Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ man-city.net.Học các tự bạn cần tiếp xúc một bí quyết lạc quan.
Bạn đang xem: Huckleberry là gì

The huckleberry moniker was developed by the railroad"s passengers, who would pichồng huckleberries alongside the tracks during the railroad"s frequent service interruptions & break downs.
Australian prison slang vernacular includes huckleberry hound, a term originated in the 1960s, meaning a punishment cell, solitary confinement.
Forest floors are covered with swordfern, alumnroot, barrenwort, & trillium, và there are thickets of huckleberry, azalea, elder, và wild currant.
Trees in these forests include red maple, chestnut oak, scarlet oak, mountain laurel, blaông chồng huckleberry, and lowbrush blueberry.
Red huckleberry, evergreen huckleberry và red flowering currant are aao ước the other shrubs present.
The larvae feed on leaves of alder, hãng apple, birch, blueberry và huckleberry, cottonwood, dogwood, elm, hazel, hickory, maple, oak & willow.
Huckleberry, blackberry, and salmonberry are part of the forest understory & provide food for many animal species.
Meadows & brushlands have various kinds of manzanita along with huckleberry oak, chaparral & mountain whitethorn.
Common names include swamp cyrilla, swamp titi, red titi, black titi, trắng titi, leatherwood, ironwood, he huckleberry, and myrtle.


Xem thêm: Tiểu Sử Ca Sĩ Phương Anh Bao Nhiêu Tuổi, Phương Anh Bolero

Các cách nhìn của các ví dụ không biểu đạt quan điểm của các chỉnh sửa viên man-city.net man-city.net hoặc của man-city.net University Press tuyệt của những nhà cấp phép.
*

*

Trang nhật cam kết cá nhân

‘Cooking up a storm’ và ‘faces lượt thích thunder’ (Idioms with weather words, Part 1)


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp con chuột Các app tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn man-city.net English man-city.net University Press Sở nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các pháp luật sử dụng


Xem thêm: Outro Là Gì - Chia Sẻ Cách Làm Intro Và Outro 3D Đẹp

/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications