Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

see
*

see /si:/ rượu cồn từ bỏ saw/saw/, seen/seen/ thấy, nhìn thấy, nhìn thấy; coi, quan liền kề, xem xétseeing is believing: bắt gặp thì mới tinI saw him in the distance: tôi nhận ra nó từ bỏ xathings seen: đều thiết bị ta rất có thể thấy được, những thứ cụ thể, hầu hết đồ dùng bao gồm thậtto see things: gồm ảo giácworth seeing: đáng chụ ý coi, gọi (trang báo chí)I see that another Soviets satellite was orbitted yesterday: tôi coi báo thấy nói một vệ tinh Liên-xô lại được pđợi vào quỹ đạo hôm qua làm rõ, thừa nhận raI cannot see the point: tôi chẳng thể đọc ăn điểm đóI vì not see the advantage of doing it: tôi thiếu hiểu biết có tác dụng như thế thì ưu thế nàoyou see: nhỏng anh cứng cáp cũng hiểu rõI see: tôi phát âm rồias far I can see: nhỏng tôi nỗ lực rất là để hiểu trải qua, đề xuất, đang quahe has seen two regimes: anh ấy vẫn sống qua nhị chế độhe will never see 50 again: anh ta vẫn thừa 50 mươikhổng lồ see life: thử dùng cuộc sống đời thường, lão đờito lớn have sầu seen service: có kinh nghiệm tay nghề, đề nghị (người); đã mòn, vẫn sử dụng những (vật) gặp mặt, thăm; mang đến hỏi chủ kiến (bác sĩ, hiện tượng sư...); tiếphe refused to lớn see me: anh ấy phủ nhận không tiếp tôican I see you on business?: tôi hoàn toàn có thể gặp mặt anh để bàn công tác làm việc không?you had better see a lawyer: anh nên mang lại gặp gỡ dụng cụ sư, anh buộc phải đến hỏi chủ ý lao lý sư tưởng tượng, mường tượngI cannot see myself submitting such an injustice: tôi tất yêu tưởng tượng rằng mình lại Chịu đựng một sự bất công như thế Chịu đựng, ưng thuận, bằng lòngwe bởi vì not see being made use of: Shop chúng tôi không chịu nhằm bạn ta tận dụng bọn chúng tôi tiễn, đưato lớn see somebody toàn thân home: đưa ai về nhà góp đỡlớn see someone through difficulty: góp ai quá khó khăn khăn ý niệm, mang lại làI see life differntly now: hiện nay tôi ý niệm cuộc sống là khác rồito see good lớn vì something: chỉ ra rằng phải (nên) làm một Việc gì âu yếm, toan tính, cáng đáng, phú trách nát, bảo đảmto lớn see to one"s business: quan tâm mang đến các bước của mìnhkhổng lồ see to lớn it that...

Bạn đang xem: I see là gì

: tính liệu làm cho... khảo sát, nghiên cứu và phân tích, để mắt tới, kỹ lưỡngwe must see inlớn it: chúng ta đề nghị đi sâu vào việc ấy cân nhắc, xem lạilet me see: nhằm tôi suy xét xem đã, nhằm tôi coi đã (tiến công bài) mắc, cân cứ đứng chú ý, nhận ra mà lại nhằm mặckhổng lồ see sometoàn thân struggle with difficulties: thấy ai trang bị lộn cùng với trở ngại nhưng mà cứ đọng đứng nhìnto see about tìm tìm, khảo sát, xem lại chăm bẵm, săn sóc, suy tính, gánh vác (Việc gì)lớn see after chăm sóc, săn uống sóc, để ý tớito lớn see into điều tra, nghiên cứu và phân tích, để mắt tới kỹ lưỡng hiểu rõ được, thấy rõ được thực chất (của vụ việc gì)khổng lồ see off tiễn (ai...)to lớn see somebody toàn thân off at the station: ra ga tiễn aikhổng lồ see out kết thúc, tiến hành mang đến cùng, làm cho đến cùng sự mang lại thuộc, coi đến khi hết (một vsinh sống kịch...) tiễn (ai) ra tận cửato lớn see through nhìn thấy, thấy rõ bản chất (vụ việc...) triển khai mang lại cùng, có tác dụng mang đến cùng góp ai thừa được (trở ngại...)lớn see the baông xã of somebody trông ai cút khỏi đến rhình họa mắtto see double (xem) doubleto see eyes khổng lồ eye with somebody (xem) eyeto lớn see inlớn a millstoneto see through briông xã wall tinh tế, logic xuất chúngto see the light (xem) lightkhổng lồ see red (xem) redkhổng lồ see something done thống kê giám sát sự thực hành cái gìkhổng lồ see one"s way to (xem) wayI"ll see about tôi sẽ phú trách (bảo đảm) câu hỏi ấy tôi sẽ xem xét lại vấn đề ấyseeing that xét thấy rằngseeing that no other course is open khổng lồ us...

