Bạn đã xem bản rút gọn của tư liệu. Xem với sở hữu ngay lập tức bản đầy đủ của tài liệu tại trên đây (69 KB, 10 trang )


Bạn đang xem: Phiếu đánh giá và xếp loại viên chức năm 2019

Mẫu số 3. Đánh giá chỉ, phân các loại viên chức.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcPHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨCNăm 2019- Họ cùng tên: ……………- Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên- Đơn vị công tác: ………………….- Hạng chức vụ công việc và nghề nghiệp (ngạch ốp viên chức): 15a.204 (V.07.03.08)Bậc: 2 Hệ số lương: 2,41I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG RÈN LUYỆNCỦA VIÊN CHỨC1. Kết quả triển khai các bước hoặc nhiệm vụ:- Hoàn thành trách nhiệm với công việc được giao theo tiêu chí đăng kíđầu năm học tập.- Thực hiện nghiêm túc theo như đúng planer, và công việc được phâncông.- Bản thân luôn tìm mọi cách ngừng đều trách nhiệm được giao.- Chấp hành tráng lệ quy chế chăm môn; soạn giảng đầy đủ, đúngchương trình, đảm bảo an toàn khối lượng, quality quá trình và ngày giờ công.2. Việc triển khai phương tiện về đạo đức nghề nghiệp:- Luôn bao gồm phẩm hóa học đạo đức tốt, phong cách lối sống giản dị, trong trắng.- Thực hành tiết kiệm ngân sách và chi phí, kháng tiêu tốn lãng phí trong gia đình, bản thân với tại vị trí cơquan lại bản thân công tác.- Chấp hành tốt những nhà trương, mặt đường lối cơ chế, điều khoản của Nhà
nước.- Có tính kỷ phương pháp cùng ý thức kỷ giải pháp cao trong công việc, chấp hành nội quy,quy định của ban ngành, chấp hành giỏi phần đông phương tiện của Pháp lệnh Cán cỗ, Côngchức.3. Tinch thần trách rưới nhiệm, cách biểu hiện ship hàng quần chúng, tinh thần hợp tác ký kết với đồngnghiệp cùng thực hiện nguyên tắc xử sự của viên chức:- Có cách biểu hiện hoà nhã, nhã nhặn, chân đức, thẳn chiến thắng cùng với quần chúng. # lúc giaotiếp công việc.- Biết lắng tai ý kiến góp phần của quần chúng. # nhằm hành động đúngvào cách ứng xử và giao tiếp các bước.- Có ý thức phối hợp, bắt tay hợp tác vào quá trình so với đồng nghiệp với cácđoàn thể trong phòng ban để thực hiện trách nhiệm tầm thường. Nhằm hoàn thành công việctrình độ của chính bản thân mình.4. Việc triển khai các nghĩa vụ khác của viên chức:- Luôn chấp hành tốt đa số nhà trương, con đường lối, cơ chế của Đảng,Pháp qui định của Nhà nước, của ngành giáo dục, trong phòng trường.- Không kết thúc học tập nhằm nâng cấp chuyên môn trình độ chuyên môn nhiệm vụ. Có ý chícầu tiến, biết tra cứu tòi học hỏi bạn hữu, đồng nghiệp của mình nhằm ngừng tốt mọitrọng trách được giao.- Biết lắng nghe chủ ý góp phần của bầy đàn, người cùng cơ quan để tinh kết kinhnghiệm mang đến phiên bản thân vào quy trình tự nâng cao trình độ chuyên môn trình độ chuyên môn nghiệp vụcủa mình.- Không chấm dứt rèn luyện phđộ ẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, trình độ nghiệpvụ cùng kỹ năng công tác làm việc, thỏa mãn nhu cầu trách nhiệm được cắt cử.PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ5. Năng lực chỉ đạo, thống trị, điều hành và quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6. Kết trái buổi giao lưu của đơn vị được giao làm chủ, prúc trách:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................II. TỰ ĐÁNH GIÁ , PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC1. Đánh giá chỉ ưu, nhược điểm:* Ưu điểm:- Hoàn thành trọng trách được giao, không chấm dứt học hành nâng cao trình độchuyên môn, tất cả ý thức câu kết học hỏi và giao lưu người cùng cơ quan.* Nhược điểm- Tuy nhiên vào quy trình công tác làm việc đôi khi tôi vẫn không thu xếp côngViệc được kỹ thuật.- Tinh thần phê với từ bỏ phê chưa cao.2. Phân nhiều loại tấn công giá:2- Hoàn thành giỏi trách nhiệm...............................,ngày.....mon.... năm 20.....
