B. Khai báo kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và các ràng buộc trên dữ liệu của CSDL

C. Mô tả các đối tượng được lưu trữ trong CSDL

D. Khai báo kiểu dữ liệu của CSDL

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu thật chất là hệ thống các kí hiệu để mô tả CSDL trong hệ quản trị CSDL. Các lệnh cho phép thực hiện như khai báo kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và các ràng buộc trên dữ liệu của CSDL.

Bạn đang xem: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép


Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu thật chất là hệ thống các kí hiệu để mô tả CSDL trong hệ quản trị CSDL. Các lệnh cho phép thực hiện như khai báo kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và các ràng buộc trên dữ liệu của CSDL.

Đáp án: B.


Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu là ngôn ngữ máy tính được sử dụng để tạo và sửa đổi cấu trúc của các đối tượng cơ sở dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép khai báo kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và các ràng buộc trên dữ liệu của CSDL.

Trắc nghiệm: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép:

A. Đảm bảo tính độc lập dữ liệu

B. Khai báo kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và các ràng buộc trên dữ liệu của CSDL

C. Mô tả các đối tượng được lưu trữ trong CSDL

D. Khai báo kiểu dữ liệu của CSDL

Trả lời:

Đáp án đúng: B. Khai báo kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và các ràng buộc trên dữ liệu của CSDL

Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép khai báo kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và các ràng buộc trên dữ liệu của CSDL


Giải thích của giáo viên Top lời giải về lý do chọn đáp án B

Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu trong một hệ QTCSDL cho phép ta Khai báo kiểu và cấu trúc dữ liệu đồng thời giúp chúng ta Khai báo các ràng buộc trên dữ liệu.

Ngôn ngữ thao tác dữ liệu thật chất là ngôn ngữ để người dùng diễn tả yêu cầu cập nhật hay khai thác thông tin. Thao tác dữ liệu gồm: Cập nhật (nhập, sửa, xóa dữ liệu) và khai thác (sắp xếp, tìm kiếm, kết xuất báo cáo,…).

Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép khai báo kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và các ràng buộc trên dữ liệu của CSDL

Ngôn ngữ thao tác dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép: Cập nhật (nhập, sửa, xóa dữ liệu) và khai thác (sắp xếp, tìm kiếm, kết xuất báo cáo,…).

Ngôn ngữ CSDL được sử dụng phổ biến hiện nay là SQL (Structured Query Language – Ngôn ngữ hỏi có cấu trúc).

Xem thêm: Cách Chơi Võ Lâm Truyền Kỳ 2, Võ Lâm Truyền Kỳ 2: Hướng Dẫn 7 Nhiệm Vụ Tân Thủ

Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệuthực chấtlàhệ thống các kí hiệu để mô tả cơ sở dữ liệu trong hệ quản trị Cơ sở dữ liệu, với hệ quản trị Cơ sở dữ liệu như hiện nay, người dùng có thể tạo lập Cơ sở dữ liệu thông qua các giao diện đồ họa.

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu

Câu 1:Một hệ quản trị CSDL không có chức năng nào trong các chức năng dưới đây?

A. Cung cấp môi trường tạo lập CSDL

B. Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu

C. Cung cấp công cụ quản lí bộ nhớ

D. Cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL.

Đáp án đúng:C. Cung cấp công cụ quản lí bộ nhớ

Giải thích :Một hệ quản trị CSDL có chức năng:

+ Cung cấp môi trường tạo lập CSDL

+ Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu

+Cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL.

Câu 2:Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu thật chất là:

A. Ngôn ngữ lập trình Pascal

B. Ngôn ngữ C

C. Các kí hiệu toán học dùng để thực hiện các tính toán

D. Hệ thống các kí hiệu để mô tả CSDL

Đáp án:D. Hệ thống các kí hiệu để mô tả CSDL

Giải thích:Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu thật chất là hệ thống các kí hiệu để mô tả CSDL trong hệ quản trị CSDL. Với hệ quản trị CSDL hiện nay, người dùng có thể tạo lập CSDL thông qua các giao diện đồ họa.


Câu 3:Ngôn ngữ thao tác dữ liệu thật chất là:

A. Ngôn ngữ để người dùng diễn tả yêu cầu cập nhật hay khai thác thông tin

B. Ngôn ngữ để người dùng diễn tả yêu cầu cập nhật thông tin

C. Ngôn ngữ SQL

D. Ngôn ngữ bậc cao

Đáp án:A. Ngôn ngữ để người dùng diễn tả yêu cầu cập nhật hay khai thác thông tin

Giải thích:Ngôn ngữ để người dùng diễn tả yêu cầu cập nhật hay khai thác thông tin đươc gọi là ngôn ngữ thao tác dữ liệu. Thao tác dữ liệu gồm: Cập nhật (nhập, sửa, xóa dữ liệu) và khai thác (sắp xếp, tìm kiếm, kết xuất báo cáo,…).

