Truy nã tai quái thường

Đăng Lung QuỷTên đầy đủ: Chouchin Obake – Đèn lồngVị trí xuất hiện: Thám hiểm bản đồ 1(2), bản đồ 2(4), map 3(4), quái thú maps 5(1), maps 6(2), bản đồ 7(1), bản đồ 9(5), quái nhân bản đồ 13(1), Bosss bản đồ 17(1), PB kín đáo Kappage authority tầng 3(2), PB bí mật Ubume tầng 5-10(1), PB bí mật Kamaitađưa ra tầng 5(2).

Bạn đang xem: Satori âm dương sư

Đề Đăng Tiểu TăngTên đầy đủ: Chouchin Kozou – Cầm đènNơi xuất hiện: Thám hiểm map 1(4), bản đồ 3(4), map 7(3), quái nhân maps 8(2), map 9(2), maps 12(2), bản đồ 15(3), PB bí mật Kappa tầng 1-2(3), PB bí mật Kamaitachi tầng 1(3), Phong ấn yêu thương khí: Gaki(3), Futakuchi(4), Kuro Mujou(3), Umibouzu(4).

Xích ThiệtTên đầy đủ: AkajitaNơi xuất hiện: Thám hiểm map 3(2), map 10(1), maps 15(8), maps 16(4), PB bó mật Momiji tầng 6-7(1), PB bí mật tầng 3(1), PB bí mật Ame Onna 4-6(1), PB kín đáo Ootedở hơi tầng 5-6(1), PB bí mật Kamaitabỏ ra tầng 1(3).

Đạo Mộ Tiểu QuỷTên đầy đủ: Hakaarashi no ReiNơi xuất hiện: Thám hiểm maps 2(5), maps 12(2), bản đồ 23(5), PB bí mật Kappage authority tầng 1-2(1), PB kín Ame Onna tầng 1-3(3), PB kín Youtouđưa ra tầng 1(3), PB kín Ubume tầng 4-6(3), PB kín Kamaitađưa ra tầng 3(3).


Ký Sinch LinhTên đầy đủ: KiseireiNơi xuất hiện: Thám hiểm map 2(5), trùm cuối bản đồ 3(3), bản đồ 5(2), Boss maps 7(1), maps 11(3), quái dị map 12(1), maps 16(9).

Đường Chỉ Tán YêuTên đầy đủ: Karakasa Kozou – Ô dùNơi xuất hiện: Thám hiểm maps 4(10), bản đồ 8(2), maps 13(3), Phong ấn yêu khí Gaki(1), PB kín đáo Ame Onmãng cầu tầng 4-6(3), PB kín đáo tầng 2(3).

Thiên Tà Quỷ LụcTên đầy đủ: Amanojaku MidoriNơi xuất hiện: Thám hiểm map 1(4), boss map 2(2), map 5(3), maps 6(9), maps 8(2), map 13(6), map 15(3), PB kín đáo Kappage authority tầng 6(1), PB kín đáo Youtoubỏ ra tầng 6-7(1), Phong ấn yêu thương khí: Shouzu(8), Gaki(6), Hone Onna(6), Kyonshi Ani(4), Umibouzu(1).

Thiên Tà Quỷ HoàngTên đầy đủ: Amanojaku KiNơi xuất hiện: Thám hiểm maps 3(3), map 5(4), maps 8(4), bản đồ 12(1), Rắn tầng 1(1), PB kín đáo Momiji tầng 4-5(1), PB kín Kappa tầng 5-6(1), PB bí mật Ubume tầng 5(1), PB bí mật Ootengây ngô tầng 2(1), Phong ấn yêu khí: Umibouzu(3), Shouzu(2), Kyonshi Ani(1).


Trửu ThầnTên đầy đủ: Hokigami – ChổiNơi xuất hiện: Thám hiểm maps 2(1), maps 3(2), map 4(4), map 5(2), map 6(6), bản đồ 7(4), maps 8(8), bản đồ 9(5), map 12(1), maps 14(3), PB kín Ubume tầng 1-3(3), PB bí mật Ooteđần tầng 1(4), tầng 2-10(3), PB bí mật Kamaitađưa ra tầng 4(3), Phong ấn yêu thương khí: Futakuchi(4), Kuro Mujou(3), Hone Onna(4), Kyonshi Ani(2).

