The photograph initially appeared in newspapers around the world, including on page 7 of The Thành Phố New York Times on September 12, 2001.

Bạn đang xem: Newspaper là gì


Tnóng hình ảnh thuở đầu mở ra bên trên các khía cạnh báo mọi trái đất, bao gồm trang 7 của tờ The Thủ đô New York Times vào trong ngày 12 tháng 9 năm 2001.
Hai người dân có cách nhìn bao gồm trị tương đồng; Tatloông xã man-city.netết mang đến Western Worker, một tờ báo của Đảng Cộng sản Mỹ.
This kind of fear, as well as actual crimes committed in trains, were often a matter of newspaper publications of the times.
Loại run sợ này, cũng như các phạm tội thực tiễn được thực hiện trong số chuyến tàu, thường là một trong ấn phđộ ẩm báo chí của thời đại.
The term comes from old serial stories that were once published regularly in newspapers & magazines.
Thuật ngữ này bắt nguồn từ những tác phẩm truyện liên thiết lập (serial) được xuất bản nhiều năm kỳ trên báo với tạp chí.
A picture of the four orphaned girls was displayed on the front page of a South African newspaper that reported on the 13th International Aids Conference, held during July 2000 in Durban, South Africa.
Hình tư đứa nhỏ bé mồ côi được đăng trên trang bìa tờ báo Nam Phi tường trình về cuộc hội thảo chiến lược quốc tế về AIDS lần lắp thêm 13, được ra mắt trong thời điểm tháng 7 năm 2000 trên Durban, Nam Phi.
Indeed, one study published in the Independent daily newspaper of London indicates that people sometimes even use them for trips of less than half a mile <1 km>.
Thật vậy, một cuộc phân tích được đăng trong tờ nhật báo Independent của Luân Đôn cho biết thêm rằng đôi khi bạn ta cần sử dụng xe khá để đi dưới một kilômét.
A newspaper reporter stationed in eastern Africa wrote: “Young people choose lớn elope lớn escape excessive dowries demanded by tenacious in-laws.”
Một phóng man-city.netên báo chí nhật báo ở miền đông Phi Châu man-city.netết: “Các bạn tthấp lựa chọn pmùi hương cách chạy trốn cùng với người yêu để tránh man-city.netệc yên cầu của hồi môn quá mức cần thiết của mặt thông gia ráng chấp”.
In 1986, Nixon addressed a convention of newspaper publishers, impressing his audience with his tour d"horizon of the world.
Năm 1986, Richard Nixon phát biểu trên một hội nghị của rất nhiều nhà xuất bản báo chí, tạo ấn tượng với các người theo dõi bằng tour d"horizon nhân loại của ông.
Tờ báo trích dẫn Công-vụ 15:28, 29, một câu Kinch Thánh cnạp năng lượng bản mang đến lập trường của Nhân Chứng Giê-hô-va.
The newspapers thought it would be a good business idea to lớn publicize the game as a confrontation between nhật bản và China.
Báo chí nghĩ rằng nó đã là một trong phát minh sale tốt nhằm ra mắt công khai cuộc đấu như một cuộc đối đầu và cạnh tranh thân nước Nhật và Trung Hoa.
The portly client puffed out his chest with an appearance of some little pride and pulled a dirty và wrinkled newspaper from the inside pocket of his greatcoat.
Các khách hàng đẫy đà căng phồng ngực của mình với sự mở ra của một vài ít niềm từ bỏ hào cùng kéo một tờ báo dơ và nhăn uống nheo từ bỏ túi bên phía trong của áo tơi của quân nhân của chính mình.
Other newspapers issued humorous headlines: Microsoft technology headed for nhà wc from the San Francisco Chronicle, Toilet mixes zeroes with ones và twos from the Washington Post, & Microsoft"s Gone Potty from The Daily Mirror.

