Crocodiles are ambush predators, waiting for fish or l& animals lớn come close, then rushing out to attack.

Bạn đang xem: Rush out là gì


Cá sấu là hầu hết kẻ đi snạp năng lượng loại mai phục, bọn chúng chờ đợi cho cá giỏi động vật sống trên đất liền cho ngay sát, sau đó tấn công mau lẹ.
Hall, Henfrey, và các câu chữ của con bạn khai quật đề nghị chạy ra ngoài và một thời điểm lộn xộn vào mặt đường phố.
But does dignified, Bible-based information about sex encourage children khổng lồ rush out và experiment?
Nhưng hợp lí kỹ năng và kiến thức về nam nữ thịnh hành một bí quyết nghiêm túc, dựa trên Kinh-thánh, lại khuyến khích con cháu đâm ra tò mò và hiếu kỳ và demo nghiệm?
Monstrous creatures & horrendous sounds rushed out in a cloud of smoke và swirled around her, screeching và cackling.
Những sinh thiết bị quái đản và âm tkhô giòn kinh khủng lao ra theo làn khói, cù cuồng xung quanh thiếu phụ, rkhông nhiều lên với vạc ra số đông tiếng lạch cạch.
Well, that"s not gonna happen until I get my man child father rushed out of prison, baông chồng on his feet.
Cthị xã đó sẽ không còn xẩy ra cho đến lúc em góp được cha em bạn vừa ra khỏi tầy, từ bỏ giải quyết được hầu hết man-city.netệc.
Or they may get a rush out of doing something risky that has the potential to lớn get them in serious trouble .
Hoặc bọn họ có thể bị thúc đẩy làm cho một cái nào đấy có công dụng nguy khốn để khiến chúng ta chạm chán vấn đề cực kỳ nghiêm trọng .
He walked into a Safeway once on a rainy day, slipped, broke his arm, rushed out: he didn"t want lớn inconvenience Safeway.
Vào một ngày mưa gió, ông phi vào chuỗi ẩm thực Safeway, tđuổi bửa, gãy tay rồi gấp vã rời khỏi ngoài. man-city.net ông không muốn gây phiền toái mang lại Safeway.

Xem thêm: " Wiring Là Gì, Nghĩa Của Từ Wiring, Nghĩa Của Từ Wiring


You may oversleep, feel more áp lực, have sầu lớn rush out the door, & possibly be late for school. —Proverbs 6:10, 11.
cũng có thể bạn sẽ ngủ quên, mệt mỏi hơn, cha chân tư cẳng đến lớp và thậm chí là mang lại trễ.—Châm-ngôn 6:10, 11.
Advertisers also know that seeing an advertisement once or twice will usually not persuade people to rush out and buy the sản phẩm.
Giới quảng cáo cũng hiểu được chỉ thấy mục lăng xê một hoặc nhị lần thường xuyên sẽ không ttiết phục tín đồ ta đổ xô đi mua sắm chọn lựa.
Early in the morning hundreds of people rush out of their homes in the manner ants bởi vì when their nest is broken.
Ever the woman of action, even in this gryên ổn hour, Martha got up và without telling Mary, rushed out to meet Jesus. —John 11:trăng tròn.
Vẫn chiếc tính nkhô nóng nhạy, ngay cả vào giờ phút đau buồn, Ma-thê cấp chạy ra đón Chúa Giê-su mà không kịp báo đến Ma-ri biết.—Giăng 11:20.
man-city.netdeo showed travelers rushing out of the airport and hundreds of people waiting on the ramp as numerous law enforcement officers rushed lớn the scene.
man-city.netdeo cho thấy hành khách đang chạy khỏi trường bay với hàng nghìn người đứng đợi trên phố băng trong những khi lực lượng hành pháp cho tới hiện nay trường.
He said he saw man-city.netctims being rushed out of the fire on stretchers & spoke lớn witnesses , including a fellow Briton who saw fireworks being lit onstage .
Anh ấy nói anh ấy thấy những nạn nhân sẽ chạy ra khỏi ngọn lửa trên sàn và nói về các nhân triệu chứng , trong các số đó bao gồm cả đứa bạn thân là Briton sẽ thấy pháo hoa bên trên sân khấu .
Danh sách truy vấn vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M