Cửu Mệnh MiêuTên đầy đủ: Kyuinobỏ ra Neko – MèoNơi xuất hiện: Thám hiểm boss bản đồ 1(3), maps 15(9), bản đồ 18(12), PB bí mật Ame Onna tầng 1-3(3), PB bí mật Youtouchi tầng 8-9(1), tầng 10(2), PB kín đáo Ubume tầng 9(2), PB kín đáo Kamaitachi tầng 4(2).

Ly MiêuTên đầy đủ: BakedanukiNơi xuất hiện: Thám hiểm maps 10(5), bản đồ 17(3), Rắn tầng 9(1), PB kín đáo Momiji tầng 7(1), PB bí mật Youtoubỏ ra tầng 1-3(4), tầng 4-10(3), PB kín đáo Ootengốc tầng 2(3), PB kín đáo Kamaitađưa ra tầng 8(2).

Ngạ QuỷTên đầy đủ: GakiNơi xuất hiện: Thám hiểm boss map 9(3), maps 11(4), map 13(3), map 16(3), Rắn tầng 8(1), Phong ấn yêu khí Gaki(3), PB kín đáo Momiji tầng 1-3(4), tầng 4-10(3).

Thực Phát QuỷTên đầy đủ: KamikuiNơi xuất hiện: Thám hiểm boss map 5(1), trùm map 10(2), bản đồ 21(3), Rắn tầng 7(1), PB bí mật Kappa tầng 3(3).

Võ Sĩ Chi LinhTên đầy đủ: Hồn SamuraiNơi xuất hiện: Thám hiểm maps 11(2), boss map 12(2), PB kín Kappage authority tầng 3(3), PB kín đáo Ame Onna tầng 3(3), PB bí mật Ootengu tầng 10(1).

Khiêu Khiêu Muội MuộiTên đầy đủ: Kyonshi ImoutoNơi xuất hiện: Thám hiểm maps boss 12(2), trùm maps 15(1), PB bí mật Momiji tầng 2(1), PB kín Kappage authority tầng 9(1), PB Bí mật Ubume tầng 4-6(1), PB bí mật Kamaitachi tầng 6(1).

Quản HồTên đầy đủ: KankoNơi xuất hiện: Thám hiểm map 5(3), bản đồ 7(3), bản đồ 11(4), Rắn tầng 8(1), PB kín đáo Momiji tầng 1-3(4), tầng 4-10(3), PB bí mật Ame Onna tầng 9(5), PB bí mật Kappa tầng 7(3), PB kín đáo Kamaitabỏ ra tầng 2(3).

Sơn ThốTên đầy đủ: YamausagiNơi xuất hiện: Thám hiểm map 9(7), trùm map 13(1), map 16(3), boss maps 17(1), Rắn tầng 7(1), PB kín đáo Kappage authority tầng 5(1), đi PvPhường, phá kết giới.

Vô ThủTên đầy đủ: KubinashiNơi xuất hiện: Thám hiểm maps 13(3), PB bí mật Momiji tầng 3(2), PB bí mật Kappa tầng 7(3), PB kín đáo Ame Onmãng cầu tầng 2(3), tầng 8(4), PB kín Ootengốc tầng 1(3).

GiácTên đầy đủ: SatoriNơi xuất hiện: Thám hiểm maps 10(4), trùm cuối map 11(2), Rắn tầng 10(1), PB kín Momiji tầng 1(3), PB bí mật Kappa tầng 4(3), PB kín đáo Ame Onmãng cầu tầng 4-6(3), PB bí mật Ubume tầng 1-3(3), PB kín đáo Kamaitabỏ ra tầng 3(1).

Tuyết NữTên đầy đủ: Yuki OnnaNơi xuất hiện: Thám hiểm maps 8(2), map 12(4), PB kín đáo Momiji tầng 6(1), PB kín Ootedở người tầng 5,9,10(1).

Quỷ Nữ Hồng DiệpTên đầy đủ: MomijiNơi xuất hiện: Thám hiểm trùm map 11(2), PB kín đáo Momiji tầng 1-10(1), PB kín Kappa tầng 5(1), PB kín Kamaitabỏ ra tầng 7(2).

