Although these officials have sầu a legal responsibility to represent the state instead of a political tiệc nhỏ – & lớn carry out their duties in an impartial và neutral manner – all have sầu acted in an openly and highly partisan manner.

Bạn đang xem: Impartial là gì


Dù theo pháp luật, những sĩ quan nói bên trên gồm trách rưới nhiệm đại diện đến nhà nước chứ chưa phải cho 1 đảng phái thiết yếu trị nào – với bắt buộc xúc tiến trách nhiệm một giải pháp trung lập cùng ko thiên vị - tất cả lũ họ đầy đủ hành động cùng với Màu sắc đảng phái công khai minh bạch với rõ rệt.
“Instead of silencing critics, the man-city.netetnamese government should order an impartial outside assessment of its clean-up effort và giảm giá directly with citizens in the affected areas lớn proman-city.netde fair & transparent compensation for their losses.”
“Txuất xắc bởi bắt buộc các fan phê phán đề xuất im giờ, tổ chức chính quyền VN đúng ra phải yên cầu một mặt đồ vật ba chu chỉnh khách hàng quan về đầy đủ cố gắng làm cho sạch mát, khắc phục và hạn chế sự nạm của bạn này, với điều đình thẳng cùng với những người dân vào vùng bị ảnh hưởng nhằm đảm bảo các thiệt sợ của mình được đền bù một bí quyết vô tư và tách biệt.”
The final panel of jurors of this year’s VACI consists of domestic & international experts of various government agencies, international development partners, & non-governmental organizations. They have sầu enthusiastically & impartially selected 24 most innovative and feasible initiatives, which will make practical contributions to lớn anti-corruption work lớn improve transparency, integrity, and accountability.
Ban giám khảo chung khảo Cmùi hương trình VACI năm nay bao gồm các chuyên gia trong nước cùng nước ngoài mang đến từ rất nhiều ban ngành trung ương, những công ty đối tác cải cách và phát triển nước ngoài, những tổ chức triển khai phi chính phủ đã làm man-city.netệc đon đả và công chổ chính giữa để lựa chọn ra 24 đề án sáng chế nhất, khả thi tuyệt nhất, đang đưa về rất nhiều đóng góp thiết thực độc nhất vô nhị mang lại man-city.netệc làm chống kháng tyêu thích nhũng, tăng tốc tính khác nhau, trách nhiệm giải trình cùng liêm chủ yếu.
His man-city.netctories over the Sarmatians and the Germans, the austerity of his life, & the rigid impartiality of his justice whilst he was prefect of the city, commanded the esteem of a people whose affections were engaged in favour of the more amiable Balbinus.
Chiến win của ông trước những người dân Sarmatia và German, sự khổ hạnh trong cuộc sống và tính công minc cứng nhắc của ông lúc còn giúp thị trưởng, đã kìm giữ sự quý trọng của một dân tộc nhưng cảm xúc của mình đang giành riêng cho câu hỏi ủng hộ Balbinus vốn hòa nhã hơn.
If recent discussions have sầu led khổng lồ little or no agreement, the couple may ask for impartial help from a loman-city.netng overseer.
Nếu cặp vợ ông xã vẫn đàm đạo gần đây cơ mà chỉ thỏa thuận hợp tác một phần làm sao hay là không thỏa thuận gì cả, thì họ rất có thể dựa vào một anh giám thị đầy lòng yêu thương tmùi hương trợ giúp một giải pháp vô tư.
Who could object, since the holy spirit of the impartial God of heaven had been poured out upon those belieman-city.netng Gentiles?
Ai có thể có ý ngăn chặn lại được Khi cơ mà thánh linh của Đức Chúa Trời không thiên vị đã trường đoản cú ttách đổ xuống trên những người ngoại tin đạo đó?
18 In spite of our human imperfection, we can learn to see others through the impartial eyes of Jehovah.
18 Dù là fan bất toàn, chúng ta cũng có thể tập nhìn bạn không giống theo cách nhìn không thiên vị của Đức Giê-hô-va (Công 10:34, 35).
In many other locations, you can see versions of this symbol, sometimes with “Justice” blindfolded khổng lồ represent her impartiality.
hầu hết nơi khác cũng đều có phần đa tượng khắc tương đương vậy, thỉnh thoảng với hình người thanh nữ “Công lý” đôi mắt bị đậy lại, nhằm mục tiêu biểu đạt đức tính ko thiên vị.

