Chúng ta sẽ đi tìm kiếm phát âm về việc khác biệt thân biện pháp nói trực tiếp, cùng cách nói con gián tiếp loại gián tiếp qua các nhiều loại câu rõ ràng.

Bạn đang xem: Lùi thì trong câu tường thuật


*

CÂU TƯỜNG THUẬT

(Reported speech)

I- PHÂN BIỆT CÂU TRỰC TIẾP VÀ CÂU GIÁN TIẾP

Câu trực tiếp

Câu con gián tiếp

- Câu trực tiếp là câu nói của ai đó được trích dẫn lại nguim văn với thường được nhằm vào lốt ngoặc knghiền (“… ”).

Ví dụ:

+ Mary said “ I don’t like ice-cream”. (Cô ấy nói rằng: “Tôi không say mê kem”.)

Ta thấy trong lốt ngoặc kép là tiếng nói trực tiếp của Mary và nó được trích dẫn lại một cách nguyên văn.

 

- Câu con gián tiếp là câu trần thuật lại lời nói của người khác theo ý của tín đồ tường thuật với chân thành và ý nghĩa ko biến đổi.

Ví dụ:

+ Mary said that she didn’t lượt thích ice-cream. (Mary nói cô ấy không đam mê kem.)

Ta thấy câu nói của Mary được trần thuật lại Theo phong cách nói của tín đồ trần thuật và ý nghĩa sâu sắc thì vẫn không thay đổi.

 

II- CÁC CÁCH TƯỜNG THUẬT TỪ CÂU NÓI TRỰC TIẾP. SANG CÂU NÓI GIÁN TIẾP

Ta buộc phải đối chiếu cấu trúc của câu trực tiếp cùng câu con gián tiếp qua các ví dụ sau:

- My mother saidI want you lớn study harder.” (Mẹ tôi nói “Mẹ hy vọng con học tập siêng năng hơn.)

Ta có: - Động từ “said” được Gọi là “Động tự giới thiệu”

- Động trường đoản cú “want” là cồn từ thiết yếu trong câu trực tiếp.

- “I” là nhà ngữ vào câu trực tiếp

- “you” là tân ngữ vào câu trực tiếp

- My mother said / told me that she wanted me khổng lồ study harder. (Mẹ tôi nó bà ấy muốn tôi học hành chăm chỉ hơn)

Ta thấy các yếu tố như “rượu cồn từ bỏ giới thiệu”, đụng trường đoản cú bao gồm, những đại từ (I/you/…) vào câu trực tiếp Khi đưa thanh lịch câu gián tiếp mọi buộc phải chuyển đổi.

Vậy đông đảo nguyên tố như thế nào buộc phải biến hóa, và chuyển đổi ra làm sao, ta đang bước vào từng loại câu cụ thể.


1. Các yếu tắc nên biến hóa trong câu con gián tiếp:

* Các đại từ: Ta đề xuất biến đổi đại từ bỏ thế nào cho tương xứng cùng với ngữ chình họa trong câu

 

* Ttuyệt đổi thì của câu:

Thì của các động trường đoản cú trong khẩu ca gián tiếp biến hóa theo một qui định chung là hạ thấp thừa khứ

Câu trực tiếp

Câu con gián tiếp

Lúc Này đơn

-> Quá khứ đọng đơn

Bây Giờ tiếp diễn

-> Quá khứ tiếp diễn

Lúc Này trả thành

-> Quá khđọng hoàn thành

Quá khứ đơn

-> Quá khđọng hoàn thành

Quá khđọng tiếp diễn

-> Quá khứ đọng hoàn thành tiếp diễn

Tương lai đơn: will/ shall

-> would/ should

Tương lai gần: be going to

-> was/were going to

* Ttuyệt đổi một trong những cồn tự ktiết thiếu:

Trực tiếp

Gián tiếp

can

could

will

would

shall

should

must

had to

may

might

* Thay thay đổi Đại từ

Các đại trường đoản cú nhân xưng và đại mua khi đưa từ lời nóitr ực tiếp quý phái lời nói con gián tiếp chuyển đổi như bảng sau:

Đại từ

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

Đại tự nhân xưng

I

he/she

we

they

you

they/I/he/her

me

him/her

us

them

you

them/me/him/her

Đại từ bỏ sngơi nghỉ hữu

my

her/his

our

their

your

them/my/his/her

mine

his/hers

ours

theirs

yours

theirs/mine/his/hers

Đại tự chỉ định

this

that

these

those

* Các trạng từ chỉ nơi chốn, thời gian:

Trực tiếp

Gián tiếp

Here

Now

Today

Ago

Tomorrow

The day after tomorrow

Yesterday

The day before yesterday

Next week

Last week

Last year

There

Then

That day

Before

The next day / the following day

In two day’s time / two days after

The day before / the previous day

Two day before

The following week

The previous week / the week before

The previous year / the year before


 2. Lúc trong vết ngoặc kép là 1 câu è thuật (là 1 trong những câu khẳng định và sở hữu nghĩa nhắc lại, nai lưng thuật lại điều gì đó).

- Ta yêu cầu biến hóa các đại từ bỏ mang lại tương xứng với chân thành và ý nghĩa của câu

- Các cồn tự reviews hay được dùng là: say (that), tell sb (that)

* Nếu cồn từ ra mắt phân chia ngơi nghỉ các thì hiện giờ, hoặc tương lai:

-> ta ko đề xuất lùi thì hễ tự chính trong câu loại gián tiếp

Ví dụ:

- She says “I don’t want to stay at home every day.”