Xem thêm: Doumeki Âm Dương Sư - Nhân Vật Trong Game Âm Dương Sư

: xét thấy rằng không có tuyến đường làm sao khác mang đến chúng ta... danh từ toà giám mụcthe Holy See; the See of Rome: Toà thánh chức giám mục; quyền giám mục

Động trường đoản cú bất quy tắc (Base form/Past Simple/Past Participle): see / saw / seen


*

*

*

see

Từ điển Collocation

see verb

1 become aware of sth using your eyes

ADV. clearly | dimly | hardly I could hardly see because of the smoke. | just We could just see the hotel in the distance. | suddenly

VERB + SEE be able lớn, can/could I could see the boat quite clearly now. | strain to | be amazed to, be surprised lớn He was surprised khổng lồ see Lucy standing there. | be relieved khổng lồ | be glad khổng lồ, be overjoyed to lớn, be pleased khổng lồ I"m glad lớn see that you"re keeping well. | let sb A dolphin? Oh, let me see!

PHRASES turn và see He turned and saw her smile.

2 meet/visit sb

VERB + SEE want to lớn, wish to What is it you want lớn see me about? | live sầu to lớn He didn"t live sầu lớn see his grandchildren. | be glad khổng lồ, be overjoyed to, be pleased to lớn Aren"t you pleased to lớn see me?

PREPhường. about She"s gone lớn see the mechanic about getting her oto repaired.

3 go with/accompany sb

PHRASES see sb home page Don"t worry, I"ll see you trang chủ.

4 understand/realize sth

VERB + SEE can/can"t, don"t I can see why you were so angry about it. I don"t see why she should get more money than the others. | be difficult to It is difficult to see how to get round this problem.

5 find out

VERB + SEE want lớn I want to lớn see how they"ll react. | let sb Let"s see what happens.

PHRASES go & see ‘Has the post come yet?’ ‘I"ll just go and see.’ | wait & see ‘Is he going to get better?’ ‘I don"t know, we"ll just have sầu to lớn wait và see.’

Từ điển WordNet


n.

the seat within a bishop"s diocese where his cathedral is located

v.

perceive sầu by sight or have sầu the power khổng lồ perceive sầu by sight

You have sầu khổng lồ be a good obhệ thống to lớn see all the details

Can you see the bird in that tree?

He is blind--he cannot see

go khổng lồ see for professional or business reasons

You should see a lawyer

We had to see a psychiatrist

go to lớn see for a social visit

I went to see my friend Mary the other day

receive sầu as a specified guest

the doctor will see you now

The minister doesn"t see anytoàn thân before noon

see và understvà, have sầu a good eye

The artist must first learn lớn see

deliberate or decide

See whether you can come tomorrow

let"s see--which movie should we see tonight?

observe sầu as if with an eye

The camera saw the burglary and recorded it

match or meet

I saw the bet of one of my fellow players


English Idioms Dictionary

date, go out with, hang out with Derek is seeing Angie. Aren"t they a nice couple?

File Extension Dictionary

LISCAD Plus File

English Synonym & Antonym Dictionary

sees|saw|seeing|seensyn.: observe sầu notice note peer watch remark discern