Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use tự man-city.net.Học các từ bạn cần giao tiếp một biện pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Imp là gì

And these devil clowns can in turn trace their ancestry lớn the imps and tricksters of folk performance và ritual.
A day earlier, she had been convicted of conjuring evil spirits, entertaining diabolical imps, và casting harmful spells.
Some of these are the little imps who come before the juvenile courts, who get into trouble because they are bored.
That imp sits on his shoulders very often, but there must have been one on each shoulder when he designed this wretched, mean & despicable tax on the poor children.
On its south wall is a squint with a carved image, known as the church imp, who looks through the squint.
Các ý kiến của các ví dụ ko diễn tả quan điểm của các biên tập viên man-city.net man-city.net hoặc của man-city.net University Press xuất xắc của những công ty cấp phép.
*

lớn give sầu something, especially money, in order to provide or achieve something together with other people

Về câu hỏi này
*

Xem thêm: Enabler Là Gì - Ý Nghĩa Của Từ Enabler

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các app tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn man-city.net English man-city.net University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語