Cách chuyển: Which lép vế danh tự nhưng mà nó thay thế cùng trước đụng từ nó cai quản ngữ.

Bạn đang xem: I saw several houses

“several houses” là danh tự chỉ trang bị với vào vai trò thống trị ngữ trong câu 2 (most of them) => sử dụng “which”

Cách chuyển: Which đứng sau danh từ mà lại nó sửa chữa thay thế và trước hễ tự nó thống trị ngữ.

Crúc ý: yêu cầu dùng vệt “,” trước các nhiều từ most of, one of, all of, none of, some of,... sau thời điểm vẫn đem đến đại trường đoản cú quan hệ giới tính.

=> I have seen several houses, most of which are quite unsuitable.

Tạm dịch: Tôi đã nhìn thấy những ngôi nhà, phần nhiều trong những bọn chúng hồ hết ko tương xứng lắm.

Đáp án đề nghị chọn là:D


Câu trả lời này còn có hữu ích không?


0
0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Choose the best answer which has the same meaning to lớn the given one.

They are looking for the man & his dog. They have lost the way in the forest.


Câu 2:


Choose the best answer to fill in the blank.

My uncle, _____ you met yesterday, is a famous lawyer in the town.


Câu 3:


Choose the best answer which has the same meaning lớn the given one,

I have some homework. I must do them tonight.


Câu 4:


Choose the best answer which has the same meaning to the given one.

The most beautiful girl lives in a thành phố. I like her long hair very much.


Câu 5:


Choose the best answer khổng lồ fill in the blank.

We cannot find the person _____ oto is blocking our driveway.


Câu 6:


Choose the best answer khổng lồ fill in the blank.

Xem thêm: Cách Chơi Pubg Trên Máy Tính Chuẩn Nhất, Cách Tải Pubg Mobile Pc Laptop

The police are questioning the woman _____ purse was stolen outside the supermarket.


Câu 7:


Choose the best answer which has the same meaning lớn the given one.

Mrs. Brooks is an experienced teacher. I have great respect for her.


Câu 8:


Choose the best answer which has the same meaning khổng lồ the given one.

The street is bad & narrow. It leads to lớn my school.


Câu 9:


Choose the best answer to fill in the blank.

The girl ______ showed me the way to lớn your house has a beautiful oval face.


Câu 10:


Choose the best answer to fill in the blank.

The film about ____ they are talking is thrilling.


Câu 11:


Choose the best answer which has the same meaning khổng lồ the given one.I don’t remember the man.

You said you met hyên ổn at the canteen last week.


Câu 12:


Choose the best answer to fill in the blank.

The book ______ I received on my birthday is informative sầu.


Câu 13:


Choose the best answer to fill in the blank.

Mrs. Richmonci, ______ is 42 years old, does morning exercise every morning.


Hỏi bài xích
*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương thơm Đình, Quận Tkhô hanh Xuân, Thành phố Thành Phố Hà Nội, Việt Nam