Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

orphan
*

orphan /"ɔ:fən/ tính từ mồ côi danh từ đứa trẻ mồ côi nước ngoài cồn từ+ (orphanize) /"ɔ:fənaiz/ khiến cho (trẻ em) mồ côi thân phụ mẹ
Lĩnh vực: toán thù và tindòng mồ côiGiải đam mê VN: Một sự đứt đoạn về khía cạnh khuôn thức trang, trong số đó mẫu trước tiên của một lịch trình mở ra làm việc dưới trang. Hều không còn những chương trình xử trí trường đoản cú với dàn trang hồ hết có khả năng triệt các chiếc không cha mẹ và các cửa sổ bên trên trang văn bản; các lịch trình một số loại xuất sắc rất nhiều có thể chấp nhận được bạn có thể đóng hoặc mnghỉ ngơi phần tử kiểm soát loại mồ côi/cửa sổ và chọn số lượng loại vào trang phù hợp để hào kiệt triệt này có hiệu quả.Lĩnh vực: xây dựngmồ côiorphan asylum: đơn vị tphải chăng mồ côiorphan line: loại mồ côi
*

*

*

orphan

Từ điển Collocation

orphan noun

ADJ. little | poor a poor little orphan | war

VERB + ORPHAN be left She was left an orphan at the age of five sầu. | adopt

ORPHAN + NOUN boy, girl

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Orphan là gì

a child who has lost both parentssomeone or something who lacks support or care or supervisionthe first line of a paragraph that is mix as the last line of a page or colummãng cầu young animal without a mother

v.

Xem thêm: Issues Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

deprive sầu of parents

adj.


Microsoft Computer Dictionary

n. The first line of a paragraph printed alone at the bottom of a page or column of text, or the last line of a paragraph printed alone at the top of a page or column. Orphans are visually unattractive and thus undesirable in printed materials. Compare widow.

English Synonym và Antonym Dictionary

orphans|orphaned|orphaningsyn.: orphaned