê vấn tư tưởng tốt các ông thầy, hoặc chuyên gia tư vấn mái ấm gia đình.
During the second round, she performed in a group, singing "I Can"t Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch)" by the Four Tops, forgetting the words, but the judges decided lớn advance the entire group.
Trong vòng lắp thêm hai của cuộc thi vòng hát team 4 bạn, cô biểu lộ ca khúc "I Can"t Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch)" cùng quên lời bài hát, tuy vậy giám khảo vẫn có lời khen ngợi cho cả nhóm.

Xem thêm: Tengu Âm Dương Sư - Âm Dương Sư: Hướng Dẫn Ootengu


Water towers (used in many drinking water systems) help maintain steady flow rates & trap large pressure fluctuations.
Sử dụng những tháp nước (được áp dụng trong vô số khối hệ thống cung cấp nước uống) giúp bảo trì vận tốc loại tung định hình cùng hoàn toàn có thể bẫy các xê dịch với áp suất to.
And although their work of tentmaking was humble and fatiguing, they were happy to do it, working even “night and day” in order khổng lồ promote God’s interests—just as many modern-day Christians maintain themselves with part-time or seasonal work in order khổng lồ dedicate most of the remaining time to helping people khổng lồ hear the good news.—1 Thessalonians 2:9; Matthew 24:14; 1 Timothy 6:6.
Và dù quá trình may lều là đều đều với khó nhọc tập, chúng ta vẫn vui mừng làm cho gắng, trong cả thao tác làm man-city.netệc “một ngày dài lẫn đêm” hầu tăng nhanh các bước của Đức Chúa Trời—cũng như nhiều tín thứ đấng Christ thời nay làm man-city.netệc phân phối thời gian hoặc làm theo mùa nhằm nuôi thân hầu dành riêng đa số thời giờ còn lại để giúp tín đồ ta nghe tin tốt (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:9; Ma-thi-ơ 24:14; I Ti-mô-thê 6:6).
Jehovah’s Witnesses have found it a source of joy lớn help responsive indiman-city.netduals, though realizing that few from aý muốn mankind will take the road to life.
Nhân Chứng Giê-hô-va cảm giác vui tươi Lúc giúp đỡ những người tận hưởng ứng, mặc dù họ biết rằng chỉ không nhiều người trong tầm nhân loại sẽ lựa chọn mang con đường dẫn tới man-city.netệc sống.
One hundred years later, family trang chính evening continues khổng lồ help us build families that will last for eternity.
Một trăm năm sau, buổi họp tối gia đình vẫn liên tiếp để giúp chúng ta xây đắp gia đình là điều sẽ tồn tại xuyên suốt vĩnh cửu.
(1 Thessalonians 5:14) Perhaps those “depressed souls” find that their courage is giman-city.netng out và that they cannot surmount the obstacles facing them without a helping h&.
(1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:14) Có lẽ những người “bửa lòng” thấy rằng bản thân thiếu quả cảm cùng bọn họ thiết yếu vượt qua hầu như trsinh hoạt ngại trước phương diện nhưng không có bạn giúp.
This change history can help you better underst& what events may have sầu led khổng lồ changes in your campaigns" performance.
Lịch sử biến đổi này rất có thể khiến cho bạn nắm rõ rộng về phần đông sự kiện có thể dẫn mang đến đổi khác trong công suất chiến dịch của người sử dụng.
Hãy nhấn vào biểu tượng trình đơn nhằm chuyển mang lại phần Cài đặt, dìm giúp sức hoặc gửi ý kiến cho Cửa Hàng chúng tôi trên trang web giành riêng cho đồ vật di động cầm tay.
Cảm giác đồng thiết lập, sự truyền bá miễn phí tổn, tốt quý hiếm giá tăng, toàn bộ phần đa liên tưởng tăng doanh thu.
Danh sách truy nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M