Tên gọi: Đạo Mormon, tên gọi chính thức là Giáo hội Chúa Giêsu Kitô của các Thánh ngày Sau hết.

Bạn đang xem: Mormon là gì

Đạo này đã được ông Joseph Smith lập ra năm 1829. Ông nói một thiên thần đã dẫn ông tới một nơi có những vật giống những đĩa vàng ở tỉnh Palmyra, tiểu bang New York, Hoa kỳ . Ông nói rằng thiên thần cho ông biết cách đọc những ký hiệu giấu ẩn trên các đĩa và đọc sách Mormon. Tín đồ: Theo ông Smith, giáo hội Chúa Kitô đã rơi vào những sai lầm chỉ một thời gian vắn sau khi vị Tông đồ cuối cùng qua đời. Nhưng điều đó đã được Chúa Cha và Chúa Giêsu sửa sai vào năm 1829. Ông di chuyển nhà thờ mới của ông tới Ohio, tới Missouri, rồi tới Illinois, nơi ông bị giết vào năm 1844. Sau đó ông Brigham Young lên kế vị và đưa đạo Mormon tới miền Tây, bây giờ gọi là tiểu bang Utah. Cộng đồng Mormon phát triển ở đây. Ngày nay có hơn 7 triệu tín đồ trên cả thế giới.
*
 Niềm tin: Niềm tin của đạo Mormon dựa vào Kinh thánh của đạo Công giáo.Họ sửa lại Kinh thánh theo ý họ rồi in vào sách Mormon (Book of Mormon, and in Doctrines and Covenants). Họ nói là đạo Chúa Kitô, nhưng họ lại bỏ những điều căn bản của đức tin đạo Kitô. Ví dụ: Mormons nói có nhiều Chúa và nhiều thế giới. Chúa có lúc đã là con người. Tín đồ Mormon sẽ trở nên các chúa sau khi chết. Ông Brigham Young nói: “Có lần chúa đã là người, bây giờ ta là người. Bây giờ chúa là chúa, sau này ta cũng là chúa.” Kitô giáo dạy: Chỉ có một Thiên Chúa, nhưng có 3 ngôi riêng biệt ( Ngôi Cha, Ngôi Con, Ngôi Thánh Thần). Đạo Mormon dạy: Có 3 chúa riêng biệt. Luân lý: Đạo Mormon cấm uống rượu, cấm hút thuốc lá, cấm uống cà phê, cấm thuế thập phân (trên lợi tức đóng cho nhà thờ) Đạo Mormon khuyến khích sinh nhiều con, họ đòi thanh niên nam nữ phải đi truyền đạo kiếm thêm tín đồ, trong một hay hai năm không có tiền lương. Những thanh niên truyền đạo này đi gõ cửa từng nhà, nài nỉ xin vào, trở đi trở lại, họ phải học thuộc lòng những câu Kinh thánh, những bài đối đáp soạn sẵn để trả lời cho những người không tin Mormon. Cùng tín hữu Công giáo: Nếu bạn không phải là người thông thạo Kinh thánh Công giáo, thông thạo giáo lý Công giáo, bạn đừng mở cửa cho họ vào nhà để truyền đạo, đừng tranh cãi với họ về Kinh thánh hay giáo lý, đừng đọc sách của họ, dù tặng miễn phí. Tranh cãi uổng công, vô ích. Dù họ thua, họ cũng chẳng theo đạo Công giáo của bạn đâu. For more information on the Mormons, see William J. Whalen’s Faiths for the Few (Our Sunday Visitor), Fr.

Xem thêm: Tim Cát Vũ Sinh Năm Bao Nhiêu, Ca Sĩ Tim Ở Tuổi 32 Làm Gì, Sống Ra Sao

Albert J. Nevins’ Strangers at your Door (Our Sunday Visitor) , and A Catholic/Mormon Dialogue,” a videotaped debate between Patrick Madrid and Gary Coleman available from Catholic Answers, P.O. Box 17490, San Diego, California 92177.-------------------------------------------------QUESTIONS & ANSWER(James J. Drummey, CATHOLIC REPLIES, C. R. Publications, 1995)
*
Q. What can you tell me about the Mormon Church and its beliefs?(J.P.D., Massachusetts)Answer: The Mormon Church, whose official name is the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, was founded in 1829 by Joseph Smith, who said that an angel led him to golden plates buried near Palmyra, New York. He said that the angel gave him magic spectacles which enabled him to decipher the hieroglyphics on the plates and dictate the Book of Mormon.According to Smith, the Christian church fell into error shortly after the death of the last Apostle, but was restored when God the Father and Jesus appeared to him in 1829. He moved his new church to Ohio, Missouri, and then to Illinois, where he was murdered in 1844. Smith’s place was taken by Brigham Young, who led the Saints west to what is now Utah. The Mormon community flourished there and today has more than seven million members worldwide. Mormon beliefs can be found in the Bible “as correctly translated,” in the Book of Mormon, and in Doctrines and Covenants. While they claim to be a Christian religion, Mormons reject some fundamental Christian beliefs. For instance, Mormons say that there are many gods for many worlds, that God was once a man, and that faithful Mormons will becomes gods themselves after death. It was Brigham Young who said: “What God was once, we are now; what God is now, we shall be.” While Christians describe the Trinity as three distinct Persons (Father, Son, and Holy Spirit) but only one God, Mormons say that the Trinity involves three separate Gods. Mormons forbid the use of alcohol, tobacco, and caffeine; tithe 10 percent of their income to the church; encourage large families; and require all young men to spend a year or two as unpaid missionaries trying to win converts. These missionaries have a memorized conversion talk as well as Bible texts and prepared answers to objections raised by non- Mormons. Unless you are well versed in the Bible and the teachings of the Catholic Church, you would be wise not to invite them into your home or to try to debate them. For more information on the Mormons, see William J. Whalen’s Faiths for the Few (Our Sunday Visitor), Fr. Albert J. Nevins’ Strangers at your Door (Our Sunday Visitor) , and A Catholic/Mormon Dialogue,” a videotaped debate between Patrick Madrid and Gary Coleman available from Catholic Answers, P.O. Box 17490, San Diego, California 92177.