Người trường đoản cú thừa nhận xét(Ký, ghi rõ bọn họ và tên)3III. Ý KIẾN CỦA TẬP.. THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾPQUẢN LÝ1. Ý loài kiến của cộng đồng đơn vị khu vực viên chức công tác:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Nhận xét của chỉ huy trực tiếp cai quản viên chức:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,ngày.....mon.... năm 2019Thủ trưởng thẳng tấn công giá(Tổ trưởng, Trưởng chống...Ký, ghi rõ họ với tên)IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP.. CÓTHẨM QUYỀN1. Nhận xét ưu, nhược điểm:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức:...................................................................................................................................................................4(Phân các loại reviews theo một trong các 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệmvụ;Hoàn thành giỏi nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không xong nhiệm vụ)..............................,ngày.....tháng.... năm 2019Thủ trưởng cơ quan, đơn vị(Hiệu trưởng, Giám đốc TTKý, ghi rõ chúng ta cùng thương hiệu, đóng dấu)5.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcPHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨCNăm 2019
- Họ và tên: ………- Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên- Đơn vị công tác: ……………..- Hạng chức vụ nghề nghiệp và công việc (ngạch viên chức): 15a.204 (V.07.03.08)Bậc: 2 Hệ số lương: 2,41I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG RÈN LUYỆNCỦA VIÊN CHỨC1. Kết quả thực hiện các bước hoặc nhiệm vụ:- Hoàn thành nhiệm vụ và các bước được giao theo tiêu chuẩn đăng kíđầu năm học tập.- Thực hiện nay tráng lệ và trang nghiêm theo đúng kế hoạch, và quá trình được phâncông.- Bản thân luôn luôn tìm mọi cách xong xuôi hầu hết trọng trách được giao.- Chấp hành tráng lệ và trang nghiêm quy chế chăm môn; biên soạn giảng không thiếu, đúngchương trình, bảo đảm khối lượng, unique các bước và thời giờ công.2. Việc triển khai biện pháp về đạo đức nghề nghiệp:- Luôn có phđộ ẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, phong cách lối sống giản dị, trong sạch.- Thực hành tiết kiệm ngân sách, kháng tiêu tốn lãng phí trong mái ấm gia đình, bạn dạng thân cùng trên chỗ cơquan liêu bản thân công tác làm việc.- Chấp hành tốt các nhà trương, mặt đường lối chính sách, lao lý của Nhànước.- Có tính kỷ qui định với ý thức kỷ điều khoản cao vào công việc, chấp hành nội quy,quy định của ban ngành, chấp hành giỏi đông đảo nguyên lý của Pháp lệnh Cán bộ, Côngchức.3. Tinc thần trách nát nhiệm, thái độ Ship hàng nhân dân, niềm tin bắt tay hợp tác với đồngnghiệp và thực hiện phép tắc ứng xử của viên chức:- Có thể hiện thái độ hoà nhã, nhã nhặn, chân huệ, thẳn win cùng với dân chúng lúc giao
tiếp công việc.6- Biết lắng tai chủ kiến đóng góp của dân chúng nhằm hành động đúngvào biện pháp ứng xử với giao tiếp các bước.- Có ý thức kết hợp, hợp tác ký kết vào công việc đối với đồng nghiệp cùng cácđoàn thể vào phòng ban để triển khai trọng trách thông thường. Nhằm kết thúc công việctrình độ của bản thân.4. Việc thực hiện những nghĩa vụ không giống của viên chức:- Luôn chấp hành giỏi mọi công ty trương, mặt đường lối, cơ chế của Đảng,Pháp qui định của Nhà nước, của ngành giáo dục, của nhà trường.- Không kết thúc học hành để nâng cao trình độ chuyên môn trình độ nhiệm vụ. Có ý chícầu tiến, biết tra cứu tòi học hỏi và giao lưu đồng minh, đồng nghiệp của chính bản thân mình để xong xuôi xuất sắc mọinhiệm vụ được giao.- Biết lắng nghe chủ ý góp sức của tập thể, người cùng cơ quan nhằm tinh chết kinhnghiệm cho bạn dạng thân trong quá trình từ cải thiện chuyên môn chuyên môn nghiệp vụcủa mình.- Không hoàn thành tập luyện phđộ ẩm chất đạo đức, chuyên môn, trình độ nghiệpvụ cùng năng lực công tác làm việc, đáp ứng trọng trách được cắt cử.PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ5. Năng lực chỉ huy, cai quản, quản lý điều hành cùng tổ chức tiến hành nhiệm vụ:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6. Kết trái hoạt động vui chơi của đơn vị chức năng được giao thống trị, phụ trách:...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................II. TỰ ĐÁNH GIÁ , PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC1. Đánh giá chỉ ưu, nhược điểm:* Ưu điểm:- Hoàn thành trách nhiệm được giao, ko kết thúc học tập nâng cấp trình độtrình độ chuyên môn, gồm ý thức liên hiệp giao lưu và học hỏi người cùng cơ quan.* Nhược điểm- Tuy nhiên vào quy trình công tác đôi khi tôi vẫn không bố trí côngvấn đề được khoa học.- Tinch thần phê và tự phê không cao.2. Phân nhiều loại tấn công giá:7- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...............................,ngày.....tháng.... năm 20.....Người từ bỏ nhấn xét(Ký, ghi rõ bọn họ và tên)8

