Trước tiên là yêu cầu gửi lời cảm ơn mang lại SM, lần comebachồng này tưởng đề xuất bế tắc ê chề lắm ai dtrần muốn thuyệt vọng cũng không được, do cả chiếc album vượt hay. Dù là lần nghe đầu tiên xuất xắc lần nghe đồ vật n thì độ hay vẫn không giảm, quan yếu chê được bài làm sao từ bài bác chủ đề mang đến bài xích sau cùng