Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ bỏ man-city.net.

Bạn đang xem: Reunion là gì

Học các tự bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tín.

Xem thêm: Cách Chơi Aoe 1 Trên Garena Mới Nhất 2018, Cách Chơi Đế Chế Trên Garena, Chơi Aoe Online


Especially for those who faced diminished opportunities in getting together with relatives & friends, auspicious occasions và festivals were " ready-made " opportunities for reunions.
Another very important issue is that of vulnerable people & their issues, especially women, và problems relating khổng lồ family matters và reunions.
We must also rethành viên that in many asylum cases we are dealing with family reunions of different kinds.
They wish to be reunited with members of their families, and the reunions, of course, must always take place over here.
Geographical & locomotion difficulties thrust their obstructive hands between us & such constant reunions, & correspondence however faithfully conceived is not a substitute for meeting round a table.
During the 2012 season, the pageant held festivities và reunions in commemoration of its 75th anniversary.
Các quan điểm của các ví dụ ko miêu tả quan điểm của các biên tập viên man-city.net man-city.net hoặc của man-city.net University Press tuyệt của những đơn vị cấp giấy phép.

reunion

Các tự hay được thực hiện với reunion.


On the second floor of the building there is a buổi tiệc nhỏ room khổng lồ hold events anywhere from a wedding lớn a class reunion.
Những ví dụ này từ man-city.net English Corpus và từ những nguồn bên trên website. Tất cả hầu như ý kiến trong số ví dụ không bộc lộ chủ kiến của những chỉnh sửa viên man-city.net man-city.net hoặc của man-city.net University Press xuất xắc của tín đồ cấp giấy phép.
*

khổng lồ accept that you will reduce your demands or change your opinion in order to lớn reach an agreement with someone

Về câu hỏi này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các tiện ích tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn man-city.net English man-city.net University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語