Thành phố cũ của Tộc Đại Thụ, dù bị Hắc Khí xâm nhập tuy thế Tộc Đại Trúc vẫn vắt chấp bảo đảm an toàn Đá Tạo Hóa.


Vị trí

*

Vị trí

Bản đồ

*

*

Bản đồ

Boss

boss khủng 1

Sinh lực: 72,900,000 (Dễ) / 182,300,000 (Khó)

Thời gian: 8:00

*

Ma Thụ Cuồng Nộ

boss khủng 2

Sinc lực: 78,000,000 (Dễ) / 195,000,000 (Khó)

Thời gian: 7:00

*

Samla

boss khủng 3

Sinch lực: 110,480,000 (Dễ) / 276,200,000 (Khó)

Thời gian: 10:00

*

Đại Thú Ma Vương

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ mặt hàng ngày

*

Người tha hương

Nhiệm vụ linc động

*

Kết cục của Kẻ thủ hộ (Dễ)

*

Kết cục của Kẻ thủ hộ (Khó)

Vật phẩm rơi

*

Hướng dẫn

monster 1

monster 2

Boss 3


*
*

*
*
*