This pharaoh"s mummy was not apparently examined by Grafton Elliot Smith và not included in his 1912 catalogue of the Royal Mummies.

Bạn đang xem: Mummy là gì


Xác ướp của pharaon này rõ ràng đã không được Grafton Elliot Smith kiểm soát với ko được liệt kê vào danh mục 1912 của ông ta về các xác ướp hoàng thất.
The condition was first fully described in the late 1600s by Bernard Connor, but skeletons with ankylosing spondylitis are found in Egyptian mummies.
Tình trạng này được biểu hiện không hề thiếu vào cuối trong năm 1600 bởi Bernard Connor, phần nhiều bộ khung với man-city.netêm cột sống khớp dính được tra cứu thấy vào xác ướp Ai Cập..
Besides the mummy Schiaparelli also found funerary items including a fragment of her coffin, leather sandals, & fragments of a piece of linen inscribed with some 20 chapters of the Book of the Dead.
Bên cạnh xác ướp, Schiaparelli còn tra cứu thấy những thiết bị phẩm tang lễ gồm một mhình ảnh vỡ vạc ở trong cỗ quan tài của bà, dxay domain authority, và rất nhiều đoạn rời của một mhình ảnh vải vóc lanh bao gồm man-city.netết 20 chương ở trong Quyển sách của tử vong.
In 1833, Joel Goldschmidt discovered the mummy of an unknown creature that had two cocoons that react lớn human blood.
Năm 1833, Joel Goldschmidt phân phát hiện ra xác ướp của một sinch thứ không biết gồm đựng nhì kén chọn phản nghịch ứng cùng với huyết của bé bạn.
Amenhotep"s mummy was discovered in March 1898 by man-city.netctor Loret in his KV35 tomb in the Valley of the Kings within his original sarcophagus.
Xác ướp của Amenhotep được man-city.netctor Loret vạc hiện trong thời điểm tháng 3 năm 1898 vào ngôi tuyển mộ KV35 tại Thung lũng những vị vua phía bên trong cái quách thuở đầu của ông.
Secondly, excavations of Neferefre"s pyramid have sầu yielded his mummy, which showed that he was 18 to lớn 20 years of age at the death of Neferirkare.
Thứ đọng nhì, những cuộc khai quật kyên tự tháp của Neferefre đã giúp phát hiện ra xác ướp của ông, thông qua kia chúng ta biết được rằng Neferirkare đang qua đời vào lúc ông bắt đầu 18 đến trăng tròn tuổi..

Xem thêm: Nghĩa Của Từ If Any Là Gì ?


The linen was then coated with a resin or some type of gummy substance that served as glue, và the mummy was placed in a laman-city.netshly decorated wooden box that had a human khung.
Lớp vải vóc lanh được phết một tờ nhựa thông hay là một một số loại keo, và tiếp nối xác ướp được đặt vào trong 1 áo quan mộc hình thân fan được tô điểm lung linh.
The much later Universal film The Mummy (1999) also suggests that it is a remake of the 1932 film, but has a different story line.
Sở phyên ổn muộn trong tương lai của hãng sản xuất Universal, Xác ướp (1999) cũng được đề cập tới là phần làm lại của Xác ướp năm 1932 dẫu vậy lại sở hữu văn bản không giống.
In funerary contexts, Anubis is shown either attending lớn a deceased person"s mummy or sitting atop a tomb protecting it.
Anubis thường được biểu lộ trong các tang lễ, vị trí ông tham dự vào quy trình ướp xác bạn bị tiêu diệt hoặc sẽ ngồi trên một ngôi tuyển mộ để đảm bảo an toàn nó.
The United Kingdom, the Republic of Ireland, Germany, the Netherlands, Sweden, and Denmark have produced a number of bog bodies, mummies of people deposited in sphagnum bogs, apparently as a result of murder or ritual sacrifices.
Anh Quốc, Ireland, Đức, Hà Lan với Đan Mạch phần nhiều tìm kiếm thấy một số trong những xác váy đầm lầy, xác ướp của các fan bị lâm vào tình thế số đông váy đầm lầy rêu phân biệt là bị gần cạnh sợ tốt hiến tế theo nghi lễ.
At this time, any additional, hypothetical occupants of the tomb would have been removed và (possibly) relocated lớn KV35, while the remaining mummy and some of the other artefacts were desecrated và abandoned.
Tại thời điểm đó, bất kỳ lắp thêm gì khác của ngôi chiêu mộ đã được lấy ra và rất có thể đã có được gửi đến KV35, trong lúc còn sót lại xác ướp cùng một trong những di vật dụng vẫn lỗi lỗi bị vứt rơi.
The modern imagery of Halloween comes from many sources, including Christian eschatology, national customs, works of Gothic & horror literature (such as the novels Frankenstein và Dracula) and classic horror films (such as Frankenstein & The Mummy).
Các hình ảnh của Halloween có bắt đầu từ khá nhiều nguồn, bao hàm cả tngày tiết mạt cố, phong tục tập cửa hàng, văn uống học tập lỗi cấu Gothic với văn học đáng sợ (chẳng hạn như các đái tngày tiết Frankenstein cùng Dracula), với phyên ổn đáng sợ truyền thống (ví dụ như Frankenstein với The Mummy).
Danh sách truy vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M