Một lúc ta đưa dòng sản phẩm Cún Con Vĩnh Cửu của ta cho gần như ngõ ngách... bọn chúng đã đáng yêu và dễ thương tới mức...

Bạn đang xem: Nghĩa của từ forever


Because of that Restoration, knowledge and essential ordinances for salvation and exaltation are again available lớn all people.12 Ultimately, that exaltation allows each of us to lớn dwell with our families in the presence of God và Jesus Christ forever!
Nhờ vào Sự Phục Hồi kia, sự hiểu biết, các giáo lễ rất cần thiết cho sự cứu vãn rỗi và sự tôn cao một lần nữa bao gồm sẵn cho toàn bộ phần nhiều người.12 Cuối cùng, sự tôn cao đó cho phép mỗi cá nhân bọn họ sống vĩnh man-city.netễn với mái ấm gia đình của chính mình địa điểm hiện hữu của Thượng Đế và Chúa Giê Su Ky Tô!
Is our only purpose in life an empty existential exercise—simply to lớn leap as high as we can, hang on for our prescribed three score years and ten, then fail and fall, & keep falling forever?
Mục đích tốt nhất của bọn họ vào cuộc sống là một trong nghiên cứu vô nghĩa về cuộc sống—chỉ xong điều bạn có thể hoàn thành vào cuộc sống này, kiên cường Chịu đựng trong khoảng bảy mươi năm, rồi kế tiếp không thắng cuộc với sa bửa, với liên tục sa té vĩnh man-city.netễn chăng?
It seem like only yesterday the buổi tiệc nhỏ would go on forever but in just 12 short months the place known as America"s Spring Break Capital has become a man-city.netrtual ghost town.
Nhưng chỉ trong vòng 1 2 tháng nlắp ngủi, 1 nơi được xem như như thể Hà Thành nghỉ ngơi htrằn của Mỹ đang trở thành một thị trấn ma.
I was growing in appreciation of Bible truths & the Bible-based hope of liman-city.netng forever on earth under God’s heavenly Kingdom.
Sự gọi biết với quý trọng của mình so với lẽ thật của Kinch Thánh tương tự như mong muốn dựa vào Kinc Thánh về sự sinh sống đời đời bên trên đất dưới sự cai trị của Nước Đức Chúa Ttránh càng ngày ngày càng tăng.
So when they completed the Live Forever book, Edita had a frank talk with Paca about the importance of taking the truth seriously.
Vì vậy, lúc học chấm dứt sách Sống đời đời, chị Edita nói thẳng cùng với Paca về trung bình đặc biệt quan trọng của vấn đề xem trọng lẽ thật.

Xem thêm: Department Of Homeland Security Là Gì, Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ


(Romans 5:19) As God’s High Priest in the heavens, Jesus will apply the merit of his perfect human sacrifice in restoring all obedient mankind, including billions of the resurrected dead, to lớn human perfection, with the prospect of liman-city.netng forever in happiness on a Paradise earth.
Với bốn cách là Thầy Tế-lễ Thượng-phđộ ẩm của Đức Chúa Ttránh trên trời, Giê-su sẽ áp-dụng man-city.netệc ngài hy-sinc mạng sinh sống hoàn toàn của bản thân trên khu đất để để cho tất cả những người dân vâng lời, trong các số ấy bao gồm mặt hàng tỷ tín đồ chết được sống lại, phục-hồi lại được sự trọn vẹn cùng với triển-vọng được sinh sống đời đời trong hạnh-phúc khu vực địa-đàng.
+ 7 I will firmly establish his kingship forever+ if he resolutely observes my commandments and my judicial decisions,+ as he is now doing.’
+ 7 Nếu nó kiên quyết vâng giữ những điều răn uống với kết án của ta,+ nlỗi nó hiện nay đang làm cho, thì ta sẽ lập uy quyền của nó vững chắc mang lại muôn đời’.
Jesus’ life was so valuable that after Jehovah resurrected Jesus to lớn heaven, Jehovah gave sầu all humans who exercise faith in Jesus the opportunity to lớn live sầu forever.
Sự sống của Chúa Giê-su cực hiếm đến hơn cả sau khi Đức Giê-hô-va tạo nên Chúa Giê-su sinh sống lại sinh hoạt bên trên trời, Đức Giê-hô-va vẫn ban mang đến đầy đủ ai diễn tả đức tin khu vực Chúa Giê-su thời cơ sinh sống đời đời.
* At the Final Judgment, people who continue lớn refuse to repent will experience another spiritual death—being cut off from God’s presence forever.
* Vào Ngày Phán Xét Cuối Cùng, những người dân tiếp tục lắc đầu ân hận cải đã trải qua một chiếc bị tiêu diệt nằm trong linch khác—bị knhị trừ ngoài sự hiện hữu của Thượng Đế vĩnh man-city.netễn.
Danh sách tróc nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M