⚠️ CHÚ Ý! Bài viết này đã viết về kết cấu chú ý! Sự để ý của người sử dụng về cấu tạo chăm chú đã được Haông xã Não crúc ý!! ⚠️

Hãy thuộc Hachồng Não tò mò về kết cấu pay attention to lớn, nhằm diễn đạt sự để ý, vào nội dung bài viết này nhé!


I. Định nghĩa về cấu trúc pay attention to

Cấu trúc pay attention to Có nghĩa là để ý cho điều gì.

Bạn đang xem: Pay attention to nghĩa là gì

Trong câu, pay attention to đóng vai trò là nhiều cồn trường đoản cú. Các dạng của cấu tạo pay attention to

Dạng hiện giờ ngôi tía số it: pays attention toDạng thừa khđọng đơn: paid attention toDạng phân tự hai: paid attention to

Ví dụ

Please pay attention to the road when you’re driving.Hãy để ý mang lại lối đi Khi cậu tài xế.

People must pay attention to the government’s directive.Mọi bạn đề xuất để ý mang lại những thông tư của cơ quan chính phủ.

I feel lượt thích I’m invisible because no one pays attention to me.Tôi xúc cảm như mình tàng hình ấy vày chẳng ai chú ý mang lại tôi cả.

*
*
*
*
*
*
*

For now, I want to focus on my study first.Bây giờ đồng hồ, tôi ao ước triệu tập vào cthị trấn học tập trước đang.

It’s hard to focus on the lesson when it’s so boring.Thật khó để triệu tập vào bài học Khi nhưng mà nó chán vượt à.

Xem thêm: Xếp Hạng Linh Hoạt - Là Gì Và Những Điều Thú Vị Xung Quanh

I love lớn learn history, but the events are just so lame. How can I focus on them?Tôi thích lịch sử dân tộc tuy vậy các mốc sự kiện ngán vượt là ngán luôn á. Làm sao tôi tập trung nổi?


Lưu ý:Tất cả các cấu trúc đều có tận cùng luôn luôn là các giới từ bỏ (to lớn, on, of), yêu cầu bọn chúng rất nhiều kết hợp với danh từ hoặc danh rượu cồn trường đoản cú.


IV. những bài tập về cấu trúc pay attention to

Bài tập: Chọn đáp án đúng (A, B hoặc C) cho những câu sau: 1. You should always pay attention ______ personal grooming.

with to for

2. Don’t pay attention ______ Duy, he cries crocodile tears.

khổng lồ on for

3. You must pay attention ______ this problem before everything.

to lớn on with

4. Pay attention to Nhi’s ______ because she won’t explain it a second time.

saying says said

5. It is bad for us to lớn pay attention ______ và ignore other skills.

lớn read reading khổng lồ reading

6. Hang never ______ attention lớn what Thuy’s saying.

pay paying pays

7. Pay attention to your your ______, or you’ll wake up in the hopital one day.

healthy heal health

8. Pay attention lớn your ______ & emphasis.

intonate intonational intonation

Score =

Đáp án

Kéo hơn nữa là tới đáp án rồi đó!

Nói trước rồi nha! Ngay bên dưới này là lời giải kia độc giả ơi!

tototosayingto readingpayshealthintonation

V. Kết bài

Qua bài viết này, Hack Não vẫn reviews mang đến bạn cấu tạo pay attention to. Theo kia, cấu tạo này tức là chú ý mang đến điều gì. Chúng ta cần sử dụng kết cấu khi mong fan nghe tập trung vào điều gì. Ngoài cấu trúc pay attention to, họ gồm thêm 3 kết cấu khác đồng nghĩa.