-> She says / tells me that she doesn’t want to stay at trang chính every day.

Ta thấy trong vệt ngoặc knghiền là một câu nai lưng thuật, cùng hễ từ ra mắt “says” chia thì ngày nay 1-1 đề nghị động trường đoản cú vào câu thẳng không lùi thì (giữ nguyên thì) vào câu loại gián tiếp. Các đại từ yêu cầu thay đổi mang lại cân xứng nghĩa là: I -> she

* Nếu động trường đoản cú ra mắt chia ngơi nghỉ các thì thừa khứ:

-> Ta buộc phải lùi thì cồn trường đoản cú bao gồm vào câu loại gián tiếp

Ví dụ:

- She said “My father is travelling in America”.

-> She said that her father was travelling in America.

Ta thấy động từ bỏ ra mắt “said” phân tách quá khứ đọng đối kháng yêu cầu rượu cồn từ bỏ trong câu trực tiếp (phân chia ngơi nghỉ ngày nay tiếp diễn) bắt buộc lùi thì trong câu loại gián tiếp (thì thừa khđọng tiếp diễn).


3. Khi vào vết ngoặc knghiền là thắc mắc.

* Nếu vào lốt ngoặc knghiền là thắc mắc không có từ hỏi.

-> Trong câu gián tiếp thêm “if” hoặc “whether” và mệnh đề theo sau biến hóa về dạng xác định.

-> Động tự reviews hay sử dụng: ask, wonder

Ví dụ:

- She said “Do you want to lớn go with me?”

-> She asked if I wanted lớn go with her.

- Mary said “Do you go khổng lồ school by bus, Peter?”

-> Mary asked Peter whether he went to lớn school by bus.

* Nếu trong vết ngoặc knghiền là câu hỏi tất cả từ bỏ hỏi (what/where/when/how/who/…)

-> Trong câu gián tiếp bắt buộc thay đổi mệnh đề sau tự hỏi về dạng xác định.

Xem thêm:

-> Động từ trình làng hay sử dụng: ask, wonder, want to lớn know

Ví dụ:

- He asked “what time will you come?”

-> He asked what time I would come.

3. Lúc trong vết ngoặc kép là câu mệnh lệnh thức.

-> Ta xét nghĩa của câu rồi áp dụng các cấu tạo mang đến tương xứng.

* Lúc câu trách nhiệm thức trong vệt ngoặc kxay với nghĩa những hiểu biết, đề nghị ai kia làm gì ta có thể thực hiện các cấu trúc sau:

- tell/ ask/ require/ request/ demvà + sb + khổng lồ vị st: Yêu cầu, ý kiến đề xuất tuyệt đòi hỏi ai làm cái gi.


Ví dụ:

- She said to lớn me “cđại bại the door!”

-> She asked me to lớn cthất bại the door.

* khi vào lốt ngoặc kép mang nghĩa chỉ định ta áp dụng cấu tạo sau:

- order sb to lớn do st: sai bảo mang đến ai làm gì.

- He said lớn me angrily “go out!”.

-> He ordered me to lớn go out.

4. Các trường hòa hợp khác:

* Lúc trong dấu ngoặc kép có nghĩa kiến nghị làm gì cho ai ta sử dụng cấu trúc:

- offer to vày st:

 

- He said “Shall I make you a cup of coffee?”

 

-> He offered to make me a cup of coffee.

*khi vào lốt ngoặc kép sở hữu nghĩa gợi ý ta áp dụng cấu tạo sau:

- advise sb to bởi st: khuim ai kia bắt buộc làm cái gi.

Ví dụ:

- He said to me “You should go lớn bed early”.

-> He advised me to go to lớn bed early.

* lúc trong vết ngoặc kxay mang nghĩa mời mọc ta sử dụng cấu tạo sau:

- invite sb lớn vị st

Ví dụ:

- My friend said “Will you go the zoo with me?”

-> My friend frikết thúc invited me khổng lồ go to lớn the zoo with her.

* Lúc vào lốt ngoặc kxay là câu cảm thán ta sử dụng cồn trường đoản cú “exclaim”

Ví dụ:

- She said “What an intelligent boy!”

-> She exclaimed that the boy was intelligent.


* lúc trong vệt ngoặc kxay với nghĩa xin lỗi ta áp dụng cấu trúc:

- apologize (khổng lồ sb) for st/ for doing st: xin lỗi (ai) về điều gì/ vì vẫn có tác dụng gì

Ví dụ:

- She said "I"m sorry. I"m late."

-> She apologized for being late.

* khi vào lốt ngoặc kxay với nghĩa thông báo ta áp dụng cấu trúc:

- remind sb lớn do st: Nhắc nhở ai có tác dụng gì

Ví dụ:

- My mother said "Don"t forget to bring your umbrella."

-> My mother reminded me khổng lồ bring my umbrella.

* Khi trong lốt ngoặc kxay có nghĩa cáo buộc ai kia ta thực hiện cấu trúc:

- accuse sb of st/ doing st: Buộc tội ai về điều gì/ vì chưng vẫn có tác dụng gì

Ví dụ:

- She said "No one else but you did it."

-> She accused me of doing it.

Tải về