Xem thêm: Hiromasa Âm Dương Sư Và Cách Sử Dụng Auto Phù Hợp, Âm Dương Sư

III. Ý KIẾN CỦA TẬPhường THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾPQUẢN LÝ1. Ý loài kiến của bầy đơn vị vị trí viên chức công tác:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Nhận xét của chỉ huy thẳng cai quản viên chức:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,ngày.....mon.... năm 2019Thủ trưởng thẳng tấn công giá(Tổ trưởng, Trưởng phòng...Ký, ghi rõ bọn họ và tên)IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤPhường CÓTHẨM QUYỀN1. Nhận xét ưu, nhược điểm:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Kết trái Reviews, phân một số loại công chức:
...................................................................................................................................................................9(Phân nhiều loại review theo một trong những 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệmvụ;Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không chấm dứt nhiệm vụ)..............................,ngày.....tháng.... năm 2019Thủ trưởng phòng ban, đối kháng vị(Hiệu trưởng, Giám đốc TTKý, ghi rõ bọn họ với thương hiệu, đóng dấu)10


*
tùy chỉnh cấu hình và cai quản khối hệ thống Reviews tác dụng tiến hành quá trình tại cửa hàng CP elanvà teo 37 619 0
*
*
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP.. HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA CHỨC DANH NHÂN VIÊN TÍN DỤNG TẠI NHTMCPhường. Á CHÂU 25 666 2
*
*
Đánh giá tác dụng tiến hành công tác làm việc quy hướng sử dụng đất và hạ tầng ship hàng chương trình new nông xóm new bên trên địa phận thôn quay vân thị trấn đại từ bỏ tỉnh thái nguyên tiến trình 2012 2014 77 508 0
*
*
Hoàn thiện nay hệ thống Review công dụng triển khai quá trình của nhân viên bán hàng cùng sale tại chủ thể cổ phần trường xuân việt 118 489 0
*
*
TCCB V v danh gia ket qua thuc hien cong tac Vi su tien bo phu nu va Tieu De an 2 4 173 0
*
Đánh giá chỉ hiệu quả triển khai các bước của công chức tại những cơ quan trình độ chuyên môn thuộc Ủy Ban Nhân Dân Tp. Biên Hòa, thức giấc Đồng Nai (LV thạc sĩ) 114 335 0