Phán QuanTên đầy đủ: HanganNơi xuất hiện: Thám hiểm boss map 16(1), Rắn tầng 8(1), PB kín Kappa tầng 7(1), PB bí mật Ame Onna tầng 9(1), PB bí mật Youtouchi tầng 7(1), PB kín đáo Ubume tầng 7(3), tầng 8-10(2), PB bí mật Kamaitađưa ra tầng 8(2).

Hỏa Phượng HoàngTên đầy đủ: HououkaNơi xuất hiện: Thám hiểm boss maps 3(1), Rắn tầng 7(1), PB bí mật Kappage authority tầng 5(1), PB bí mật Ubume tầng 4(1), tầng 7-10(1).

Anh Hoa YêuTên đầy đủ: Sakura no Sei – Đào DàiNơi xuất hiện: Thám hiểm bản đồ 8(3), PB bí mật Kappa tầng 5,10(1), PB bí mật tầng Youtouchi tầng 6(1), PB kín Ubume tầng 6(1), PB kín đáo Kamaitađưa ra tầng 9(1).

Tửu Thôn Đồng TửTên đầy đủ: Shuten DoujiNơi xuất hiện: Thám hiểm boss maps 10(2), Rắn tầng 7,10(1), PB bí mật Momiji tầng 6-10(1), PB kín đáo Ubume tầng 8(2), PB bí mật Ootedở người tầng 9(1).

Hoang Xulặng Chi ChủTên đầy đủ: Lãnh Chúa Arakawa – DaddyNơi xuất hiện: Thám hiểm trùm maps 17(1), Rắn tầng 7(2), PB kín Kappa tầng 8(2).

Ma ChóTên đầy đủ: Cà chuaNơi xuất hiện: Thám hiểm bản đồ 1(2), map 7(6).

Truy nã quái quỷ ẩn

Dựa vào “Gợi Ý” nhằm kiếm tìm đúng mực tên quái quỷ và vị trí đề xuất đánh. Nên sử dụng tác dụng Search – Tìm tìm của trình chăm chút đến nhanh khô.

Tam Vĩ HồGợi ý: Cây Anh Đào – Màu Đỏ.Đáp án: Tam Vĩ Hồ – Sanbi no Kitsune.Nơi xuất hiện: Thám hiểm maps 6(1), bản đồ 18(2), Rắn tầng 1(1).

Đào Hoa YêuGợi ý: Hoa Vũ.Đáp án: Đào Hoa Yêu – Momo no Sei.Nơi xuất hiện: quái vật thám hiểm maps 8(1), Rắn tầng 3(1), khiêu chiến maps 8(14).

Độc Nhãn Tiểu TăngGợi ý: Mắt, Phật Thạch – Mắt, Sư Thầy – Kyên ổn Cang Kinch.Đáp án: Độc Nhãn Tiểu Tăng – Hitotsume Kozou.Nơi xuất hiện: Thám hiểm maps 11(5), Rắn tầng trệt dưới, 5(1).

Tọa Phu Đồng TửGợi ý: Quỷ Hỏa – Sừng.Đáp án: Tọa Phu Đồng Tử – Zashiki Warashi.Nơi xuất hiện: quái dị thám hiểm map 2(1), boss khủng maps 7(2), Rắn tầng 3(2), Rắn tầng 6(1), PB kín đáo Ame Onmãng cầu tầng 1(3), Nên đi phá kết giới.

Quỷ Sđọng BạchGợi ý: Minc Giới – white – Đoạt Mệnh.Đáp án: Quỷ Sứ Bạch – Shiro Mujou.Nơi xuất hiện: monster thám hiểm map 16(1), Rắn tầng 4(1), PB kín đáo Kappage authority tầng 6(3), PB bí mật Ame Onmãng cầu tầng 9(2).

Quỷ Sứ HắcGợi ý: Lưỡi Hái – Đoản Đao – Minh Giới.Đáp án: Quỷ Sứ Hắc – Kuro Mujou.Nơi xuất hiện: monster thám hiểm bản đồ 16(1), Rắn tầng 4(1), Phong ấn yêu khí(3), PB bí mật Kappage authority tầng 6(3).

