Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use tự man-city.net.Học các từ bạn cần tiếp xúc một cách tự tin.


Bạn đang xem: Ice là gì

abbreviation for Immigration & Customs Enforcement: the US government department that is responsible for making sure that laws on who is allowed to lớn enter, stay in, và work in the US and what is allowed to lớn be brought across US borders are obeyed:
In a raid by ICE agents on a clothing manufacturer, more than 100 workers were arrested on immigration-related offences.
abbreviation for In Case of Emergency: used as a name for a number stored on a person"s thiết bị di động phone that other people should Điện thoại tư vấn if the person is seriously ill or injured:
*

*

*

*

Xem thêm:

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp con chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập man-city.net English man-city.net University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message