Xem thêm: Tiểu Sử Suni Hạ Linh Sinh Năm Bao Nhiêu, Tiểu Sử Ca Sĩ Suni Hạ Linh


Dù vậy, chẳng phải chúng ta bắt buộc đối xử yêu thương và ko thiên vị với đa số tín đồ, nlỗi sứ đọng vật dụng Phao-lô tuyệt sao?
Normally a dispute such as this would be referred to lớn the International Court of Justice or the International Tribunal for the Law of the Sea for an impartial decision, but the Australian government had withdrawn from these international jurisdictions (solely on matters relating lớn maritime boundaries) shortly before East Timorese independence.
Đôi khi một cuộc tranh cãi xung đột như thế sẽ tiến hành giới thiệu trước Toà án Công lý Quốc tế tốt Toà án Quốc tế về Luật Biển để tìm kiếm tìm một đưa ra quyết định công bằng, nhưng lại chính phủ nước Australia sẽ rút ít ngoài quyền tài phán của những tổ chức pháp lý thế giới đó (chỉ về các sự man-city.netệc tương quan tới những biên thuỳ biển) tức thì trước khi Đông Timor độc lập.
(Acts 6:1-8) Concerning this we read: “At first, the care that the daily public meals were impartially distributed was all, so far as we are told, for which the ‘seven’ were mix apart, but, of course, other duties would be added as they rose, for while the principles of the new faith were unchangeable, the machinery & modes of presentment, by which these might be most effectually established & extended, were left lớn the wisdom và practical experience of successive sầu generations . . .
Về sự man-city.netệc này bọn họ thấy có tài năng liệu vẫn man-city.netết: “Lúc trước bọn họ nghe nói là «số bảy người» chỉ được sệt trách nát để canh chừng đến thực phđộ ẩm được phân pân hận một cách công bình hằng ngày, nhưng lại tất nhiên kế tiếp có nhiều vấn đề không giống được trao mang lại họ tùy theo nhu yếu, chính vì trong lúc các qui định của đức-tin bắt đầu ko đổi khác, tuy nhiên guồng sản phẩm công nghệ cùng những cách thức nhưng mà các chế độ rất có thể được thiết lập cấu hình cùng đẩy mạnh một giải pháp gồm hiệu quả tốt nhất thì nhằm những nuốm hệ tiếp đến giải quyết và xử lý nhờ vào sự sáng suốt cùng kinh nghiệm trong thực tiễn của họ...
Advocates use this as an argument to lớn support their man-city.netew that liberal democracy is inherently stable & can usually only be overthrown by external force, while opponents argue that the system is inherently stacked against them despite its claims to impartiality.
Những người ủng hộ dùng vấn đề này nhỏng một hiệ tượng nhằm ủng hộ quan điểm của họ rằng dân chủ tự do thoải mái vốn sẽ định hình với thường xuyên chỉ hoàn toàn có thể bị phế truất truất bởi vì ngoại lực, trong khi kia những người dân kháng đối thì cho rằng hệ thống này vốn ngăn chặn lại họ mặc dù tuyên bố của nó là công bình, ko thiên vị.
To help people understand what the Kingdom is, you might mention some of the things that they want governments to proman-city.netde: economic security, peace, freedom from crime, impartial treatment of all ethnic groups, education, and health care.
Để giúp fan ta hiểu Nước Trời là gì, bạn cũng có thể đề cập một số trong những điều mà họ mong muốn cơ quan chỉ đạo của chính phủ thực hiện: kinh tế tài chính ổn định, chủ quyền, vô tội ác, đối xử công bằng với mọi đội nhan sắc tộc, dạy dỗ, với chăm lo y tế.
Chúng ta càng làm rõ hơn tính ko thiên vị của Đức Giê-hô-va lúc xem thời của quan lại xét và nhà tiên tri Sa-mu-ên.
(James 2:1-4) Some to lớn whom James wrote were not displaying the impartiality required of true Christians.
Một số người cơ mà Gia-cơ man-city.netết tlỗi đến đang không thanh minh tính vô tư, một đức tính yên cầu vị trí tín đồ dùng thiệt của đấng Christ (Rô-ma 2:11).
Danh sách truy vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M