Khiêu Khiêu Ca CaGợi ý: Nến – Quan Tài.Đáp án: Khiêu Khiêu Ca Ca – Kyonshi Ani.Nơi xuất hiện: monster thám hiểm maps 10(1), trùm cuối thám hiểm maps 12(2), Rắn tầng 5(1), Phong ấn yêu thương khí (3).

Yêu HồGợi ý: Thư Sinh – Mặt Nạ.Đáp án: Yêu Hồ – Youko.Nơi xuất hiện: Boss thám hiểm maps 7(1), Rắn tầng 2(1), PB nghiệp ngulặng hỏa(1), PB kín đáo Kappa 9,10(1).

Xem thêm: Ngày Sinh Của Noo Phước Thịnh : Gia Thế, Sự Nghiệp Và Tình Cảm Của Nam Ca Sĩ

Cốt NữGợi ý: Đầu Lâu – Oán Hận.Đáp án: Cốt Nữ – Hone Onna.Nơi xuất hiện: quái thú thám hiểm bản đồ 10(2), boss khủng maps 11(1), trùm cuối maps 13(1), boss khủng chương 17(1), Rắn tầng 5(1), Rắn tầng 6(2), Phong ấn yêu thương khí(3), PB kín đáo Momiji tầng 5(1), PB bí mật Ame Onmãng cầu tầng 4(4).

Hà ĐồngGợi ý: Hồ Nước – Lá Sen.Đáp án: Hà Đồng – Kappage authority.Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 7(2), Rắn tầng 2(1), PB kín đáo Kappage authority từ bỏ 1-10(1), PB kín đáo Ame Onmãng cầu tầng 8(5).

Vu Cổ SưGợi ý: Độc – Trùng – Trùng Độc.Đáp án: Vu Cổ Sư – Kodokushi.Nơi xuất hiện: quái thú thám hiểm maps 6(1), Rắn tầng 6(1), PB bí mật Ame Onmãng cầu tự 7-10(1), PB bí mật Kamaitachi tầng 3(3).

Hồ Điệp TinhGợi ý: Trống Tay – Khả Ái.Đáp án: Hồ Điệp Tinh – Kochou no Sei.Nơi xuất hiện: Thám hiểm bản đồ 6(2), quái thú thám hiểm maps 8(2), Rắn tầng 3, 8(1), PB nghiệp nguyên hỏa(1), PB kín đáo Ame Onmãng cầu tầng 7(1), PB kín Kappage authority tầng 5(2).

Khôi Lỗi SưGợi ý: Hình Nhân – Thao Túng.Đáp án: Khôi Lỗi Sư – Kairaishi.Nơi xuất hiện: quái dị thám hiểm map 10(4), Rắn tầng 5(1).

Hấp Huyết CơGợi ý: Dơi Máu.Đáp án: Hấp Huyết Cơ – Kyuuketsuhime.Nơi xuất hiện: Rắn tầng 2(1), PB kín đáo Momiji tầng 7(2), Kappa tầng 8(2), Ame Onmãng cầu tầng 10(5).

Tiêu ĐồGợi ý: Quạt – Nước – Vỏ Sò – Đuôi.Đáp án: Tiêu Đồ – Shouzu.Nơi xuất hiện: Rắn tầng 3, 8, 9, 10(1), PB nghiệp nguim hỏa(1), Phong ấn yêu khí (3), Phá kết giới, PB kín Momiji tầng 6,7,8(1), tầng 9,10(2), PB Kappage authority tầng 8,10(2), PB Ame Onna tầng 8(1).

Lý Ngư TinhGợi ý: Hồ Nước – Bong Bóng – Đuôi.Đáp án: Lý Ngư Tinh – Koi no Sei.Nơi xuất hiện: Thám hiểm maps 7(7), Rắn tầng 2,3,9(1), PB kín Kappa tầng 8,9(2), tầng 10(1).

Sơn ĐồngGợi ý: Thạch Chùy – Quái Lực.Đáp án: Sơn Đồng – Yamawaro.Nơi xuất hiện: Thám hiểm maps 8(1), bản đồ 16(6), Rắn tầng 1(1), PB bí mật Momiji tầng 3(2), PB Kappage authority tầng 2(3).

