intrigue nghĩa là gì, tư tưởng, những thực hiện và ví dụ vào Tiếng Anh. Cách vạc âm intrigue giọng phiên bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intrigue.

Bạn đang xem: Intrigued là gì


Từ điển Anh Việt

intrigue

/in"tri:g/

* danh từ

mưu đồ; sự chuyển vận ngầm; thói tuyệt đi lại ngầm

mọt dan díu ngầm, sự tằng tịu ngầm (cùng với người có chồng)

cốt truyện (của một vở kịch...); cốt truyện

* nội động từ

bao gồm mưu đồ; vận tải ngầm

tằng tịu, tằng tịu (cùng với người có chồng)

* nước ngoài động từ

mưu vật dụng làm cho (mẫu gì); vận chuyển nngay sát làm cho (dòng gì)

khổng lồ intrigue a bill through Congress: tải ngầm thông sang một đạo luật dự thảo sinh sống quốc hội

lôi cuốn, gợi thích thú, kích thích hợp tò mò

to lớn be intrigued by a new idea: bị một ý mới hấp dẫn

làm cho kinh ngạc, làm cho đề nghị suy nghĩ

lớn intrigued by the suddenness of an event: kinh ngạc bởi vì đặc thù bất ngờ đột ngột của một sự việc


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học trường đoản cú vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học tự mới từng ngày, luyện nghe, ôn tập với soát sổ.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hòa hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh cùng Việt Anh cùng với tổng cộng 590.000 tự.

Xem thêm: Sắc Vóc Gợi Cảm Ở Tuổi U50 Của Diễn Viên Hoàng Yến Sinh Năm Bao Nhiêu


*

Từ liên quan
Hướng dẫn giải pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm tìm và nhằm thoát ra khỏi.Nhập từ bỏ đề nghị tra cứu vào ô tìm tìm cùng xem những trường đoản cú được gợi nhắc hiển thị bên dưới.Khi con trỏ vẫn phía bên trong ô search kiếm,thực hiện phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để dịch rời giữa những từ bỏ được nhắc nhở.Sau đó dấn (một đợt nữa) để xem chi tiết trường đoản cú kia.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô kiếm tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ bỏ cần tìm vào ô tìm kiếm tìm và coi những trường đoản cú được gợi nhắc hiển thị bên dưới.Nhấp con chuột vào từ bỏ mong coi.
Lưu ý
Nếu nhập tự khóa vượt ngắn các bạn sẽ không bắt gặp trường đoản cú bạn có nhu cầu tìm trong list gợi nhắc,khi ấy các bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo nhằm chỉ ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*