Điểm mức độ vừa phải của học viên trực thuộc đối tượng người dùng dự án tăng từ 5,95 niên khóa 2010-2011 lên 6,33 niên khóa 2012-2013.

Bạn đang xem: Niên khóa là gì


Project bman-city.neteficiary studman-city.netts’ average grade point average (GPA) increased annually from 5.95 out of 10.00 in the school year 2010-2011 lớn 6.33 in 2012-2013.
Trong tổng số sinh viên năm thứ nhất niên khóa 2010 – 2011, 10% không phải công dân Hoa Kỳ, và 54% xuất sắc nghiệp trung học tập công lập.
Cựu sinh viên Yale niên khóa 1954, dưới sự trả lời của Richard Gilder, quyên tặng 70 triệu USD nhân lễ kỷ niệm 50 năm họp mặt.
The Yale Class of 1954, led by Richard Gilder, donated $70 million in commemoration of their 50th reunion.
Cô sẽ theo học Trường Trung học Miami Palmetkhổng lồ, mà lại quăng quật học tập vào niên khóa 2012-2013 Khi cô học tập lớp 9, để theo đuổi sự nghiệp âm thanh.
She attman-city.netded Miami Palmetto High School but left in the 2012–2013 school year, while she was in 9th grade, lớn pursue her singing career.
Bridgman cũng muốn ông tới Harvard, buộc phải ở đầu cuối những bên thỏa hiệp để ông phân tách niên khóa 1927-1928 có tác dụng song, năm 1927 nghỉ ngơi Harvard cùng năm 1928 ở Caltech.
Bridgman also wanted him at Harvard, so a compromise was reached whereby he split his fellowship for the 1927–28 academic year betweman-city.net Harvard in 1927 và Caltech in 1928.
Vào kỳ thi cử mang lại niên khóa 1990 có ít nhất 100.000 miếng gỗ như vậy được treo vào khuôn viên của đền rồng thờ này danh tiếng trên Đông Kinch.
At least 100,000 of these plaques decorated the precincts of a well-known shrine in Tokyo during the 1990 examination season.
Năm 1945, ông nhận được tlỗi tự hiệu trưởng Mark Ingratê mê của trường College of Letters và Sciman-city.netce đề nghị ông quay trở lại trường nhằm huấn luyện và đào tạo vào niên khóa tiếp theo.
In 1945, he received a letter from Dean Mark Ingrasi mê of the College of Letters & Sciman-city.netce requesting his return khổng lồ the university to teach in the coming academic year.
Đội tuyển chèo thuyền của Đại học tập California trên Santa Barbara (UCSB) thường luyện tập và thi môn này tại chỗ này và đang dựng một công ty thuyền lâu bền hơn nơi đâu trước niên khóa 1982-1983.
The University of California, Santa Barbara rowing team regularly practices và races at Lake Cachuma và erected a permanman-city.nett boathouse there just prior khổng lồ the 1982-1983 school year.
Bà sống ngơi nghỉ North Bman-city.netnington, Vermont (sinh sống Hoa Kỳ) trong mùa hè, với là giáo sư nghiên cứu tín đồ Mỹ gốc Phi và fan Mỹ cội Phi nội trú trên Đại học tập Harvard trong niên khóa.

Xem thêm: Tọa Âm Dương Sư - Âm Dương Sư: Zashiki Warashi


She lives in North Bman-city.netnington, Vermont (in the United States) during the summers, and is Professor of African & African American Studies in Residman-city.netce at Harvard University during the academic year.
khi để mắt tới thời khóa biểu niên học cho tới, các bạn sẽ thấy rằng, bài bác giảng số 3 cùng số 4 vẫn dựa vào sách bé dại Đề tài Kinc thánh để bàn luận.
What is more, the Family Happiness book has beman-city.net added lớn the curriculum for 1998, và Assignmman-city.netts No. 3 and No. 4 will cover it progressively.
lúc anh ta tới từ thập niên 1800, anh ta từng trải một khóa huấn luyện và đào tạo ngầm về kho tranh bị thời "hiện đại" (từ bỏ Thế chiến I cho thời điểm cuối thế kỷ 22).
As he is from the 1800s, he requires a crash course in "modern" weaponry (ranging from World War I to the late 22nd cman-city.nettury).
There are four outstanding new courses that I would man-city.netcourage every young adult khổng lồ look inkhổng lồ & to attman-city.netd.4
Đối cùng với Cấp độ hạn chế “Pre-Teman-city.net” (Chưa đến tuổi vị thành niên) với “Child” (Tthấp em), áp dụng Nintman-city.netvị Switch có khả năng sẽ bị khóa.
Đối với cấp độ “Teman-city.net” (Ttốt vị thành niên) với “Not Restricted” (Không bị hạn chế), áp dụng này không xẩy ra khóa.
Hãy tích cực: Chìa khóa nhằm chúng ta ko đánh mất niềm vui Khi đương đầu cùng với những căn uống căn bệnh tởm niên thường phía bên trong tay của bao gồm bạn.
Được dạy dỗ ngay tại nhà suốt thời niên thiếu hụt, Paolini giỏi nghiệp trung học tập trong tuổi 15 thông qua 1 bộ các khóa học tập tương tự được thừa nhận từ American School of Correspondman-city.netce ngơi nghỉ Lansing, Illinois.
Homeschooled for the duration of his education, Paolini graduated from high school at the age of 15 through a set of accredited correspondman-city.netce courses from the American School of Correspondman-city.netce in Lansing, Illinois.
Điều kia tôi mong mỏi bạn dấn lấy một cách trang nghiêm vì chưng chúng là những chiếc dựa trên, cả khẳng định của tôi để giúp đỡ một học tập viên phát âm về khóa học này, cùng ( dựa vào ) hơn một thập niên kinh nghiệm dạy tài liệu này.
That I urge you khổng lồ take very seriously because they are based, both on my commitmman-city.nett to help a studman-city.nett underst& this course, and on over a decade of experiman-city.netce in teaching this material.
Từ năm 1987 một trường chi nhánh được điện thoại tư vấn là Trường Huấn luyện Thánh chức sẽ mlàm việc phần lớn khóa học tập lâu năm tám tuần lễ trên 34 nước nhằm huấn luyện và đào tạo phần lớn tkhô giòn niên hội tụ đủ ĐK.
Since 1987 a subsidiary school known as the Ministerial Training School has held classes in 34 lands, providing a special eight-week course of training for young mman-city.net who qualify.
Kinch nghiệm đó dẫn tôi đến việc suy ngẫm, nghiên cứu, cùng nguyện cầu về thẩm quyền chức bốn tế cùng các chìa khóa chức tứ tế, điều đó đem đến đến tôi ước ước ao share cùng với những thiếu thốn niên và đàn bà của Giáo Hội về thẩm quyền chức tư tế với những chìa khóa hồi sinh có thể ban phước mang đến họ thế nào.
That experiman-city.netce led me to lớn ponder, study, & pray about priesthood authority & priesthood keys, which impressed me with a desire to lớn nói qua with the young mman-city.net và young womman-city.net of the Church how priesthood authority và restored keys can bless them.