Well, I suppose as hobbies go, This is damn sight better Than grilling yourself like a bloody pork chop.

Bạn đang xem: Pork chop là gì


From the Inchon landings khổng lồ Pork Chop Hill, American and South Korean soldiers have sầu fought together, sacrificed together, and triumphed together.
Từ các lần đổ xô vào Inchon cho tới Pork Chop Hill, những người bộ đội Mỹ và Hàn Quốc đã đánh nhau với mọi người trong nhà, quyết tử cùng mọi người trong nhà, cùng thành công với mọi người trong nhà.
Tnhị support was important khổng lồ battles determining the outcome of the war, including Pork Chop Hill và the Third Battle of Seoul.
Sự cung ứng của xứ sở của những nụ cười thân thiện Thái Lan khôn xiết đặc biệt đối với các trận chiến quyết định kết quả cuộc chiến tranh, bao gồm Trận chiến của Sườn Đồi cùng Trận đấu máy Ba của Seoul.
man-city.netdeo: Homer Simpson: We have a tennis court, a swimming pool, a screening room -- You mean if I want pork chops, even in the middle of the night, your guy will fry them up?
(man-city.netdeo: Chúng tôi tất cả một Sảnh quần vợt, một bể bơi, một chống chiếu phyên ổn -- Ý ông là nếu như tôi ước ao ăn uống giết mổ bò miếng, của cả vào nửa tối, fan của ông vẫn nướng mang lại tôi chứ?
“I’m a traditional Jew, and I observe sầu the biblical dietary laws. ... I suspect most of you assume I go around all day saying to myself, ‘Boy, would I love sầu khổng lồ eat pork chops, but that mean old God won’t let me.’
“Tôi là một trong những người Do Thái theo truyền thống cuội nguồn, với tôi theo đúng cách thức ăn uống tránh vào Kinc Thánh ... Tôi nghĩ rằng phần lớn quý khách cho rằng cả ngày tôi tự nói: ‘Ôi, tôi mê say được ăn uống sườn heo tuy vậy Thượng Đế gian ác sẽ không còn chất nhận được tôi’.

Xem thêm: Cách Chơi Morgana - Sp Hỗ Trợ Mới Nhất


Battle of Pork Chop Hill Third Battle of Seoul The Battle of Porkchop Hill (31 October to 11 November 1952) involved numerous battles struggling for the control of key và dominant outpost hills along the front line while haman-city.netng a truce talk at Panmunjeom.
Trận Chiến của Sườn Đồi Trận thiết bị cha của Seoul Trận chiến của Sườn Đồi (31 tháng 10 mang lại 11 mon 11 năm 1952) tương quan đến các trận chiến đấu nhằm kiểm soát điều hành các đồi cốt lõi cùng chi phối hận chủ yếu dọc theo tuyến đường chi phí tuyến đường trong những lúc rỉ tai với nhau trên Panmunjeom.
The name originates from mett, either meaning "chopped pork meat without bacon", or the Old Saxon meti, meaning "food".
Tên xuất phát điểm từ mett, tức là "thịt lợn băm nhỏ mà không tồn tại làm thịt xông khói", hoặc meti Saxon cũ, Tức là "thực phẩm".
The name is derived from Low German mett for "chopped pork meat without bacon", or Old Saxon meti for "food".
Tên này có bắt đầu tự tiếng Đức thấp tức là "giết mổ lợn băm nhỏ không có giết thịt xông khói", hoặc meti Saxon cũ cho "thực phẩm".