Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú man-city.net.Học những từ bạn cần giao tiếp một bí quyết tự tin.


Bạn đang xem: Prima facie là gì

Agents bargaining in the same market are prima facie seen as members of a loose, non-integrated dependence network.
We note also that the intuition behind the trương mục, though prima facie compelling, seems to suffer counterexamples.
This solution would thus also reject 1 & 2, calling the duties in question prima facie rather than all-things-considered duties.
Properties of the act itself or how it brings about consequences help make it prima facie wrong and nonproportional to many ends.
One implication of this incontrovertible fact might be that toleration is always prima facie wrong in such cases.
This creates a prima facie presumption that participants are at least no worse off by joining than they would be by not joining.
Các cách nhìn của những ví dụ không biểu thị cách nhìn của những biên tập viên man-city.net man-city.net hoặc của man-city.net University Press xuất xắc của những nhà cấp giấy phép.
*

khổng lồ give sầu something, especially money, in order lớn provide or achieve something together with other people

Về bài toán này

Xem thêm: Mách Bạn Cách Huấn Luyện Gà Chọi Máu Chiến, Kỹ Thuật Nuôi Và Chăm Sóc Gà Chọi Máu Chiến

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn man-city.net English man-city.net University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語