Câu 4:Ngôn ngữ thao tác dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép:

A. Nhập, sửa, xóa dữ liệu

B. Khai báo kiểu, cấu trúc, các ràng buộc trên dữ liệu của CSDL

C. Khai thác dữ liệu như: tìm kiếm, sắp xếp, kết xuất báo cáo…

D. Câu A và C

Đáp án đúng: D. Câu A và C

Giải thích:Ngôn ngữ thao tác dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép: Cập nhật (nhập, sửa, xóa dữ liệu) và khai thác (sắp xếp, tìm kiếm, kết xuất báo cáo,…).

Câu 5:Những nhiệm vụ nào dưới đây không thuộc nhiệm vụ của công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL?

A. Duy trì tính nhất quán của CSDL

B. Cập nhật (thêm, sửa, xóa dữ liệu)

C. Khôi phục CSDL khi có sự cố

D. Phát hiện và ngăn chặn sự truy cập không được phép

Đáp án đúng: B. Cập nhật (thêm, sửa, xóa dữ liệu)

Giải thích:nhiệm vụ của công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL:

+ Duy trì tính nhất quán của CSDL

+ Khôi phục CSDL khi có sự cố

+ Phát hiện và ngăn chặn sự truy cập không được phép

+ Tổ chức và điều khiển các truy cập đồng thời


+ Quản lí các mô tả dữ liệu.

------------------------

Trên đây Top lời giải đã cùng các bạn tìm hiểu về Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt!


*

45 điểm

Trần Tiến

Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép:A. Đảm bảo tính độc lập dữ liệuB. Khai báo kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và các ràng buộc trên dữ liệu của CSDLC. Mô tả các đối tượng được lưu trữ trong CSDLD. Khai báo kiểu dữ liệu của CSDL

Tổng hợp câu trả lời (1)

Trả lời: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu thật chất là hệ thống các kí hiệu để mô tả CSDL trong hệ quản trị CSDL. Các lệnh cho phép thực hiện như khai báo kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và các ràng buộc trên dữ liệu của CSDL.Đáp án: B.

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

Việc lưu trữ dữ liệu đầy đủ và hợp lí sẽ:A. Hỗ trợ thống kê, báo cáo, tổng hợp số liệu.B. Hỗ trợ ra quyết địnhC. Cả A và B đều đúngD. Cả A và B đều sai.Đặc điểm nào sau đây không là đặc trưng của một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ?A. Các bộ là phân biệt và thứ tự các bộ không quan trọngB. Quan hệ không có thuộc tính đa trị hay phức tạpC. Mỗi thuộc tính có một tên phân biệt và thứ tự các thuộc tính là quan trọngD. Tên của các quan hệ có thể trùng nhauĐể khởi động Access, ta thực hiện:A. Nháy đúp vào biểu tượng Access trên màn hình nềnB. Nháy vào biểu tượng Access trên màn hình nềnC. Start → All Programs → Microsoft Office → Microsoft AccessD. A hoặc CNhập vào một số N. kiểm tra xem có mấy cách phân tích thành tổng các số fibonanci.Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, với một trường đã chọn, muốn sắp xếp các bản ghi theo thứ tự tăng, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?A. Record/Sort/Sort DescendingB. Insert/New RecordC. Edit/ Sort AscendingD. Record/Sort/Sort AscendingNgôn ngữ định nghĩa dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép:A. Đảm bảo tính độc lập dữ liệuB. Khai báo kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và các ràng buộc trên dữ liệu của CSDLC. Mô tả các đối tượng được lưu trữ trong CSDLD. Khai báo kiểu dữ liệu của CSDLPhát biểu nào trong các phát biểu sau là sai khi nói về miền?A. Các miền của các thuộc tính khác nhau không nhất thiết phải khác nhauB. Mỗi một thuộc tính có thể có hai miền trở lênC. Hai thuộc tính khác nhau có thể cùng miềnD. Miền của thuộc tính họ tên thường là kiểu textChọn phát biểu sai trong các phát biểu sau?A. Có thể định dạng kiểu chữ, cỡ chữ cho các tiêu đề và dữ liệu trong báo cáoB. Lưu báo cáo để sử dụng nhiều lầnC. Báo cáo tạo bằng thuật sĩ đạt yêu cầu về hình thứcD. Có thể chèn hình ảnh cho báo cáo thêm sinh độngTrong những tình huống nào sau đây, máy tính thực thi công việc tốt hơn con người?A. Khi phân tích tâm lí một con ngườiB. Khi chuẩn đoán bệnhC. Khi thực hiện một phép toán phức tạpD.Khi dịch một tài liệu.Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng?A. Phần mềm dùng để xây dựng các CSDL quan hệB. Phần mềm dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệC. Phần mềm Microsoft AccessD. Phần mềm để giải các bài toán quản lí có chứa các quan hệ giữa các dữ liệt