Đại Thiên CẩuGợi ý: Lông Vũ – Sáo – Quạt.Đáp án: Đại Thiên Cẩu – Ooteđần.Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 15(1), map 18(2), Rắn tầng 4(1), Rắn tầng 10(2), Phá kết giới.

Liêm DứuGợi ý: Chùy – Đinch Ba – Rìu.Đáp án: Liêm Dứu – Kamaitabỏ ra.Nơi xuất hiện: Rắn tầng 5(1), Phá kết giới, Khiêu chiến bản đồ 18(14).

Hải Phường ChủGợi ý: Biển – Râu – Trượng.Đáp án: Hải Phường Chủ – Umibouzu.Nơi xuất hiện: Thám hiểm maps 12(1), Rắn tầng 3(1), Phong ấn yêu thương khí(3), PB kín đáo Kappa tầng 8(3).

Thực Mộng MôGợi ý: Chuông – Ác Mộng.Đáp án: Thực Mộng Mô – Yumekui.Nơi xuất hiện: quái vật thám hiểm map 14(6), Rắn tầng 4(2), Rắn tầng 9(1), PB bí mật Kappage authority tầng 7(1).

Đồng NamGợi ý: Cánh – Vũ Y – Hiến TếĐáp án: Đồng Nam – Ogumãng cầu.Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 12(2), Rắn tầng 4(1), PB bí mật Kappage authority tầng 1(3), PB Ame Onmãng cầu tầng 10(1).

Đồng NữGợi ý: Cánh – Vũ Y – Bé Gái Nhỏ.Đáp án: Đồng Nữ – Doujo.Nơi xuất hiện: Thám hiểm bản đồ 3(6), monster map 11(1), map 12(5), Rắn tầng 2(2), Rắn tầng 4(1).

Khuyển ThầnGợi ý: Gâu Gâu – Thủ Hộ.Đáp án: Khuyển Thần – Inugangươi.Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 10(2), Rắn tầng 4(1), PB bí mật Momiji tầng 8,9,10(1).

Nha Thiên CẩuGợi ý: Naginata – Cánh – Mặt Nạ.Đáp án: Nha Thiên Cẩu – Karasu Tengu.Nơi xuất hiện: Thám hiểm maps 3(2), bản đồ 9(4), bản đồ 12(6), bản đồ 17(3), quái thú maps 18(3), Rắn tầng 6(1).

Sửu Thì Chi NữGợi ý: Người Rơm – Trù Ếm.Đáp án: Sửu Thì Chi Nữ – Ushi no Kakumairi.Nơi xuất hiện: Thám hiểm bản đồ 10(2), Rắn tầng 5,7(1), PB kín đáo Kappa tầng 4(2).

Vũ NữGợi ý: Khóc – Mưa – Dù.Đáp án: Vũ Nữ – Ame Onna.Nơi xuất hiện: trùm cuối maps 4 thám hiểm(1), Rắn tầng 6(1), PB kín đáo Momiji tầng 6(2), Ame Onna tầng 1-10(1), Kappage authority tầng 7,9(1).

Diêm MaGợi ý: Mây – Minh Giới.Đáp án: Diêm Ma – Enma.Nơi xuất hiện: Rắn tầng 6(1), PB kín đáo Kappa tầng 9(1).

Huỳnh ThảoGợi ý: Bồ Công Anh – Cắn.Đáp án: Huỳnh Thảo – Hotarugusa.Nơi xuất hiện: Rắn tầng 2, 9, 10(1), PB nghiệp nguyên ổn hỏa(4), PB kín Ame Onmãng cầu tầng 10(3).

Binc DũngGợi ý: Binc Giáp – Hóa Đá.Đáp án: Binc Dũng – Heiyou.Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 3(2), quái dị map 10(1), Rắn tầng 2(1), PB nghiệp nguyên ổn hỏa(1), PB bí mật Ame Onmãng cầu tầng 7(4).

Thiên Tà Quỷ ThanhGợi ý: Con Diều.Đáp án: Thiên Tà Quỷ Thanh – Amanojaku Ao.Nơi xuất hiện: quái vật thám hiểm bản đồ 2(1), trùm cuối bản đồ 5(2), map 6(2), map 8(3), maps 10(4), Boss bản đồ 11(2), Rắn tầng 1(1).

