Heavy drinking was also related to very premature birth , & hence all the problems premature babies have including the increased risk of disease as an adult .

Bạn đang xem: Premature là gì


Nghiện nay rượu nặng trĩu cũng tương quan đến sinh thiếu hụt tháng rất nhiều , cùng cho nên vì thế toàn bộ các vấn đề mà tthấp sinh non rất có thể mắc phải bao hàm cả nguy hại bệnh tật tăng Khi sẽ là bạn trưởng thành và cứng cáp .
A recent series of studies involman-city.netng more than 68,000 adults revealed that even mild anxiety increases the risk of premature death.
Một loạt nghiên cứu và phân tích cách đây không lâu trên 68.000 người trưởng thành và cứng cáp cho biết thêm trong cả lo lắng ít cũng gia tăng nguy cơ bị tiêu diệt sớm.
Drinking alcohol during pregnancy is associated with an increased risk of miscarriage , premature birth , và low birth weight .
Whilst escorting a convoy khổng lồ Malta, some of her depth charges detonated prematurely on 17 September & badly damaged the aft end of the ship.
Đang khi hộ tống một đoàn tàu vận tải đi Malta, một số trong những quả mìn sâu của nó đã phát nổ sớm vào ngày 17 mon 9, làm hư sợ nặng nề phần đuôi tàu.
Verner has proposed that he was a son of Sahure và a brother khổng lồ Neferirkare Kakai, who briefly seized the throne following the premature death of his predecessor and probable nephew, Neferefre.
Verner sẽ khuyến cáo rằng ông là 1 trong những tín đồ con trai của Sahure với là em trai của Neferirkare Kakai, ông đã sở hữu đoạt ngai vàng trong một thời gian ngắn thêm sau thời điểm vua Neferefre, chắc rằng là con cháu trai của ông, đột ngột tắt thở.
How can you help your adolescent lớn avoid the treacherous path of a premature romance? —Ecclesiastes 11:10.
Làm thay làm sao bố mẹ có thể góp con cháu vị thành niên tránh vướng vào mối quan lại hệ hữu tình vượt sớm, con phố dẫn cho nhức khổ?—Truyền-đạo 11:10.
In năm ngoái, Brigyêu thích Young University completed a study that showed a significant increase risk of premature death in those who were liman-city.netng in isolation.
Năm năm ngoái, đại học Brigđê mê Young đang dứt một phân tích cho thấy thêm gồm sự tăng thêm xứng đáng kể| nguy cơ bị tiêu diệt trẻ sinh sống những người dân sống khác biệt.
Darwin began correspondence about his theorising with the botanist Joseph Dalton Hooker in January 1844, & by July had rounded out his "sketch" into a 230-page "Essay", khổng lồ be expanded with his research results và published if he died prematurely.
Darwin đang bước đầu trao đổi về kiểu cách lý luận của bản thân cùng với nhà thực trang bị học tập Joseph Dalton Hooker trong tháng 1 năm 1844, và trong tháng 7 đã mở rộng "Phác thảo" của mình thành một cuốn nắn "Tiểu luận" (Essay) nhiều năm 230 trang được không ngừng mở rộng với tương đối nhiều công dụng nghiên cứu và phân tích với đã xuất bạn dạng giả dụ chẳng may ông mất sớm.
2:14, 15 —Does Satan’s “haman-city.netng the means to lớn cause death” indicate that he can cause the premature death of anyone he chooses?
Children most at risk of developing cerebral palsy are small , premature babies & babies who need to lớn be on a ventilator ( a machine lớn help with breathing ) for several weeks or longer .

Xem thêm: Câu Chuyện Goldilocks Là Gì ? Bài Học Từ Câu Chuyện Ngụ Ngôn Hấp Dẫn


Tphải chăng có nguy cơ bị bại óc nhiều tuyệt nhất là những tthấp vơi cân nặng , sinch non cùng tthấp buộc phải thnghỉ ngơi sử dụng máy ( máy góp thở ) trong vài ba tuần hoặc dài lâu .
As he was born two months prematurely & thought unlikely to lớn surman-city.netve sầu, he was baptised the same day by Thomas Secker, who was both Rector of St James"s và Bisiêu thị of Oxford.
Hoàng tử George, trong nhị mon đầu đời khôn xiết yếu ớt mang đến nỗi bạn ta cho rằng ông cực nhọc rất có thể tiếp tục sống, ông được rửa tội vào cùng ngày vì chưng Thomas Secker, Hiệu trưởng của trường St James"s cùng là Giám mục của Oxford.
(Acts 1:6-11) Near Damascus, Jesus appeared khổng lồ Saul “as if lớn one born prematurely” —as though he had already been raised lớn spirit life.
(Công-vụ 1:6-11) Gần thành Đa-méc, Chúa Giê-su chỉ ra đến Sau-lơ “nlỗi cho một thai sanh non vậy”—nhỏng thể là Sau-lơ đã có sống lại trong cõi thần linc.
The cause of premature ovarian failure is not fully understood , but it may be related to autoimmune diseases or inherited factors .
Người ta vẫn chưa rõ ngulặng nhân gây suy tính năng buồng trứng sớm nhưng nó rất có thể liên quan đến các dịch từ miễn nhiễm hoặc các nguyên tố di truyền .
One month later, in August 2006, 32-year-old Eric Gold, who grew up in the house next door to us, suffered a premature death.
Chỉ một tháng sau, tháng Tám năm 2006, Eric Gold, 32 tuổi, phệ lên vào 1 căn công ty cạnh bên Cửa Hàng chúng tôi, đang bị tiêu diệt sớm.
During the data heist, their classmate Sitháng (Behzad Dabu) accidentally shoots himself with Laurel"s gun, leading khổng lồ Asher"s arrest, & Laurel goes inlớn premature labor after being accidentally struông xã by Frank.
Trong vụ chiếm dữ liệu, bạn cùng lớp của mình Sitháng (Behzad Dabu) vô tình bắn mình bởi súng của Laurel, dẫn đến man-city.netệc Asher bị nhất thời giữ lại, cùng Laurel sinch non sau khi bị tình cờ tấn công bởi vì Frank.
There was no official word on whether he had ever been equipped with an implantable cardioverter-defibrillator, an essential precaution in people with the disease; his premature death was similar to those of Marc-man-city.netman-city.neten Foé, Matt Gadsby, Miklós Fehér, Renakhổng lồ Curi, Serginho và Phil O"Donnell, all of whom collapsed whilst playing football.
Không bao gồm lời xác định giả dụ anh ta đã từng có lần được máy thứ khử rung tlặng ghép ghép, một biện pháp phòng ngừa cần thiết nghỉ ngơi những người mắc bệnh; cái chết sớm của anh ấy ta tương đương cùng với những chiếc chết của Marc-man-city.netman-city.neten Foé, Matt Gadsby, Miklós Fehér, Renakhổng lồ Curi, Serginho và Phil O"Donnell, toàn bộ mọi té gục khi tập luyện đá bóng.
Zeruiah’s husband may have died prematurely, or he could have sầu been considered unsuitable for inclusion in the Sacred Record.
Franco was born prematurely at sea, aboard a ship traveling between Salvador and Rio de Janeiro, being registered in Salvador.