Quý khách hàng đang xem bản rút ít gọn của tài liệu. Xem cùng cài tức thì phiên bản đầy đủ của tài liệu trên đây (95.87 KB, 3 trang )
Bạn đang xem: Prob là gì

Coefficient (Hệ số hồi quy), trên đây đó là các tmê mệt số ước tính altrộn nón và beta mũ của tmê mệt số toàn diện,chưa biết altrộn và beta . 1. R-squared: Hệ số xác định R2 Hệ số khẳng định. Trong 100% sự biến động của biến hóa dựa vào Y thì tất cả từng nào % sự dịch chuyển là vì các đổi mới chủ quyền X ảnh hưởng còn lại là vì không nên số. 2. S.E of regression = Độ lệch chuẩn chỉnh của không nên số hồi quy 3. Sum squared resid = RSS 4. Log Likehood : (Ln hàm thích hợp lý) 5. F-statistic = Trị những thống kê F F: Trị số F-Fisher sử dụng làm cho địa thế căn cứ để chu chỉnh độ tin tưởng về phương diện kỹ thuật (thống kê) của tổng thể phương thơm trình hồi quy. 6. Prob(F-statistic) = Giá trị p của F 7. Mean dependent var = Giá trị vừa phải của trở nên phụ thuộc 8. S.D. dependent var = Độ lệch chuẩn chỉnh của phát triển thành nhờ vào 9. Akaike info criterion : Tiêu chuẩn Akaike 10. Schwarz criterion : Tiêu chuẩn chỉnh Schwarz 11. Durbin-Watson stat : Thống kê Durbin-Watson Ta chỉ tập trung đối chiếu các trở nên sau qua ví dụ mẫu:BƯỚC 1: Lập mô hình hồi quy mẫu bằng cách viết pmùi hương trình cùng đánh giá tính phù hợp của tế bào hìnhDạng phương thơm trình hồi quy:Y = β1 + β2 * x2 +


Xem thêm: 21 Năm Sau Ly Hôn: Duy Phương Lâm Cảnh Nợ Nần Tiền Tỷ, Lê Giang Bao Nhiêu Tuổi

β3 * x3+ β4 * x4 + β5 * x5Với Y là phát triển thành phụ thuộc vào x2 , x3 , x4, x5 là các biến chuyển ko phụ thuộc β1 là hằng sốNhận xét- Hệ số xác định R2 = 0,683879 tức là mô hình lý giải kha khá tốt sự biến hóa của vươn lên là phụ thuộc WAGE.- Giá trị kiểm định F-statistic = 18,60476 > Fα(k-1,n-k) = F0,05(5,43) = 2,432236472 ( tra bảng Fisher với khoảng chân thành và ý nghĩa 0,05% cần quy mô chu chỉnh là hợp lý.- Sai số tiêu chuẩn S.E. of regression = 385,0953, giá trị vừa phải của biến hóa phụ2thuộc WAGE là Mean dependent var = 1820,204.- Giá trị p-value của các phát triển thành giải thích đều nhỏ rộng 0,05 nên độ cân xứng của những đổi thay hòa bình là rất tốt.+ Kết luận: Mô hình tương xứng ở tại mức độ kháPhần này ta nhấn xét xem những nguyên tố x2, x3, x4, x5 ( ví dụ: chi phí, quality hình thức dịch vụ ) gồm tác động cho Y ( lệch giá ) hay là không. Thông thường, bạn ta so sánh với mức ý nghĩa là 0,05 ( em tra mặt bảng chạy hồi quy SPSS ô Sig. )BƯỚC 2: Phát hiện hiện tượng kỳ lạ từ tương quan ( theo mô hình hồi quy SPSS )


Xem thêm: Sirius Là Gì - Nghĩa Của Từ : Sirius

Xét mang tmáu H0 : Không bao gồm từ đối sánh tương quan dương hoặc âm.Từ kết quả hồi quy quy mô bởi SPSS ta có:d = ∑∑−−221)(iiieee= 1.783506cùng với n=38 ; 5%α=k = 4⇒k' = 4 - 1= 3Tra bảng ( gồm đính kèm vào mail ) ta có:Ld=1.503 dU
= 1.696 dU d 4 – dU  1.696 U U Do đó theo phép tắc kiểm tra thì ta không bác bỏ vứt H0 ⇒Mô hình không có trường đoản cú tương quan dương hoặc âm.BƯỚC 3: Nhận xét hiện tượng nhiều cùng tuyếnNhận thấy Prob(F-statistic) = 0,002112 luận mô hình hồi quy phú này vĩnh cửu. Vậy đích thực gồm hiện tượng lạ cộng tuyến giữa 2 biến này. R-squared = 0,180368 = 18,04% cho thấy 18,04% sự biến hóa của biến hóa này bởi biến hóa tê phân tích và lý giải, sự cộng con đường giữa 2 biến hòa bình này ở tầm mức gật đầu được.3