Đây là 1 trong 2 cỗ Vệ hồn Huyền thoại của phiên bản Tháp Bóng Tối gồm cấp độ và công dụng cao hơn nhiều đa số bộ vệ hồn xuất hiện thêm từ bỏ trước mang đến giờ.

Mỗi hệ phái có 1 bộ Vệ hồn Huyền Thoại Vua Quạ riêng rẽ, tất cả cảm giác không giống nhau.Dường như, cảm giác Hệ phái có thể thay đổi theo ngulặng tố.

*
Bạn đang xem: Mảnh Vệ hồn Rùa thần nào không thể có cả Chí Mạng và Chính Xác?

Chỉ số

MảnhChỉ sốKết thích hợp về tối đa
1Sinc lực 3880 ~ 5550Chính xác 284 ~ 4061 cái ngẫu nhiên:⦁ 122 ~ 174 Chí mạng⦁ 122 ~ 174 Né tránh⦁ 122 ~ 174 Đỡ đòn290
2Sinh lực 7040 ~ 100601 chiếc ngẫu nhiên:⦁ 127 ~ 182 Chí mạng⦁ 127 ~ 182 Chính xác⦁ 127 ~ 182 Phòng thủ304
3Sinch lực 4250 ~ 6070Đỡ đòn 311 ~ 4451 chiếc ngẫu nhiên:⦁ 133 ~ 190 Chí mạng⦁ 133 ~ 190 Chính xác⦁ 133 ~ 190 Phòng thủ318
4Sinch lực 4440 ~ 6340Né rời 325 ~ 4651 dòng ngẫu nhiên:⦁ 139 ~ 198 Chí mạng⦁ 139 ~ 198 Chính xác⦁ 139 ~ 198 Đỡ đòn332
5Sinh lực 4810 ~ 6870Chí mạng 352 ~ 5031 mẫu ngẫu nhiên:⦁ 151 ~ 215 Chính xác⦁ 151 ~ 215 Phòng thủ⦁ 151 ~ 215 Né tránh359
6Sinc lực 4990 ~ 7130Chính xác 366 ~ 5231 dòng ngẫu nhiên:⦁ 156 ~ 223 Chí mạng⦁ 156 ~ 223 Né tránh⦁ 156 ~ 223 Phòng thủ373
7Sinch lực 5180 ~ 7390Chí mạng 378 ~ 5411 cái ngẫu nhiên:⦁ 162 ~ 232 Chính xác⦁ 162 ~ 232 Phòng thủ⦁ 162 ~ 232 Đỡ đòn387
8Sinc lực 5360 ~ 7660Chí mạng 392 ~ 5611 cái ngẫu nhiên:⦁ 168 ~ 240 Chính xác⦁ 168 ~ 240 Phòng thủ⦁ 1680 ~ 2400 Sinc lực401

Hiệu ứng hệ phái

Các Hệ phái sẽ được cùng hiệu ứng riêng rẽ khi tích lũy được thu thập được đầy đủ cỗ Vệ hồn Vua Quạ:

