Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (172.59 KB, 1 trang )

Bạn đang xem: Quyết định thành lập hội chữ thập đỏ trường học

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

TRẦN PHÚ

Số: 84/QĐ-THPTTP Đà Nẵng, ngày 03 tháng 11 năm 2020QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ năm học 2020 - 2021


Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT–BGDĐT, ngày 15 tháng 9 năm 2020 củaBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở,trung học phổ thơng và trường phổ thơng có nhiều cấp học;

Căn cứ tình hình thực tế của trường THPT Trần Phú,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ trường THPT Trần

Phú năm học 2020 - 2021, gồm các ơng (bà) có tên sau:

Bà Hồ Thị Thảo Nguyên - Phó Hiệu trưởng Chủ tịchBà Nguyễn Thị Vinh Hoa – Tổ phó tổ CM Phó Chủ tịch

Bà Võ Thị Hường – Giáo viên Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Huệ - Nhân viên Y tế Ủy viênBà Vũ Thị Thu Hà – BT. Đoàn trường Ủy viênBà Lê Thị Thúy Liễu – Tổ trưởng CM Uỷ viênÔng Cao Trung Kiên – Giáo viên Uỷ viên

Điều 2. Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ hoạt động và thực hiện nhiệm vụ

theo điều lệ của Hội, tổng hợp báo cáo theo đúng qui định.

Bạn đang xem: Quyết định thành lập hội chữ thập đỏ trường học

Điều 3. Các ông (bà) có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm

thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

Tài liệu liên quan


*

Quyết đinh thành lập Ban chỉ đạo Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường Năm học 2012 - 2013 2 9 28


*

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Cúm A(H1N1) 2 1 0


*

quyết định thành lập ban chỉ đạo triển khai cuộc vân động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2 4 8


*

QUYẾT DỊNH THÀNH LẬP BAN HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ 1 1 1


*

Quyết định thành lập ban PCBL năm 2010-2011 1 473 0


Tài liệu Quyết định thành lập ban coi thi HSG cấp huyện 4 639 0


Gián án Quyết định thành lập ban coi thi HSG cấp huyện 4 520 0


Gián án Quyết định thành lập ban ra đề thi nghiệp vụ giáo viên 2010 - 2011 3 610 0


Bài soạn Quyết định thành lập ban ra đề thi nghiệp vụ giáo viên 2010 - 2011 3 602 0


Gián án Quyết định thành lập ban ra đề thi nghiệp vụ giáo viên 2010 - 2011 3 414 0


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

(109.69 KB - 1 trang) - Quyết định thành lập Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ, năm học 2020-2021 Tải bản đầy đủ ngay
×

--- Chọn liên kết --- Thư viện Giải thưởng Học sinh Tuyển dụng Video Trường liên kết


TRƯỜNG THCS MẠC ĐĨNH CHI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 119/QĐ-MĐCXuân Phương, ngày 01 tháng 11 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội Chữ thập đỏ. Năm học: 2016-2017

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS MẠC ĐĨNH CHI

Căn cứ yêu cầu của Hội Chữ thập đỏ thị xã Sông Cầu;

Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội Chữ thập đỏ của đơn vị trường THCS Mạc Đĩnh Chi năm học 2016-2017. Gồm các ông, bà có tên sau:

Bà Sô Thị Linh Đa TPT Đội Trưởng banCác thành viên của HĐSP và HS Trường THCS MĐC Ủy Viên

Điều 2. Hội Chữ thập đỏ có nhiệm vụ thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được các cơ quan có thẩm quyền giao như:

– Hội Chữ thập đỏ cấp trên.

– Hàng năm vận động CB-GV-CNV và học sinh quyên góp ủng hộ quỹ.

– Xét hỗ trợ CB-GV-CNV và học sinh khi gặp khó khăn, thiên tai và các sự cố bất thường khác.

Xem thêm: Hướng Dẫn Các Cách Chơi Trò Rút Gỗ Jenga, Trò Chơi Rút Gỗ

Điều 3. Các bộ phận liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

– Phòng GD – ĐT thị xã: (b/c);


– Các đồng chí tại Điều 1: (t/h);

– Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Văn Cẩn

Tag: trong 2015 vn thpt xin kỷ niệm quy trình bài phát biểu mẫu nào quốc tiểu mầm non nhà truong hoc


(1)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRẦN PHÚ

Số: 84/QĐ-THPTTP Đà Nẵng, ngày 03 tháng 11 năm 2020QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ năm học 2020 - 2021

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT–BGDĐT, ngày 15 tháng 9 năm 2020 củaBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở,trung học phổ thơng và trường phổ thơng có nhiều cấp học;

Căn cứ tình hình thực tế của trường THPT Trần Phú,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ trường THPT TrầnPhú năm học 2020 - 2021, gồm các ơng (bà) có tên sau:

Bà Hồ Thị Thảo Nguyên - Phó Hiệu trưởng Chủ tịchBà Nguyễn Thị Vinh Hoa – Tổ phó tổ CM Phó Chủ tịch

Bà Võ Thị Hường – Giáo viên Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Huệ - Nhân viên Y tế Ủy viênBà Vũ Thị Thu Hà – BT. Đoàn trường Ủy viênBà Lê Thị Thúy Liễu – Tổ trưởng CM Uỷ viênÔng Cao Trung Kiên – Giáo viên Uỷ viên

Điều 2. Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ hoạt động và thực hiện nhiệm vụtheo điều lệ của Hội, tổng hợp báo cáo theo đúng qui định.

Điều 3. Các ông (bà) có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệmthi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ./.