a small, round fruit with a thin, smooth, red, purple, or yellow skin, sweet, soft flesh, and a single large, hard seed:

Bạn đang xem: Plum là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ man-city.net.Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một cách sáng sủa.


Plums & cherries sound very much nicer, and one is glad khổng lồ go from the vegetable world khổng lồ the fruit world.
At present the rates of wages which you offer are too low, the prospects are hazy, & the plums are too few.
I do not believe sầu that it would be an attraction to entrants inlớn the teaching profession if there were a few large plums.
I bởi vì not see why one should not produce their plums & give sầu them a bit of publithành phố, even if we cannot get any ourselves.
Các ý kiến của các ví dụ không diễn đạt cách nhìn của các biên tập viên man-city.net man-city.net hoặc của man-city.net University Press tốt của các đơn vị cấp phép.
*

*

Xem thêm: Tiểu Sử Wowy - Tiểu Sử, Thông Tin

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp con chuột Các ứng dụng tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn man-city.net English man-city.net University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message