abbreviation for the Special Boat Service: a part of the British Navy that has been specially trained for secret or very dangerous military activities

Bạn đang xem: Sbs là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ man-city.net.Học các từ bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tin.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột Các app search kiếm Dữ liệu trao giấy phép

Xem thêm: " Homeroom Là Gì Trong Tiếng Việt? Homeroom Nghĩa Là Gì

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn man-city.net English man-city.net University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語