với lại tính e cũng cẩu thả bắt buộc gạch ý hoàn toàn ra giấy chứ không hề viết hẳn hoi.

*
quan sát lại nhưng rối không còn cả đôi mắt.
*

Trong topic trước có tương quan mang đến mã đưa, Đạt thấy chắc rằng hồ hết tín đồ cũng thắc mắc lúc nào phải dùng mã trả. Thôi thì lập topic bắt đầu trao đổi về vụ này đi. lúc làm sao thì cần dùng mã giả?


Sử dụng mã giả khi

Nghiên cứu vớt cấu tạo dữ liệu và giải mã.khi xúc tích và ngắn gọn cách xử trí tinh vi.khi đào tạo và giảng dạy cho tất cả những người mới xây dựng.

Em thấy gồm một điểm là nhằm chuẩn bị trước mang lại đa số task mới mà lại mình chưa có tác dụng bao giờ. Ví dụ như một số làm việc nhằm triển khai được task xyz nào đó nhưng mà bản thân không làm bao giờ.

Bạn đang xem: Pseudocode là gì

Lúc đó viết mã trả ra thì cđọng chú ý vào mã giả nhưng mà làm, dù mình chưa bao giờ làm với các task này.

Xem thêm: Colitas Là Gì - Hotel California ( Khách Sạn California )


Anh ơi, mã trả là tính năng này kia hả anh

We just described the binary search algorithm in English, stepping through one example. That"s one way khổng lồ vày it, but a human language explanation can vary in chất lượng. It can be too short or too long, và most importantly, it"s not always as precise as it should be. We could jump lớn showing you binary tìm kiếm in a programming language like JavaScript or Python thả, but programs contain lots of details - due to lớn requirements imposed by the programming language, or because programs have lớn handle errors caused by bad data, user error, or system faults - & those can make it hard lớn underst& the underlying algorithm from studying just the code. That"s why we prefer to lớn describe algorithms in something called pseudocode, which mixes English with features that you see in programming languages.

Here’s the pseudocode for binary tìm kiếm, modified for searching in an array. The inputs are the array, which we call array; the number n of elements in array; & target, the number being searched for. The output is the index in array of target:

Let min = 0 và max = n-1.Compute guess as the average of max và min, rounded down (so that it is an integer).If array equals target, then stop. You found it! Return guess.If the guess was too low, that is, array Otherwise, the guess was too high. Set max = guess - 1.Go baông xã khổng lồ step 2.
1 Like
ltd (Lê Trần Đạt) February 2, 2015, 6:55am #8

À đúng rồi đấy
nhatlonggunz. Mã đưa tức là không hẳn là mã thiệt. Không chạy được tức thì, mà chỉ với cách thức bản thân mô tả code chuyển động thôi.