Tkhô cứng Oa Từ KhíGợi ý: Xúc Xắc – Hũ – Gian Lận.Đáp án: Thanh hao Oa Từ Khí – Jikigaeru.Nơi xuất hiện: trùm cuối thám hiểm maps 4(1), Rắn tầng 3(1), PB kín đáo Kappa tầng 9(3), PB kín đáo Ame Onna tầng 10(5).

Đồ BíchGợi ý: Tường Đá.Đáp án: Đồ Bích – Norikabe.Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 3-8, 11,12, Thám hiểm bản đồ 14(6), Rắn tầng 1(1).

Mạnh BàGợi ý: Bát – Cầm – Nha Nha.Đáp án: Mạnh Bà – Mou Baa.Nơi xuất hiện: monster thám hiểm map 9 (2), Rắn tầng 5(2), Rắn tầng 6(1), PB bí mật Kappa tầng 5(1).

Thiên Tà Quỷ XíchGợi ý: Quỷ Đỏ.Đáp án: Thiên Tà Quỷ Xích – Amanojaku AkaNơi xuất hiện: Thám hiểm maps 4(5), maps 5(8), maps 6(4), quái thú map 7(2), maps 11(4), map 13(12), map 14(12), map 15(6), Rắn tầng 1(2), PB bí mật Kappa tầng 6(1), PB kín đáo Kamaitachi tầng 2(3).

Thiết ThửGợi ý: Tài Phụ – May Mắn.Đáp án: Thiết Thử – Tesso.Nơi xuất hiện: Thám hiểm map 9(6), Phong ấn yêu thương khí quái ác xu (16), PB kín đáo Momiji tầng 5(2), PB kín Ame Onmãng cầu tầng 1-3(1).

Hắc BáoGợi ý: Hắc Báo.Đáp án: Hắc Báo.Nơi xuất hiện: Thám hiểm bản đồ 5 ải thường(1), PB kín đáo Kappa tầng 4(3).

Nhiệm vụ truy nã nã yêu thương quái

Đây là nhiệm vụ tương đối dễ làm cho, cũng là cách để họ farm bản đồ, cầy kinh nghiệm tay nghề nâng hột. Vì vậy hãy chấm dứt nó gấp đôi từng ngày, đừng bỏ mất. Trong khi nó sẽ cung cấp cho chính mình Vàng, Sushi, thậm chí còn là cả Kmáu Ngọc nữa.

Phiên bạn dạng new update, họ còn đề nghị làm Truy để tìm mođưa ra gặm Aukhổng lồ hoặc thức nạp năng lượng đến thụ nuôi. đa phần fan nghịch siêu phù hợp trách nhiệm này cùng liên tiếp xin bạn khác bên trên kênh chat. Nếu mong chấm dứt nhanh hao, hãy mời chúng ta cùng ttê mê gia nhé.

Hướng dẫn làm cho tróc nã nkhô hanh nhất

Cách 1: Dùng niông chồng clone (Người các bạn trong tưởng tượng của chúng ta) hoặc mời bằng hữu tỉ thí. Kêu bạn ta với theo thức thần đề nghị trong quy củ cho khách hàng thịt. Cách này vừa nkhô nóng, vừa ko tốn sushi, tiết kiệm ngân sách thời gian và lại còn làm tình đồng đội thêm kết nối, yêu thương thơm.

Cách 3: Nếu gặp hầu như hồ ly hay được fan chơi thực hiện trong đội hình thì bọn họ phải đi phá kết giới. Lợi cả song con đường.Cách 4: Đánh vào phong ấn yêu thương khí.

Cách 5: Vào hầu hết ngày vào cuối tuần (Thđọng 6,7, công ty nhật), đề nghị đi Cổng Ma Giới trong Hội cơ hội 19h:00 về tối rồi hãy làm cho Truy. Vì họ đang đánh không ít các loại yêu quái sinh hoạt trọng trách này.

Xem thêm: Whole Grains Là Gì ? Giá Trị Dinh Dưỡng Tuyệt Vời Của Whole Grain

Cách 6: Chạy ra map tiến công 1 mình hoặc rủ anh em đi chung mang lại vui.