Kiếm Sư

*

Vệ hồn Kiếm Sư

Số mảnhHiệu ứng
3Hỏa Luyện, Lôi Phạt Thời gian hồi bớt 30%

Hỏa Luyện, Lôi Phạt Sát thương tăng 100%

5+12 Lực Tấn Công, +18% Sát thương thơm chí mạng

Chỉm Tới Tấp Sát thương thơm tăng 65%

8Hỏa Phượng, Triệu Hồi Kiếm, Lục Thần Kiếm thời gian hồi bớt 30%

Lôi Nguyệt Trảm, Hỏa Long Trảm, Tốc Kiếm tăng 8% cạnh bên thương

Võ Sư

*

Vệ hồn Võ Sư

Số mảnhHiệu ứng
3Cách Không Quyền Sát thương thơm tăng 75%

Toàn Phong Quyền, Hổ Trảo, Cuồng Phong Quyền tăng 15% Sát thương

Phong Quyển Cước, Liên Hoàn Cước tăng 15% Sát thương

5+12 Lực Tấn Công, +18% Sát thương thơm chí mạng

Song Quyền Sát thương tăng 65%

8Nhiệt Huyết Chiến Đấu Thời gian hồi giảm 30%

Pháp Sư

*

Vệ hồn Pháp Sư

Số mảnh
Hiệu ứng
3Hỏa Cầu Sát tmùi hương tăng 100%

Băng Cầu Sát thương thơm tăng 100%

5+12 Lực Tấn Công, +18% Sát tmùi hương chí mạng

Năng Lượng Huyền Bí Sát thương thơm tăng 65%

8Hỏa Ctận hưởng Sát tmùi hương tăng 20%

Băng Ctận hưởng Sát thương tăng 20%

Cuồng Long

*

Vệ hồn Cuồng Long

Số mảnhHiệu ứng
3Tàn Phá, Hành Quyết Thời gian hồi sút 20%

Tàn Phá, Hành Quyết Sát tmùi hương tăng 80%

5+12 Lực Tấn Công, +18% Sát thương chí mạng

Phân Định Sát thương tăng 65%

8Bổ Rìu, Tận Diệt Sát thương tăng 30%

Phân Thiên Địa, Cuồng Phong Sát thương thơm tăng 70%

Sát Thủ

*

Vệ hồn Sát Thủ

Số mảnhHiệu ứng
3Xuyên ổn Tâm Kích, Ném nhẹm Bom Sát tmùi hương tăng 25%
5+12 Lực Tấn Công, +18% Sát thương thơm chí mạng

Song Kích Sát thương thơm tăng 65%

8Lôi Tâm Kích, Hắc Trảm, Kết Liễu Sát thương thơm tăng 30%

Lôi Kích Sát tmùi hương tăng 30%

Triệu Hồi Sư

*

Vệ hồn Triệu Hồi

Số mảnhHiệu ứng
3Nsinh hoạt Hoa Thời gian hồi giảm 30%

Nngơi nghỉ Hoa Sát thương thơm tăng 190%

5+12 Lực Tấn Công, +18% Sát thương chí mạng

Bóng Trăng Sát tmùi hương tăng 65%

8Ong Vò Vẽ, Hoa Hướng Dương Sát tmùi hương tăng 15%

Kiếm Vũ

*

Vệ hồn Kiếm Vũ

Số mảnh


Xem thêm: Hang Người Tuyết

Hiệu ứng
3Chém nhẹm Bão, Sấm Sét Sát thương thơm tăng 15%

Gió Tàn Phá, Sét Hủy Hoại Sát tmùi hương tăng 15%

5+12 Lực Tấn Công, +18% Sát thương chí mạng

Cuồng Phong, Sấm Sét Sát thương tăng 65%

8Chỉm Gió Sát tmùi hương tăng 25%

Tốc Kiếm Sát thương tăng 25%

Khí Công Sư

*

Vệ hồn Khí Công

Số mảnhHiệu ứng
3Long Quyền Sát thương tăng 15%

Nắm Đấm Thnghiền, Đnóng Phải, Thượng Trảo Công, Hàn Phong Cước Sát thương tăng 15%

5+12 Lực Tấn Công, +18% Sát thương chí mạng

Hút ít Năng Lượng Sát tmùi hương tăng 65%

8Bão Băng, Vương Quyền Sát thương tăng 70%

Thuật Sư

*

Vệ hồn Thuật Sư

Số mảnh


Xem thêm: Sau Khi Giết Cỏ Linh Hoạt Trong Vườn Thiên Quy Quái Vật Nào Sẽ Xuất Hiện Sau Đó?

Hiệu ứng
3Pháo Không Gian, Hấp Thụ Sát thương thơm tăng 15%
5+12 Lực Tấn Công, +18% Sát thương chí mạng

Linch Thương thơm Sát thương thơm tăng 65%

8Thức Tỉnh, Bẻ Cong Thời Gian, Tự Hủy Thời gian hồi bớt 30%

Cách lấy

Người đùa phải chinh phục phú bản Tháp Bóng Tối để đưa được các mhình ảnh Vệ hồn Vua quạ.

*

Để mang được từng mhình ảnh Vệ hồn, tín đồ chơi rất cần phải đoạt được từng trùm trong Tháp Bóng Tối:

boss khủng 1: Mhình ảnh 1-2monster 2: Mhình họa 3-4Boss 3: Mhình họa 5-6quái vật 4: Mhình ảnh 7-8

Trong khi sau khi hủy diệt được Boss 2 những bạn sẽ được thay đổi Vệ hồn Vua quạ tại NPC Tmùi hương gia kỳ bí Wei Ido