Bạn đang xem: Kính mục điểm bns

*

Xem thêm: Diễn Viên Mai Thu Huyền Sinh Năm Bao Nhiêu, Nhan Sắc Mai Thu Huyền Qua 21 Năm

Cách ssinh hoạt hữu

Di đưa đến Vòng xoay Định Mệnh trên khu vực Tàn tích Tbỏ Oa của bạn dạng thứ Hồ lam ngọc

*

Vị trí

Đánh bại Vua Kaari vẫn nhận ra Tinh chất Vua Kaari để thực hiện tại Vòng tảo Định Mệnh

*
Tinh hóa học Vua Kaari

*
Vòng quay Định Mệnh

Nhân

*

Nam

*

Nữ

Long

*

Nam

*

Nữ

Linh

*

Nam

*

Nữ

Thiên

*


*
*

*
*
*