Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Profiling là gì

*
*
*

profiling
*

profiling danh từ sự gia công định hình; sự chnghiền hình
gia công định hìnhGiải thích EN: 1. the action of shaping an outline of a mold or other object with the use of a cutting tool.the action of shaping an outline of a mold or other object with the use of a cutting tool.2. any operation that produces an irregular contour on a workpiece, usually by means of a tracer or template-controlled duplication equipment.any operation that produces an irregular contour on a workpiece, usually by means of a tracer or template-controlled duplication equipment.3. an automated contouring using computer và sensor and numerical control manufacturing.an automated contouring using computer và sensor và numerical control manufacturing.Giải say mê VN: 1.Là chuyển động nhằm tạo thành khuôn hoặc những thành phần không giống áp dụng khí cụ giảm.2. Là quy trình sán xuất có tác dụng viền bất phép tắc bên trên một sản phẩm, thường sử dụng cơ chế kẻ vạch hoặc phép tắc sao dập.3. Là một quy trình auto hóa thực hiện máy tính hoặc bộ cảm biến giỏi cỗ quản lý chế tạo ngay số.sự định hìnhsự mài định hìnhsự sản xuất dạngLĩnh vực: chất hóa học & đồ dùng liệusự ghi khía cạnh cắtmethod of seismo-acoustic profilingcách thức đánh giá động đất âmprofiling attachmentvật dụng gá chxay hìnhprofiling machinesản phẩm công nghệ chnghiền hìnhprofiling machineđồ vật định hìnhprofiling machineđồ vật chế tạo dạngprofiling rollerngón dò chxay hìnhprofiling rollerrãnh cán chxay hìnhprofiling slidebàn dao chép hìnhsurface velocity profilingsự ghi vận tốc địa chấn

Xem thêm:

*

*

*

n.

recording a person"s behavior and analyzing psychological characteristics in order to predict or assess their ability in a certain sphere or to identify a particular group of people

n.

an analysis (often in graphical form) representing the extent to lớn which something exhibits various characteristics

a biochemical profile of blood

a psychological profile of serial killers

a side view representation of an object (especially a human face)biographical sketcha vertical section of the Earth"s crust showing the different horizons or layers

v.