Đầu tiên là phải gửi lời cảm ơn đến SM, lần comeback này tưởng phải thất vọng ê chề lắm ai dè muốn thất vọng cũng không được, bởi cả cái album quá hay. Dù là lần nghe đầu tiên hay lần nghe thứ n thì độ hay vẫn không giảm, không thể chê được bài nào từ bài chủ đề đến bài cuối cùng