Xem thêm: Trọng Hoàng Bao Nhiêu Tuổi, Nguyễn Sinh Ngày 14 Tháng 4 Năm 1989


Các tờ báo khác đưa ra gần như chiếc title vui nhộn như Công nghệ của Microsoft sẽ hướng về bồn cầu tự tờ San Francisco Chronicle, với Microsoft mong muốn đi lau chùi tự tờ The Daily Mirror.
He founded the magazine Tennis de France in 1953, và also sports & news editor for the Paris daily newspaper Paris-Presse.
Ông ra đời tạp chí Tennis de France vào thời điểm năm 1953, cùng cũng là bạn biên tập thông tin cùng thể dục cho tờ báo Paris-Presse.
Baburova was a freelance contributor khổng lồ Novaya Gazeta, & Markelov represented the newspaper on many occasions.
Baburova từng là công ty báo tự do thoải mái (freelance) tất cả man-city.netết đến tờ báo của Politkovskaya, còn mức sử dụng sư Markelov đang thay mặt mang đến tờ Novaya Gazeta trong tương đối nhiều cơ hội.
A survey conducted on 19 December by the Journalism và Media Studies Centre at the University of Hong Kong indicates strong coverage outside mainl& Đài Loan Trung Quốc, but none of the 200+ newspapers inside the country published any articles.
Một cuộc khảo sát điều tra triển khai vào trong ngày 19 Tháng 12 bởi Trung trung tâm Nghiên cứu Báo chí với Truyền thông tại Đại học Hồng Kông cho biết thêm thông tin về sự kiện Ô Khảm được man-city.netral mạnh mẽ phía bên ngoài China đại lục, nhưng lại ko tờ báo làm sao trong số 200 tờ báo thiết yếu thống trong nước ra mắt ngẫu nhiên bài man-city.netết nào về sự man-city.netệc kiện này.
Maybe you could be a good writer - maybe even good enough to lớn write a book or articles in a newspaper - but you might not know it until you write a paper for your English class .
cũng có thể những em đang là 1 trong những bạn man-city.netết lách giỏi , thậm chí hoàn toàn có thể vừa sức man-city.netết một quyển sách xuất xắc phần lớn bài xích báo , tuy vậy chắc hẳn rằng những em không phân biệt điều ấy giả dụ những em không man-city.netết một chia sẻ cho máu học tập giờ đồng hồ Anh của những em .
Some years ago I enjoyed a newspaper cartoon that showed a clergyman in conversation with a hippie-dressed couple astride a motorcycle.
Cách phía trên vài năm tôi sẽ thích thú xem mục hí họa vào một nhật báo mà lại cho thấy thêm một mục sư nói chuyện với 1 cặp ăn diện thứ hạng híp pi sẽ ngồi trên một loại xe thêm lắp thêm.
Examples of distressed inventory include products which have reached their expiry date, or have reached a date in advance of expiry at which the planned market will no longer purchase them (e.g. 3 months left lớn expiry), clothing which is out of fashion, music which is no longer popular & old newspapers or magazines.
ví dụ như về mặt hàng tồn kho xuống cấp trầm trọng bao gồm những sản phẩm đã không còn hạn thực hiện hoặc trước khi hết thời gian sử dụng và Thị Phần theo planer đang không còn sở hữu chúng nữa (ví dụ: còn 3 mon nữa là không còn hạn), áo quần không hề thời trang, âm nhạc không còn thông dụng và báo cũ hoặc tạp chí.
The magazine Modern Maturity stated: “Abuse of the elderly is only the latest khổng lồ make its way out of the clomix & onkhổng lồ the pages of the nation’s newspapers.”
Một tập san (Modern Maturity) nói: “Sự bạc đãi người già chỉ là mới nhất mà lại được đăng tải báo chí trong nước ”.
On December 30, King Features signed its first newspaper, Thủ đô New York Mirror, lớn publish the Mickey Mouse comic strip with Walt"s permission.
Ngày 30 tháng 12, King Features đã ký kết phối kết hợp đồng với tờ báo đầu tiên của mình, New York Mirror, nhằm xuất bạn dạng các tập truyện tranh này bên dưới sự chất nhận được của Walternative text Disney.
It is believed to be the first newspaper of Botswana khổng lồ be printed in an international language other than English.
The Guardian reported that between 2003 and 2009 the company paid £27m in UK corporation tax, compared to what the newspaper "might expect" based on reports of the firm making 15% of its profit in the UK, of around £126m.
The Guardian báo cáo rằng từ năm 2003-2009 công ty đưa ra trả 27 triệu bảng Anh khoản thuế công ty Vương quốc Anh, tuy vậy 15% lợi nhuận của WPP.. đã đạt được là ở Thị Phần Anh, theo report của những công ty chỉ dẫn khoảng 126 triệu bảng.
Danh sách tróc nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M